งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้-เหลือ-เก็บ เคล็ดไม่ (ลับ) ฉบับประถม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้-เหลือ-เก็บ เคล็ดไม่ (ลับ) ฉบับประถม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้-เหลือ-เก็บ เคล็ดไม่ (ลับ) ฉบับประถม
YRC GURU FUN-nancial ใช้-เหลือ-เก็บ เคล็ดไม่ (ลับ) ฉบับประถม

2 ตะเกียงวิเศษของอาละดิน
ยักษ์ในตะเกียงวิเศษ: ท่านสามารถขออะไรก็ได้สามข้อ ฉันต้องการ ... ดร. สมจินต์ ศรไพศาล, CFA, CFP, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด

3 การออมคืออะไร? “ออมก่อน... เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้”
เงินออมคือ ส่วนของรายได้ที่เหลือ หรือกันเอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือนำมาลงทุน “ออมก่อน... เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้” การออมคืออะไร?

4 สาเหตุหลัก 2 ประการคือ ออมไว้ไม่ขัดสน วงจรชีวิตเปลี่ยน ทำไมต้องออม?

5 เป้าหมายชีวิต การวางแผนทางการเงิน ปัจจุบัน

6 ตั้งเป้าหมาย วางแผนการ ดำเนินงาน จดบันทึก รำลึกปรับผล แผนการเงินที่ดี

7 เป้าหมาย

8 เป้าหมาย มีเป้าหมาย เปรียบเหมือนมีเข็มทิศในการเดินทาง
มีเป้าหมาย  เปรียบเหมือนมีเข็มทิศในการเดินทาง เป้าหมายที่ดีจะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป้าหมายต้องไม่เล็ก และใหญ่เกินไป เป้าหมาย

9 วางแผนการ

10 ดำเนินงาน

11 การทำบัญชีรับจ่าย เพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันมีจำนวนมาก จดบันทึก

12 การทำบัญชีรับจ่าย รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
วัน/ เดือน/ ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ การทำบัญชีรับจ่าย

13 รับ-จ่ายเงินวันไหน ลงบันทึกไว้ จะได้ไม่ลืม
ได้เงินจากไหน จ่ายเงินค่าอะไร จดไว้ให้กลับมาทวน ได้เงินมาเท่าไหร่ จดให้ละเอียด จ่ายเงินออกไปเท่าไหร่ จดให้ละเอียด หักแล้วเหลือเท่าไหร่ ไว้เตือนใจก่อนใช้

14 รำลึกปรับผล กลยุทธ์การออมแบบ ลบ10 กลยุทธ์การออมแบบ บวก10
หาเงินมาได้เท่าไหร่ ให้หักไว้เป็นเงินออม 10% ทันที ก่อนจะนำไปใช้จ่าย ใช้เงินไปเท่าไหร่ ต้องเก็บเพิ่มให้ได้ 10% ของเงินที่ใช้ไป รำลึกปรับผล

15


ดาวน์โหลด ppt ใช้-เหลือ-เก็บ เคล็ดไม่ (ลับ) ฉบับประถม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google