งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ

2 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3

3 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ ผลการ ตรวจสอบ

4 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YN

5 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YNYN

6 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YNYNYN

7 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ

8 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY

9 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN

10 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY

11 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN

12 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN

13 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN NYY

14 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN NYY NYN

15 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN NYY NYN NNY

16 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 ตรวจส อบ YYY YYN YNY YNN NYY NYN NNY NNN

17 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8

18 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY แบบที่ 2 YYN แบบที่ 3 YNY แบบที่ 4 YNN แบบที่ 5 NYY แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

19 ตัวอย่างที่ 2.9 วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN แบบที่ 3 YNY แบบที่ 4 YNN แบบที่ 5 NYY แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

20 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY แบบที่ 4 YNN แบบที่ 5 NYY แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

21 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN แบบที่ 5 NYY แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

22 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN1 แบบที่ 5 NYY แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

23 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN1 แบบที่ 5 NYY2 แบบที่ 6 NYN แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

24 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN1 แบบที่ 5 NYY2 แบบที่ 6 NYN1 แบบที่ 7 NNY แบบที่ 8 NNN

25 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN1 แบบที่ 5 NYY2 แบบที่ 6 NYN1 แบบที่ 7 NNY1 แบบที่ 8 NNN

26 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ผลการ ตรวจสอบ เครื่อง ที่ 1 เครื่อง ที่ 2 เครื่อง ที่ 3 จำนวนเครื่องจักรที่ ยังใช้ผลิตได้ แบบที่ 1 YYY3 แบบที่ 2 YYN2 แบบที่ 3 YNY2 แบบที่ 4 YNN1 แบบที่ 5 NYY2 แบบที่ 6 NYN1 แบบที่ 7 NNY1 แบบที่ 8 NNN0

27 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ถ้าสนใจผลการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งสามเครื่อง แซมเปิลสเปซ คือ

28 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ถ้าสนใจผลการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งสามเครื่อง แซมเปิลสเปซ คือ S = {YYY, YYN, YNY, YNN, NYY, NYN, NNY, NNN}

29 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ถ้าสนใจผลการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งสามเครื่อง แซมเปิลสเปซ คือ S = {YYY, YYN, YNY, YNN, NYY, NYN, NNY, NNN} ถ้าสนใจจำนวนเครื่องจักรที่ยังใช้ผลิตได้ ที่สุ่มมา 3 เครือง แซมเปิลสเปซ คือ

30 ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ ถ้าสนใจผลการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งสามเครื่อง แซมเปิลสเปซ คือ S = {YYY, YYN, YNY, YNN, NYY, NYN, NNY, NNN} ถ้าสนใจจำนวนเครื่องจักรที่ยังใช้ผลิตได้ ที่สุ่มมา 3 เครือง แซมเปิลสเปซ คือ S = {0, 1, 2, 3}


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.9 ก วิธีทำ เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google