งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Common Problem Feeding โดย น. ท. หญิงสุภาพร ศิริบรรจง น. ท. หญิงนันทวัน ไม้แก่น 29 ต. ค.51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Common Problem Feeding โดย น. ท. หญิงสุภาพร ศิริบรรจง น. ท. หญิงนันทวัน ไม้แก่น 29 ต. ค.51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Common Problem Feeding โดย น. ท. หญิงสุภาพร ศิริบรรจง น. ท. หญิงนันทวัน ไม้แก่น 29 ต. ค.51

2 Breastfeeding anatomy

3

4

5 Latch on L = Latch การอม เลีย A = Audible เสียงการกลืน T = Type of nipple ลักษณะหัวนม C = Comfort ความสบาย H = Hold การอุ้ม

6 ปัญหาของมารดา ปัญหาของมารดา เต้านมคัดตึง หัวนมแตก ( Sore nipple) เต้านมอักเสบ ( Mastitis ) หัวนมผิดปกติ เช่น สั้น, บอด, แบน, บุ๋ม, ยาว เต้านมใหญ่ วิตกกังวล น้ำนมน้อย

7 ปัญหาของทารก Nipple confusion ปฏิเสธเต้านมมารดา ปากแหว่งเพดานโหว่ Tongue tie

8

9 สาเหตุ - Poor position - Poor latch on - Tongue tie การช่วยเหลือ - สอน Position & Latch on ที่ถูกวิธี - ไม่ใช้สบู่และ เคลือบหัวนมด้วย นมแม่ - เทคนิคการ ผละลูกออกจาก เต้า Q&A : - ต้องงดเข้าเต้าหรือไม่ - ใช้ยาทาหัวนมแล้วก่อนให้นมต้องเช็ดยาออกก่อนหรือไม่ หัวนมแตก ( Sore nipple)

10 เต้านมอักเสบ ( Mastitis ) สาเหตุ มักเกิดจากเชื้อ Staphylococcus aurous อาการ สัมพันธ์กับการมี หัวนมเจ็บ แตก มี การคั่งของน้ำนม Plugged dust, การใส่เสื้อในที่คับ การช่วยเหลือ - ให้ยาปฏิชีวนะ - ให้ยาลดปวด, Electric pump - ใช้ปทุมแก้ว เพื่อให้ลานนมนุ่ม

11

12 หัวนมผิดปกติ เช่น สั้น, บอด, แบน, บุ๋ม การช่วยเหลือ - ทำให้ลานนมห ยืดหยุ่นให้มากที่สุด - สร้างความ มั่นใจให้มารดา - ใช้ท่า Football - ใช้ Nipple puller เพื่อทำให้ หัวนมยาวขึ้น - เทคนิคการจับ หัวนมเข้าปากลูก - การให้กำลังใจลูก เพื่อฝึกการดูดนม โดยการบีบนมแม่ ใส่ปากลูกโดยตรง Q&A : แก้ไขแล้วต้องสำเร็จทุกรายหรือไม่อย่างไร

13 หัวนมยาว สาเหตุ ลูกดูดได้ไม่ถึงลาน นมทำให้ ไม่มีการ กระตุ้นให้หลั่ง oxytocin และ Prolactin เป็นผล ให้ลูกได้นม ไม่พอ การช่วยเหลือ - ดูดให้ลึกถึงลาน นม - ให้นมท่าแม่นอน หงายหรือนอนคว่ำ คร่อมลูก

14 วิตกกังวล ให้ความรู้ สร้างความมั่นใจ พูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยเพื่อค้นหา สาเหตุของความวิตกกังวล

15 น้ำนมไม่พอ สาเหตุ - เข้าใจผิด, คิดไป เอง - มารดาที่ผอมมาก ผิดปกติ - การให้ลูกดูดนม ผสม - แม่อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า - Poor position - ลูกไม้ได้ดูดนม ทันทีหลังคลอด การช่วยเหลือ - ให้ความรู้ สร้าง ความมั่นใจ - เน้นโภชนาการใน หญิงให้นมลูก - ให้ลูกดูดบ่อยๆ - พักผ่อนให้ เพียงพอ, ผ่อนคลาย

16 Nipple,Cup confusion สาเหตุ - เคยดูดนมจาก ขวด ทำให้ไม่มี ทักษะการใช้ลิ้น เพื่อดูดนม - ทารกป่วยที่เคย ได้รับนมจาก OG feed, การ Cup ที่ผิด - Poor position - แม่ไม่มี ประสบการณ์ การช่วยเหลือ - สร้างความมั่นใจ ให้แม่ - การนวดลิ้น - Lactation aid - Skin to skin contract - ให้ BF บ่อยๆอย่า รอให้หิวจนโกรธ

17 ปฏิเสธเต้านมมารดา สาเหตุ - มีน้ำมูกในจมูก - Poor position - น้ำนมแม่ไหล มากเกินไป การช่วยเหลือ - การดูดเสมหะ โดยลูกยางแดง - สอนการอุ้มที่ถูก วิธี - เทคนิคการยับยั้ง น้ำนมให้ไหลช้าลง และให้นมท่ามารดา นอนหงาย

18 ปากแหว่งเพดานโหว่ แหว่งที่ปากหรือ เหงือกอย่างเดียว การช่วยเหลือ - สนับสนุนให้เข้า เต้า - ช่วยให้ลูกดูดใน ท่าที่ถูกต้อง ทั้งปากแหว่งและ เพดานโหว่ การช่วยเหลือ - สนับสนุนให้เข้า เต้า เท่าที่ทำได้ - อุ้มในท่าลูกตัว ตรงเพื่อลดการ สำลัก

19 Tongue tie การช่วยเหลือ - Latch on ที่ถูกต้อง - ปรึกษาแพทย์เพื่อทำผ่าตัด ตามข้อ บ่งชี้ น้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ มารดาหัวนมแตก หรือเจ็บปวดมาก ขณะให้นม Q&A : คนละประเด็นกับการพูดไม่ชัด

20 Lactation clinic เปิดให้บริการเมื่อ เม. ย.50 จนถึงปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 2 คน - น. ท. หญิง นันทวัน ไม้แก่น - พ. จ. อ. หญิง สุพัตรา สาหร่ายทอง ผ่านการอบรมเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ รพ. ศิริราช สถานที่ตั้ง ห้องด้านข้างบริเวณแผนกทารก แรกเกิด

21 ภารกิจ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเหมาะสม ให้มารดาและสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทัศนะคติที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในรพ. ที่อยู่ ในระยะให้นมลูก ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

22 สถิติผู้มารับบริการ

23 ปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ปี 2550 –Nipple confusion – หัวนมสั้น – กลัวน้ำนมไม่พอ ปี 2551 - หัวนมสั้น - Cup confusion - หัวนมแตก - เต้านมคัด - อุ้มไม่ถูกวิธี

24 บทบาทของพยาบาลผู้ให้การ ช่วยเหลือ มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็กจนถึงวัย เรียนทั้งในเด็กปกติและเด็กป่วย มีวิสัยทัศน์ มีน้ำใจ อดทน อ่อนโยน ผ่อน ปรนไม่ตำหนิ ตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของนมแม่ อย่างแท้จริง มีความตั้งใจในการส่งเสริม สนับสนุน ปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

25 บทบาทของพยาบาลผู้ให้การ ช่วยเหลือ เข้าใจและยอมรับในการเป็นปัจเจกบุคคลที่ ย่อมมีความแตกต่าง ไม่บังคับให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่สร้าง เสริมให้แม่เกิดความตระหนักและมีศรัทธา ต่ออยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

26 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt Common Problem Feeding โดย น. ท. หญิงสุภาพร ศิริบรรจง น. ท. หญิงนันทวัน ไม้แก่น 29 ต. ค.51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google