งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feature Driven Development  FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลอง กระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรม ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feature Driven Development  FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลอง กระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรม ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Feature Driven Development  FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลอง กระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรม ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  Stephen Palrner และ John Felsing ได้ ขยายและเพิ่มเติมงานของ Coad อธิบายการ ปรับตัว กระบวนการอาไจลที่อาจประยุกต์กับ โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้น

3 Feature Driven Development  ภายใต้บริษัทของเอฟดีดี คุณลักษณะเป็น “ หน้าที่ที่ลูกค้าเห็นว่ามีคุณค่า ” ที่สามารถ อิมพลีเม้นต์ได้ภายในเวลาสองสัปดาห์หรือ น้อยกว่า ” นิยามของคุณลักษณะให้ประโยชน์ ต่อไปนี้ 1. เนื่องจากคุณลักษณะเป็นส่วนเล็กๆ ของ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ ผู้ใช้จึงสามารถอธิบายได้ ง่าย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่าย และ สามารถทบทวนได้ดีกว่าเมื่อมีความคลุมเครือ ข้อผิดพลาด หรือการหลงลืม 2. คุณลักษณะอาจถูกจัดระเบียบ เป็นกลุ่มลำดับ ชั้นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ 3. เนื่องจากลักษณะเป็นรุ่น ๆ ของคุณลักษณะ ของซอฟต์แวร์ที่ต้องส่งมอบได้มรการพัฒนาแบบ เอฟดีดี ทีมงานจะมุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ทำงานได้ทุก ๆ สองสัปดาห์

4 Feature Driven Development 4. เนื่องจากคุณลักษณะมีขนาดเล็ก ตัวแบบและ ตัวโค้ดของคุณลักษณะจึงง่ายต่อการตรวจทาน อย่างละเอียด 5. การวางแผนโครงการ การจัดตารางงาน และ การติดตามจะขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะ ตามลำดับชั้น ซึ่งดีกว่าการใช้ชุดงานย่อยที่เลือก มาแบบสุ่ม  Coad และคณะแนะนำแม่แบบต่อไปนี้ สำหรับนิยามคุณลักษณะ the a (n)

5 Feature Driven Development  เมื่อ หมายถึง “ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ ( รวมถึงบทบาท จังหวะเวลา หรือ ช่วงของเวลา หรือคำอธิบายทำนอง เดียวกับในแคตตาล็อกสินค้า ) ตัวอย่างของ คุณลักษณะ สำหรับแอพพลิเคชั่น อีคอมเมิร์ช อาจเช่น ” Add the product to a shopping cart Display the technical – specifications of a product Store the sipping – information for a customer

6 Feature Driven Development  กลุ่มชุดคุณลักษณะ จะเชื่อมโยงคุณลักษณะ เข้ากับการทำงานทางธุรกิจ จะนิยามดังนี้ a (n) ตัวอย่างเช่น Making a product sale เป็นชุด คุณลักษณะที่อาจรวมเอาคุณลักษณะที่ กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมดและคุณลักษณะอื่นๆ ที่อาจมีเข้าไว้ด้วยกัน

7 Feature Driven Development  วิธีการเอฟดีดี นิยามกิจกรรมกรอบงานสำหรับ “ การร่วมมือกัน ” 5 อย่างเรียกว่ากระบวนการ

8 1. Develop an overall model ใคร ? ผู้เชี่ยวชาญ, หัวหน้าสถาปนิก, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

9 1. Develop an overall model  กำหนดรูปร่างของระบบ  กำหนดวิธีการใช้ class ที่เกี่ยวข้องกัน  สร้างรูปแบบวัตถุฐาน  การแสดงความคิดเห็นภายในและภายนอก, บันทึกแบบ

10 1. Develop an overall model

11

12 2. Build a features list ใคร ? คุณลักษณะรายการทีมผู้เชี่ยวชาญโดเมน, โปรแกรมเมอร์หัวหน้าสถาปนิกหัวหน้า

13 2. Build a features list  สลายหน้าที่ของรูปแบบการพัฒนาในขั้นตอนที่ 1  หัวข้อพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ขั้นตอน กิจกรรมทางธุรกิจ  ลักษณะเป็นขั้นตอนที่กิจกรรมทางธุรกิจของ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีไม่เป็นศูนย์กลาง  ศัพท์เฉพาะ :  " จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่ "

14 2. Build a features list

15

16 3. Plan By Feature ใคร ? ทีมวางแผน : ผู้จัดการโครงการผู้จัดการพัฒนาและ หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

17 3. Plan By Feature

18  คุณสมบัติกลุ่มเป็นชุดคุณลักษณะ ( หนึ่งหรือ หลายธุรกิจจัดกิจกรรม )  จัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของ ลูกค้า  วันครบกำหนด (MM) YYYY

19 3. Plan By Feature

20 4. Design by feature ใคร ? ทีมคุณลักษณะ : หัวหน้าโปรแกรมเมอร์, เจ้าของ

21 4. Design by feature  งานแพคเกจตามระดับปัจจุบันใน สถาปัตยกรรมทางเทคนิค  สองสัปดาห์ของงาน  การออกแบบวัตถุสร้างแผนภาพลำดับตาม ความจำเป็น  ทีมคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นมาก  ปรับปรุงรูปแบบการสร้างวัตถุในกระบวนการ # 1

22 4. Design by feature

23 5. Develop by feature ใคร ? เจ้าของ, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

24 5. Develop by feature  ดำเนินการ  ตรวจสอบรหัสสินค้า  หน่วยทดสอบ  ส่งเสริมการสร้าง

25 Feature Driven Development  FDD ได้ให้รายละเอียดและเทคนิคของการ จัดการโครงการมากกว่าวิธีอาไจลอื่น ๆ เมื่อ โครงการเติบโตขึ้นทั้งขนาดและความ ซับซ้อน การจัดการโครงการเฉพาะกิจอาจ ไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่นักพัฒนา ผู้จัดการ และลูกค้าต้องเข้าใจสถานะของโครงการ ว่า ได้บรรลุเป้าหมายอะไรไปบ้างแล้ว มีปัญหา อะไรบ้างที่พบถ้าเส้นตายเป็นเรื่องสำคัญ การ กำหนดขนาดของรุ่นต่าง ๆ ที่รวมเอา คุณลักษณะไว้ควรจัดลงตารางงานอย่าง เหมาะสม ดังนั้น เอฟดีดีจึงมีหลักไมล์อยู่ 6 หลัก ในช่วงการออกแบบ และการอิมพลี เมนต์คุณลักษณะคือ การออกแบบคร่าวๆ การ ออกแบบการตรวจทานการออกแบบการโค้ด การตรวจทานการโค้ด และการส่งเสริมการ สร้าง ”

26  สมาชิกในกลุ่ม นาย ณรงศ์พจน์ วงศ์สิริพรกุล 501463108 นาย นฤชัย พุ่มพวง 501463114 นาย ฐิติ ท่าหิน 501463208


ดาวน์โหลด ppt Feature Driven Development  FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลอง กระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรม ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google