งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feature Driven Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feature Driven Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะของซอฟต์แวร์(Feature Driven Development- FDD)

2 Feature Driven Development
FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลองกระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ Stephen Palrner และ John Felsing ได้ขยายและเพิ่มเติมงานของ Coad อธิบายการปรับตัว กระบวนการอาไจลที่อาจประยุกต์กับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้น

3 Feature Driven Development
ภายใต้บริษัทของเอฟดีดี คุณลักษณะเป็น “หน้าที่ที่ลูกค้าเห็นว่ามีคุณค่า” ที่สามารถอิมพลีเม้นต์ได้ภายในเวลาสองสัปดาห์หรือน้อยกว่า” นิยามของคุณลักษณะให้ประโยชน์ต่อไปนี้ 1. เนื่องจากคุณลักษณะเป็นส่วนเล็กๆ ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ ผู้ใช้จึงสามารถอธิบายได้ง่าย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่าย และสามารถทบทวนได้ดีกว่าเมื่อมีความคลุมเครือข้อผิดพลาด หรือการหลงลืม 2. คุณลักษณะอาจถูกจัดระเบียบ เป็นกลุ่มลำดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ 3. เนื่องจากลักษณะเป็นรุ่น ๆ ของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ต้องส่งมอบได้มรการพัฒนาแบบเอฟดีดี ทีมงานจะมุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ทำงานได้ทุก ๆ สองสัปดาห์

4 Feature Driven Development
4. เนื่องจากคุณลักษณะมีขนาดเล็ก ตัวแบบและตัวโค้ดของคุณลักษณะจึงง่ายต่อการตรวจทานอย่างละเอียด 5. การวางแผนโครงการ การจัดตารางงาน และการติดตามจะขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะตามลำดับชั้น ซึ่งดีกว่าการใช้ชุดงานย่อยที่เลือกมาแบบสุ่ม Coad และคณะแนะนำแม่แบบต่อไปนี้สำหรับนิยามคุณลักษณะ <action> the <result> <by I for I of I to> a (n) <object>

5 Feature Driven Development
เมื่อ <object> หมายถึง “บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ (รวมถึงบทบาท จังหวะเวลา หรือช่วง ของเวลา หรือคำอธิบายทำนองเดียวกับในแคตตาล็อกสินค้า) ตัวอย่างของคุณลักษณะ สำหรับแอพพลิเคชั่น อีคอมเมิร์ช อาจเช่น” Add the product to a shopping cart Display the technical – specifications of a product Store the sipping – information for a customer

6 Feature Driven Development
กลุ่มชุดคุณลักษณะ จะเชื่อมโยงคุณลักษณะเข้ากับการทำงานทางธุรกิจ จะนิยามดังนี้ <action> <-ing> a (n) <object> ตัวอย่างเช่น Making a product sale เป็นชุดคุณลักษณะที่อาจรวมเอาคุณลักษณะที่กล่าวถึง ข้างต้นทั้งหมดและคุณลักษณะอื่นๆ ที่อาจมีเข้าไว้ด้วยกัน

7 Feature Driven Development
วิธีการเอฟดีดี นิยามกิจกรรมกรอบงานสำหรับ“การร่วมมือกัน” 5 อย่างเรียกว่ากระบวนการ

8 1. Develop an overall model
ใคร? ผู้เชี่ยวชาญ, หัวหน้าสถาปนิก, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

9 1. Develop an overall model
กำหนดรูปร่างของระบบ กำหนดวิธีการใช้ class ที่เกี่ยวข้องกัน สร้างรูปแบบวัตถุฐาน การแสดงความคิดเห็นภายในและภายนอก, บันทึกแบบ model notes are designed to document why certain decisions were made.

10 1. Develop an overall model

11 1. Develop an overall model

12 2. Build a features list ใคร? คุณลักษณะรายการทีมผู้เชี่ยวชาญโดเมน, โปรแกรมเมอร์หัวหน้าสถาปนิกหัวหน้า

13 2. Build a features list สลายหน้าที่ของรูปแบบการพัฒนาในขั้นตอนที่ 1
หัวข้อพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ขั้นตอนกิจกรรมทางธุรกิจ ลักษณะเป็นขั้นตอนที่กิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีไม่เป็นศูนย์กลาง ศัพท์เฉพาะ : <action> <result> <object> "จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่"

14 2. Build a features list

15 2. Build a features list

16 3. Plan By Feature ใคร? ทีมวางแผน: ผู้จัดการโครงการผู้จัดการพัฒนาและหัวหน้าโปรแกรมเมอร์

17 3. Plan By Feature

18 3. Plan By Feature คุณสมบัติกลุ่มเป็นชุดคุณลักษณะ (หนึ่งหรือหลายธุรกิจจัดกิจกรรม) จัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของลูกค้า วันครบกำหนด (MM) YYYY

19 3. Plan By Feature

20 4. Design by feature ใคร? ทีมคุณลักษณะ: หัวหน้าโปรแกรมเมอร์, เจ้าของ

21 4. Design by feature งานแพคเกจตามระดับปัจจุบันในสถาปัตยกรรมทางเทคนิค
สองสัปดาห์ของงาน การออกแบบวัตถุสร้างแผนภาพลำดับตามความจำเป็น ทีมคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นมาก ปรับปรุงรูปแบบการสร้างวัตถุในกระบวนการ # 1

22 4. Design by feature

23 5. Develop by feature ใคร? เจ้าของ, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

24 5. Develop by feature ดำเนินการ ตรวจสอบรหัสสินค้า หน่วยทดสอบ
ส่งเสริมการสร้าง

25 Feature Driven Development
FDDได้ให้รายละเอียดและเทคนิคของการจัดการโครงการมากกว่าวิธีอาไจลอื่น ๆ เมื่อโครงการเติบโตขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อน การจัดการโครงการเฉพาะกิจอาจไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่นักพัฒนา ผู้จัดการและลูกค้าต้องเข้าใจสถานะของโครงการ ว่าได้บรรลุเป้าหมายอะไรไปบ้างแล้ว มีปัญหาอะไรบ้างที่พบถ้าเส้นตายเป็นเรื่องสำคัญ การกำหนดขนาดของรุ่นต่าง ๆ ที่รวมเอาคุณลักษณะไว้ควรจัดลงตารางงานอย่างเหมาะสม ดังนั้น เอฟดีดีจึงมีหลักไมล์อยู่ 6 หลัก ในช่วงการออกแบบ และการอิมพลีเมนต์คุณลักษณะคือ การออกแบบคร่าวๆ การออกแบบการตรวจทานการ ออกแบบการโค้ด การตรวจทานการโค้ด และการส่งเสริมการสร้าง”

26 สมาชิกในกลุ่ม นาย ณรงศ์พจน์ วงศ์สิริพรกุล นาย นฤชัย พุ่มพวง นาย ฐิติ ท่าหิน


ดาวน์โหลด ppt Feature Driven Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google