งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ หอพักบาง ขุนนนท์ 53 54 55 Kwh 55 54 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ หอพักบาง ขุนนนท์ 53 54 55 Kwh 55 54 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ หอพักบาง ขุนนนท์ 53 54 55 Kwh 55 54 53

2 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ Kwh

3 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้าคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หอพักบางขุน นนท์ Kwh

4 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปา คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ หอพักบางขุน นนท์ 5353 5454 5 ลูกบาศก์ เมตร 55 5454 5353

5 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปาคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ ลูกบาศก์ เมตร หมายเหตุ ค่าน้ำเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

6 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปาคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หอพักบางขุนนนท์ ลูกบาศก์ เมตร หมายเหตุ ค่าน้ำเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

7 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5353 5454 55 ลิตร

8 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิตร หมายเหตุ ค่าน้ำมันเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

9 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้กระดาษ A4 คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รีม


ดาวน์โหลด ppt กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ หอพักบาง ขุนนนท์ 53 54 55 Kwh 55 54 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google