งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- จัดการข้อมูลผู้บริหาร - แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม - เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- จัดการข้อมูลผู้บริหาร - แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม - เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - จัดการข้อมูลผู้บริหาร - แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม - เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 1

2 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 2 MUMIS & MUGSS

3 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 1. คลิกที่เมนู “ นำเข้า ข้อมูลบุคลากร ” 3

4 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 2. คลิกที่ลิ้งค์ “ คลิกที่นี้ ” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File 4

5 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 3. เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง 5

6 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 6

7 4. เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูล ดังต่อนี้ - เลขที่บัตรประชาชน - รหัสส่วนงานที่สังกัด / ชื่อส่วนงานที่ สังกัด - ตำแหน่งบริหาร - เลขที่คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร - วันเดือนปีที่ได้รับตำแหน่งบริหาร - วันเดือนปีที่หมดวาระบริหาร หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้ หลายรายการต่อไฟล์ 7

8 5. คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว จัดการข้อมูลผู้บริหาร 8

9 9

10 6. คลิกปุ่ม “ อัพโหลดไฟล์ ” 10

11 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 11

12 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 7. คลิกปุ่ม “ บันทึก ” 12

13 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 13

14 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ ข้อมูลส่วนงาน ” 14

15 จัดการข้อมูลผู้บริหาร 15

16 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 16 MUMIS & MUGSS

17 1. คลิกที่เมนู “ นำเข้า ข้อมูลบุคลากร ” เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 17

18 2. คลิกที่ลิ้งค์ “ คลิกที่นี้ ” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 18

19 3. เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 19

20 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 20

21 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 4. เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูล บุคลากรใหม่ที่ต้องการ โดยฟิลด์ที่บังคับ กรอกคือ เลขที่บัตรประชาชนและรหัส ส่วนงาน / ชื่อส่วนงานที่สังกัด ในตัวอย่าง จะเพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 3 คน ดังรูป หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลาย รายการต่อไฟล์ 21

22 5. คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 22

23 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 23

24 6. คลิกปุ่ม “ อัพโหลดไฟล์ ” เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 24

25 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 25

26 7. คลิกปุ่ม “ บันทึก ” เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 26

27 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 27

28 8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ ข้อมูลบุคลากร ” เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 28

29 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 29

30 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 30 MUMIS & MUGSS

31 1. คลิกที่เมนู “ นำเข้า ข้อมูลบุคลากร ” แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 31

32 2. คลิกที่ลิ้งค์ “ คลิกที่นี้ ” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 32

33 3. เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 33

34 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 34

35 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 4. เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูลที่ ต้องการแก้ไข กับเลขที่บัตรประชาชน และรหัสส่วนงาน / ชื่อส่วนงานที่สังกัด ในตัวอย่าง จะแก้ไขข้อมูลอีเมล์และเบอร์ โทรศัพท์ ดังรูป หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลาย รายการต่อไฟล์ 35

36 5. คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 36

37 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 37

38 6. คลิกปุ่ม “ อัพโหลดไฟล์ ” แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 38

39 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 39

40 7. คลิกปุ่ม “ บันทึก ” แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 40

41 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 41

42 8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ ข้อมูลบุคลากร ” แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 42

43 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 43


ดาวน์โหลด ppt - จัดการข้อมูลผู้บริหาร - แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม - เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google