งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานพัฒนาสังคม : ความตระหนักรู้ในฐานะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง วีรบูรณ์ วิสารทสกุล งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non- commercial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานพัฒนาสังคม : ความตระหนักรู้ในฐานะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง วีรบูรณ์ วิสารทสกุล งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non- commercial."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานพัฒนาสังคม : ความตระหนักรู้ในฐานะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง วีรบูรณ์ วิสารทสกุล งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non- commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่ เฉพาะในกรณีที่ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่นำไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งาน ดัดแปลงภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น

2 ประเด็นคุย กรอบคิดในการมองปัญหา การผลักดันงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อน องค์กรกำลังหมดแรง และสถานการณ์การเมือง ภาคประชาชนที่อ่อนแอ... ทำอย่างไรต่อ

3 1 กรอบคิดในการ มองปัญหา ง่าย ยุ่งยาก ซับซ้อน วุ่นวาย โกลาหล

4 ผู้บริหารควรกังวลอะไร? ความถูกต้อง แม่นตรงของข้อมูล ของผลการวิเคราะห์ VS ความสามารถในการตีความ – กรอบการมอง สถานการณ์ ข้อมูล อะไรสำคัญกว่ากันและทำไม

5 Michael Quinn Patton May, 2008 กรอบคิดในการตีความ (interpretative framework) May 2003 Harvard Business Review "The High Cost of Accuracy." Kathleen Sutcliffe and Klaus Weber. They concluded that "the way senior executives interpret their business environment is more important for performance than how accurately they know their environment."

6 Michael Quinn Patton May, 2008 They further concluded that it is a waste of resources to spend a lot of money increasing the marginal accuracy of data available to senior executives compared to the value of enhancing their capacity to interpret whatever data they have. Executives were more limited by a lack of capacity to make sense of data than by inadequate or inaccurate data. In essence, they found that interpretive capacity, or "mind-sets," distinguish high-performance more than data quality and accuracy.

7 วิเคราะห์ปัญหาทางสังคม... 1. เด็กติดยาเสพติดในสลัมแห่งหนึ่งกลางกรุง 2. ความขัดแย้ง เหมืองทอง ที่เลย และ อีสาน 3. เด็กแว๊น 4. วัยรุ่นท้องก่อนแต่ง กิจกรรมกลุ่ม 1 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

8 พฤติกรรม ( สามารถที่จะคาดการณ์ได้ ) โครงสร้าง - ระบบ ( สามารถที่จะ เข้าใจได้ ) ยาก ง่าย ยาก ให้แต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ว่าปัญหา ข้างต้น ควรอยู่ในบริเวณใดของ รูปกราฟอันนี้ และโปรดอธิบาย เหตุผล

9

10 ความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา ความเห็นพ้องต้องกันของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง น้อย มาก ปัญหาเชิงเดี่ยว ( ใช้แผนและการ ควบคุม ) ปัญหายุ่งยาก เชิงสังคม ( สร้าง สัมพันธภาพและ ความเห็นร่วม ) มาก น้อย ปัญหายุ่งยาก เชิงเทคนิค ( ทดลอง, ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ) ปัญหา ซับซ้อน

11 Michael Quinn Patton May, 2008 ทำตามสูตร จรวดไปดวงจันทร์ การเลี้ยงดูเด็ก ยุ่งยากซับซ้อน z สูตรเป็นเรื่องสำคัญ z สูตรได้รับการ ตรวจสอบว่าสามารถ นำไปใช้ต่อได้ zไม่มีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะคนไหนที่รู้ว่า จะ ทำอย่างไรเพื่อเพิ่ม ความสำเร็จ zสูตรทำให้เกิดสินค้า มาตรฐาน zความแน่นอนในการ ผลิตทำให้ได้ผลผลิต เหมือนเดิมทุกครั้ง แบบง่าย ลักษณะของข้อเท็จจริง / สถานการณ์

12 Michael Quinn Patton May, 2008 กฎเกณฑ์/ มาตรฐาน เป็น สิ่งจำเป็นแ การส่งยานขึ้นได้ สำเร็จ จะช่วยเพิ่ม ความมั่นในในการ ทำงานครั้งถัดไป ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงหลาย สาขา ทำงาน ด้วยกัน จรวดเหมือนเป็น หนทางที่ท้าทาย ระดับความ แน่นอนที่สูง คือ ผลลัพธ์ที่ได้ ทำตามสูตร จรวดไปดวงจันทร์ การ เลี้ยงดูเด็ก ยุ่งยากซับซ้อน แบบง่าย z สูตรเป็นเรื่องสำคัญ z สูตรได้รับการตรวจสอบ ว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ zไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคน ใด ที่รู้ว่า จะทำอย่างไรเพื่อ เพิ่มความสำเร็จ zสูตรทำให้เกิดสินค้า มาตรฐาน zความแน่นอนในการผลิต ให้ได้ผลผลิตเหมือนเดิมทุก ครั้ง

13 กฎเกณฑ์/มาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นแ การส่งยานขึ้นได้ สำเร็จ จะช่วยเพิ่ม ความมั่นในในการ ทำงานครั้งถัดไป ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงหลายสาขา ทำงานด้วยกัน จรวดเหมือนเป็น หนทางที่ท้าทาย ระดับความแน่นอนที่ สูง คือ ผลลัพธ์ที่ได้ Michael Quinn Patton May, 2008 กฎเกณฑ์ / มาตรฐานเป็น เพียงข้อจำกัดใน การใช้งาน การเลี้ยงดูเด็ก 1 คน ไม่ได้ให้ หลักประกันว่า เมื่อ เด็กโตขึ้น เด็กจะ ได้ดี ผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยได้แต่ ไม่พอ ความสัมพันธ์ คือ กุญแจกสำคัญ เด็กแต่ละคน มี ความเฉพาะตัว ไม่ เหมือนกัน ความไม่แน่นอน คือ ผลลัพธ์ที่รออยู่ z สูตรเป็นเรื่องสำคัญ z สูตรได้รับการตรวจสอบ ว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ zไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคน ใด ที่รู้ว่า จะทำอย่างไรเพื่อ เพิ่มความสำเร็จ zสูตรทำให้เกิดสินค้า มาตรฐาน zความแน่นอนในการผลิต ให้ได้ผลผลิตเหมือนเดิมทุก ครั้ง ทำตามสูตร จรวดไปดวงจันทร์ การเลี้ยงดูเด็ก ยุ่งยากซับซ้อน แบบง่าย

14 กฎเกณฑ์/มาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นแ การส่งยานขึ้นได้สำเร็จ จะช่วยเพิ่มความมั่นใน ในการทำงานครั้งถัดไป ใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง หลายสาขา ทำงาน ด้วยกัน จรวดเหมือนเป็นหนทาง ที่ท้าทาย ระดับความแน่นอนที่สูง คือ ผลลัพธ์ที่ได้ Michael Quinn Patton May, 2008 กฎเกณฑ์ / มาตรฐาน เป็นเพียงข้อจำกัดใน การใช้งาน การเลี้ยงดูเด็ก 1 คน ไม่ได้ให้หลักประกันว่า เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะ ได้ดี ผู้เชี่ยวชาญสามารถ ช่วยได้แต่ไม่พอ ความสัมพันธ์ คือ กุญแจกสำคัญ เด็กแต่ละคน มีความ เฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน ความไม่แน่นอน คือ ผลลัพธ์ที่รออยู่ z สูตรเป็นเรื่องสำคัญ z สูตรได้รับการตรวจสอบ ว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ zไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคน ใด ที่รู้ว่า จะทำอย่างไรเพื่อ เพิ่มความสำเร็จ zสูตรทำให้เกิดสินค้า มาตรฐาน zความแน่นอนที่จะได้ ผลผลิตเหมือนเดิมทุกครั้ง ทำตามสูตร จรวดไปดวงจันทร์ การเลี้ยงดู เด็ก ยุ่งยากซับซ้อน แบบง่าย

15 2 การผลักดันงาน เพื่อแก้ปัญหาสังคม ที่ซับซ้อน วิธีคิดโครงการ Deliberation

16 วิธีคิดของโครงการ เพื่อแก้ปัญหา เป้าหมาย – กลุ่มเป้าหมาย ที่เราอยากทำ ให้คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น โครงกา ร กิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม C กิจกรรม D Project Beneficiaries

17 โครงการที่ออกแบบๆ นี้ ----- มีข้อจำกัด และข้อดี อย่างไรบ้าง

18 ในการผลักดันโครงการ...มีข้อจำกัด Project Beneficiaries Sphere of control Sphere of interest operational environment social, economical, environmental states & trends

19 ให้น้ำหนักกับ partners ProjectPartners Beneficiaries Sphere of control Sphere of influence Sphere of interest operational environment Relationships & Interactions social, economical, environmental states & trends

20 เน้นที่ outcome Inputs, activities, outputs Outcomes: Changes in behavior Impact: Changes in state Sphere of control Sphere of influence Sphere of interest operational environment Relationships & Interactions social, economical, environmental states & trends

21 Partners ที่เราต้องสนใจ Project Beneficiaries Stakeholders / partners Boundary Partners

22 โครงการกลุ่มเป้าหมา ย อิทธิพลในการควบคุมความสำเร็จ ของโครงการ มาก เวลา กิจกรรม output outcome impact

23 เรื่อง Public Deliberation การพิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ปัญหาหนึ่งๆ ด้วยการชั่งน้ำหนักในทางเลือกต่างๆ ( หรือ ข้อเสนอ ) เพื่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ ร่วมกันกับคนอื่น (public) และยังสามารถ ผลักดันทางเลือกตามความเชื่อของตัวเอง (individual)

24 การหารือประเด็นทางสังคมที่เป็นอยู่ ความคิดเห็นที่ได้........................ รายงาน / นโยบาย ผู้คนไม่ active ไม่รับผิดชอบ ในความเห็นที่ เสนอ

25 โต้กันระหว่าง ความคิด ของใคร ดีกว่ากัน ของใคร ถูก ใครผิด มีลักษณะของการ แข่งขัน...ซึ่งไม่ สามารถนำไปสู่ การปรองดองกัน ได้ ทำความเข้าใจว่า ทำไม เขาจึงคิดต่าง สามารถยอมรับความต่าง ของมุมมองของคนอื่นได้ ในระดับใด ช่วยตัดสินใจว่าเราควร จะค้นหาวิธีในการทำงาน ร่วมกับคนอื่นหรือไม่ การโต้เถียง (Debate)การใช้วิจารณาณ (Deliberation)

26 การใช้วิจารณญาณ สาธารณะ เป็นอย่างไร

27 เราเลือก “ ยาสีฟัน ” อย่างไร ถ้าใช้แล้วไม่พอใจ ทำอย่างไร

28 เราเลือก “ สบู่ ” อย่างไร ถ้าใช้แล้วไม่พอใจ ทำอย่างไร

29 เราเลือก “ นักการเมือง ” อย่างไร ถ้าเขาทำงานแล้วไม่ได้เรื่อง มีการ คอร์รัปชั่นมากมาย.... ทำอย่างไร

30 เจ้านายสั่ง ให้ไป ทำงาน ชิ้นสำคัญ ระดับชาติ เมียโทรมา บอกว่า ลูก ป่วยมาก ให้ กลับด่วน แม่โทรมา บอกว่า พ่อ โดนรถชน ใกล้สิ้นลม แล้ว.... เมื่อต้องเจอเรื่องยุ่งยากแบบนี้ เราเลือก อย่างไร ถ้าเลือกแล้ว ทางเลือกนั้น มีผลกระทบทางลบ เกิดขึ้น เราทำอย่างไร

31 มีข้อสังเกตอะไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่องของการ ซื้อสบู่ ยาสีฟัน การงาน และ การเลือกตั้ง

32 ข้อสังเกต แม้ว่า เรื่องส่วนตัว # เรื่องส่วนรวม แต่ เราก็มี แนวโน้มที่จะใช้ วิธีเลือก คล้ายๆ กัน คือ เลือก นักการเมือง (สาธารณะ)เหมือน เลือกสบู่ ยาสีฟัน (เรื่องส่วนตัว) เราจะไตร่ตรอง ชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบ เมื่อรู้สึก ว่าเรื่องนั้นยุ่งยากในการตัดสิน เพราะจะมี ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเราจะเป็นผู้รับผลกระทบนั้น

33 ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน พิจารณา ทางออก ของปัญหาส่วนรวมต่างๆ ร่วมกับคนอื่น เช่น เวที กลุ่มย่อยต่างๆ....เรามัก – ไม่ใส่ใจว่าคนอื่น คิดและมีเหตุผลอย่างไรในการ เลือกทางเลือก ที่ไม่เหมือนเรา – ไม่ใส่ใจว่า การเลือกของเรา จะมีผลกระทบอะไร ตามมา กระทบต่อใคร และเราต้องรับผิดชอบ อะไรบ้าง (เหมือนเป็นคนนอกตลอด)

34 และพบบ่อยๆ ว่า ในเวทีสาธารณะ ผู้เข้าร่วมมักเสนอ แนว ทางการแก้ไข ที่ขาดการพิจารณา อย่างถ้วนถี่ ทั้งผลทาง ลบและทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งชอบ โยนไปให้คนอื่นทำ โดยตนเองสมัครใจเป็นเพียง คนนั่งดู เท่านั้น ปัญหาสาธารณะ ซับซ้อน ผลกระทบกว้างขวาง การแก้ไขมี หลายทาง แต่ละแนวทางมักมีสิ่งที่ (หลายคน) ต้องได้รับ ผลกระทบ ดังนั้น มักนำไปสู่ความขัดแย้ง โดยสรุป...ลักษณะการตัดสินใจในประเด็น สาธารณะ

35 คำถาม คือ ภายใต้ความซับซ้อนของปัญหาดังกล่าว เรา จะพัฒนาให้คนมีความพร้อมที่จะใช้การไตร่ตรอง ครุ่นคิด ถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่จะไม่ทำให้คนที่คิด ต่าง เห็นต่าง ต้องขัดแย้งกันได้อย่างไร และไตร่ตรองว่าการเลือก ทางแก้ปัญหาแต่ละทาง มีใคร ได้รับผลกระทบบ้าง และเขารู้สึกอย่างไร และในทาง แก้ปัญหาสาธารณะนั้น ตนเองต้องทำอะไร

36

37 ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก 3 เหตุผล กิจกรรม ข้อคิด สนับสนุน ข้อคิดที่เป็น การต่อแย้ง tradeoff ประเด็นที่ห่วงใย หัวเรื่อง (topic)

38 ทางเลือก 1 : ต้องมุ่งให้เรื่อง การศึกษา ทางเลือก 2 : ใช้มาตรการทาง กฎหมายที่เคร่งครัด และเข้มงวด ทางเลือก 3 : ใช้มาตรการ ทางด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข

39 ม.2 ญ. ม.2 ช. ม.5 ช. ม.5 ญ. ปวช. ญ. ปวช. ช.

40 ปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนแต่ง ทางออกควรเป็นอย่างไร

41 ทางเลือก A ทำลายเด็ก เป็นเรื่องผิด ทางเลือก B การปล่อยเด็ก ไว้ จะเป็น ปัญหาสังคม ทางเลือก C เป็นสิทธิของ ผู้หญิง ปัญหาวัยรุ่น ท้อง ก่อน แต่ง

42 ทางเลือก A ทำลายเด็ก เป็นเรื่องผิด ทางเลือก B การปล่อย เด็กไว้ จะ เป็นปัญหา สังคม ทางเลือก C เป็นสิทธิ ของผู้หญิง กิจกรรมที่เราในนาม “ส่วนรวม” สามารถทำ ร่วมกันได้ กิจกรรมที่ต่าง คนต่างทำ ตามความเชื่อ ความสนใจ “ส่วนตัว”

43 เป้าหมายสูงสุด ของการเข้าเวทีการใช้วิจารณญาณ ก็คือ การเปลี่ยนวิธีคิดของเรา ที่มีต่อ วิธีคิดของคนอื่น - - - ไม่ใช่ มุ่งเปลี่ยนวิธีคิดคนอื่น ให้มาคิดเหมือนเรา Public Deliberation does not change the way people think. Public Deliberative does change the way people think about other people think.

44 รายงานจาก ชุมชน ทางเลือก 1….% ทางเลือก 2…..% ทางเลือก 3……% กิจกรรมที่เราสามารถ ทำร่วมกันได้ (collective action) ปัจเจกได้พัฒนา ความเป็นพลเมือง

45 www.nifi.org

46 www.kettering.org

47 3 การเปลี่ยนแปลง ขององค์กรและ การเมืองภาค ประชาชน

48 บทบาทและความสัมพันธ์กับภาคประชาชน NGOs ประชาชน- คนด้อยโอกาส รัฐบาล การมุ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง / โครงการ / ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน

49 25402541 วิกฤตเศรษฐกิจ ปชป. รับแนวทาง IMF + กู้เงิน WB-IMF ภาคประชา สังคม / NGO ไม่เอา - เกิด กระแสชุมชน นิยม / กระแส “ ชุมชน - ชาตินิยมและ King” ทรท. เกิดขึ้น ประกาศ หยุดทุก อย่าง – แปรรูป – กม.11 ฉบับ อมรา : ชี้ว่าช่วง 43-44 ไม่มี NGO ในสาย กป. อพช. ที่ไม่ สนับสนุน ทรท. ปลายปี 44 -NGO สายอีสาน ขอยุติการ เคลื่อนไหว.. เพราะ ทรท. มี อำนาจมากดึงมวลชนหมด - สาย อ. ไพบูลย์ ร่วมทำงาน - สาย ครป. / กป. อพช. ขอดู ท่าที ** นายกทักษิณ ประกาศ เรียกร้องให้องค์กรทุน เลิกให้ การสนับสนุน NGO 2544 ทรท. ผลักดันแนวเสรี นิยม / FTA / แปรรูป.. ทำให้เกิดความ ขัดแย้งกับเครือข่าย NGO 2545 สั่งสอบการเงิน NGO 24 คน แต่ความสัมพันธ์กับ ชาวบ้าน ผ่านนโยบาย ประชานิยม / สวัสดิการ เป็นไปด้วยดี.... ทำให้ไม่ เห็นความจำเป็นในการ เข้าร่วมเรียกร้องการ เปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้างอีก 2545

50 ภาวะกดดันขององค์กร 5-10 ปีข้างหน้า องค์กร / หน่วยงาน สถานกา รณ์ทาง การเงิน สถานกา รณ์ คนทำงา น สถานการณ์ ผลผลิตและ บริการของ องค์กร ต่อ กลุ่มเป้าหม าย

51 ระดมความเห็น – 45 นาที และ เตรียมนำเสนอ ประเด็นพิจารณาสภาพการณ์ ปัจจุบัน ทางแก้ไข สถานการณ์การเงิน ( พอเพียง – ความมั่นคง ของแหล่งรายได้ – ประสิทธิผล ) สถานการณ์ ความรู้ ที่มี ผลผลิตและ บริการ ( ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง – สอดคล้องกับปัญหา...) สถานการณ์ คนทำงาน ( คนรุ่นใหม่ vs รุ่นเดิม – ความสอดคล้องของ ความคิด.....)

52 กำไร สูงสุด ส่งผล กระทบ ทาง สังคม สูงสุด วิธีคิดขององค์กร (NPO – รัฐ ) แบบเดิมอยู่ตรงนี้ วิธีคิดของธุรกิจ แบบเดิมอยู่ตรงนี้

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt การทำงานพัฒนาสังคม : ความตระหนักรู้ในฐานะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง วีรบูรณ์ วิสารทสกุล งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non- commercial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google