งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment ที่ 5 ให้นักศึกษาทำการศึกษา วิเคราะห์โปรแกรม Antivirus ใน หัวข้อต่อไปนี้ใส่ blog 1. รายละเอียดของโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ ( เวอร์ชั่นต่าง ๆ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment ที่ 5 ให้นักศึกษาทำการศึกษา วิเคราะห์โปรแกรม Antivirus ใน หัวข้อต่อไปนี้ใส่ blog 1. รายละเอียดของโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ ( เวอร์ชั่นต่าง ๆ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment ที่ 5 ให้นักศึกษาทำการศึกษา วิเคราะห์โปรแกรม Antivirus ใน หัวข้อต่อไปนี้ใส่ blog 1. รายละเอียดของโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ ( เวอร์ชั่นต่าง ๆ ที่ มี ) คุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ ของโปรแกรม ขั้นตอนการทำงาน วิธีใช้งาน วิธีการต่ออายุโปรแกรมหรือ update( ถ้ามี ) 2. วิเคราหะห์ตารางสรุปเปรียบเทียบของ Antivirus ของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ที่ให้มาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย (Thai)

2 1. โปรแกรม Antivirus ที่นิยมใช้กันใน ปัจจุบัน 1. BitDefender AntiVirus 2. Panda Antivirus 3. Avast! Antivirus 4. Avira Antivirus 5. Norton AntiVirus 6. ESET NOD32 Antivirus 7. AVG Anti-Virus 8. Microsoft Security Essentials (MSE) 9. Kaspersky Antivirus 10. McAfee VirusScan 11. Malwarebytes Anti-Malware 12. Trend Micro Antivirus

3 ตารางสรุปเปรียบเทียบของ Antivirus www.toptenreviews.com

4

5

6 Assignment ที่ 6 ให้นักศึกษาจัดกลุ่มๆ ละ 8-10 คนให้ทำ เป็น video media ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ปี 2550 จำนวน 1 มาตรา ไม่ซ้ำ กันและนำขึ้น web site เช่น u tube หรืออื่น ๆ แล้วนำ link ไปใส่ไว้ที่ blog ตัวแทน กลุ่มและนำส่งอาจารย์โดยเขียน รายละเอียดของมาตราที่เลือกพร้อม ยกตัวอย่างและสมาชิกกลุ่มไว้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt Assignment ที่ 5 ให้นักศึกษาทำการศึกษา วิเคราะห์โปรแกรม Antivirus ใน หัวข้อต่อไปนี้ใส่ blog 1. รายละเอียดของโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ ( เวอร์ชั่นต่าง ๆ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google