งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักบางขุนนนท์ Kwh Kwh 55 53 53 55 54 54 ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Kwh ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Kwh หอพักบางขุนนนท์ ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักบางขุนนนท์ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 54 55 55 53 54 53 ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลูกบาศก์เมตร คณะพยาบาลศาสตร์ ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ ค่าน้ำเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

6 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำประปาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลูกบาศก์เมตร หอพักบางขุนนนท์ ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ ค่าน้ำเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

7 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิตร 53 54 55 ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิตร ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ ค่าน้ำมันเดือน พฤศจิกายน ปี 54 รวมกับเดือน ธันวาคม ปี 54 เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย

9 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้กระดาษ A4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รีม ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด ppt กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google