งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Design and Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Design and Implementation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1106 211 Web Design and Implementation
Week 13 : Multimedia on web

2 Multimedia สิ่งสำคัญที่ทำให้ Computing Technology มี ประสิทธิภาพมากคือความสามารถในการรวม เอาข้อความ รูป เสียง และภาพเคลื่อนไหวมา นำเสนอในทางที่มีการสื่อความหมายได้

3 Web Multimedia Strategies
มัลติมีเดียสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อ ต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ (Video) การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียให้ประสบ ความสำเร็จบนเว็บไซต์สิ่งสำคัญที่ต้อง พิจารณาคือการปรับให้เนื้อหาให้เหมาะสมกับ เว็บไซต์

4 Web Multimedia : Audio Audio

5 Web Multimedia : Audio Audio สิ่งที่ต้องพิจารณา
จะใส่ไฟล์ใหญ่แค่ไหน คุณภาพไฟล์เป็น อย่างไร ยิ่งไฟล์ใหญ่ๆ ละเอียดๆ เสียงก็จะดี แต่ว่าปัญหาคือมันโหลดนาน จะให้มันโหลดแบบไหน ใช้แบบ stream ดี ไหม คนได้ฟัง ได้เห็นรูปไปด้วยขณะที่กำลัง โหลด แต่ว่าเสียงหรือรูปอาจจะกระตุกๆ ขาดๆ ต้องรอจนกว่าโหลดครบถึงจะชัด ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ทุกคนจะใช้ IE บางคนก็ใช้ firefox, netscape, opera หรือ avant ดังนั้น คำสั่งที่ใช้ต้องดูให้ดีว่า browser ส่วนใหญ่จะ รับได้ เวลาเราเขียนคำสั่งเพลงที่เราใส่มันเรียก โปรแกรมอะไรมาใช้บ้าง

6 Web Multimedia : Audio รูปแบบไฟล์ *.mp3 เก็บไฟล์ audio เป็นรูปแบบการ เก็บไฟล์ที่ทุกคนคงรู้จักกันดี ถ้าบีบ ขนาดไฟล์ให้ลดลงด้วยการปรับ bit ให้ น้อยลงคุณภาพก็จะด้อยลง *.wav หมักใช้กับคอมที่เป็น window ไฟล์จะใหญ่มากเนื่องจากเป็นไฟล์ที่ยัง ไม่ได้บีบให้ขนาดเล็กลงเลย

7 Web Multimedia : Audio รูปแบบไฟล์ *.mid หรือ *.midi (Musical Instrumental Digital Interface) เป็นการเก็บไฟล์ในระบบ ดิจิตอล ถ้าเปิดไฟล์ประเภทนี้ด้วยโปรแกรม note editing จะเห็นเป็นตัวโน้ต ขนาดไฟล์ มักจะไม่ใหญ่นัก *.aif (Audio Interchange File Format-- AIFF) มีขนาดใหญ่ เสียงดี เอาไว้ใช้กับ เครื่อง MacIntosh

8 Web Multimedia : Audio Downloadable vs Streaming
Streming : ฟังไฟล์เสียงพร้อมกับดาว โหดไปพร้อมๆกัน

9 Web Multimedia : Audio วิธีเอา audio ลงเว็บ <EMBED ALIGN="CENTER" SRC=".....url ของเพลงนั้น.... " HEIGHT="60" WIDTH="280" AUTOSTART="FALSE" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>

10 Web Multimedia : Audio วิธีเอา audio ลงเว็บ <!DOCTYPE html>
<body> <audio controls> <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </audio> </body> </html>

11 Web Multimedia : Video Video : เป็นการนำภาพเคลื่อนไหวเข้า มาผสมกับเสียงทำให้เกิดเป็นสื่อทีมีทั้ง ภาพและ เสียง โดยข้อมูลภาพ เคลื่อนไหวเกิดจากการนำภาพนิ่ง (Frame) หลายๆ ภาพมาแสดงผลที่ จอภาพทีละภาพด้วยความเร็วสูงทำให้ มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ได้ ไฟล์ส่วนใหญ่อยู่ในรูป .FLV .SW ตัวอย่าง

12 Web Multimedia : Video *.avi (Audio / Video Interleave) เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น . avi ปัจจุบัน มีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player AVI เป็นรูปแบบทั่วไป ของข้อมูลภาพและเสียงใน PC ซึ่งมี ความยืดหยุ่นด้านสถาปัตยกรรมทำให้มี การนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเข้า รหัสแบบอื่นๆ เช่น DivX, XviD ซึ่งมี คุณภาพเท่าเทียมหรือมากกว่า DVD นามสกุลของไฟล์คือ .AVI

13 Web Multimedia : Video MPEG-4 : เป็นส่วนขยายของ MPEG- 1 เพื่อรับรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ เช่น 3D หรือการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น MPEG-4 แบ่งออกเป็นหลายส่วน ตามหน้าที่แต่ละส่วน และทาง MPEG จะปล่อยให้ผู้ผลิตซอพท์แวร์เป็น ผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้จริงๆ เอง ไม่ จำเป็นต้องตาม MPEG-4 เต็มชุดก็ได้ พัฒนาได้เป็นบางส่วนก็พอ (แบบ เดียวกับ MP3 ที่หยิบแต่ส่วนออดิโอ ไปทำ)

14

15

16 Web Multimedia : animation
ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟิกที่มี การเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือ การเคลื่อนที่ของลูกสูบของ เครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การ ผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มี คุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิด ขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่ง หลายเท่านั่นเอง

17 Web links html_chapter17.html 09?locale=en <ex flash> est2551/tech04/21/standard/f01.html add features to web sitehttp:// asp?t=Caterer-flash- template&design_id=272 web multimedia


ดาวน์โหลด ppt Web Design and Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google