งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

2 บริบทของหอผู้ป่วย โรคที่พบและadmit บ่อยภายในหอผู้ป่วย ประเด็นสำคัญที่พบ กรณีศึกษา

3 บริบทของหอผู้ป่วยพิเศษรวม
รับผู้ป่วยอายุตั้งแต่แรกเกิด-อายุ 15 ปี สำหรับcase continueสามารถรับได้ถึงอายุ 18 ปีโดยเฉลี่ยแต่ละมีจำนวน caseต่อเดือน รับทุกโรค ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีอาการ crisis หรือ clitical symtom ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด รับทุกสิทธิการรักษา

4 โรคที่มา admit มากที่สุด
ระบบทางเดินหายใจ Pneumonia , asthmatic attack ตรวจต่าง ๆเช่น bronchoscope ระบบประสาท seizure , มาตรวจตามนัด เช่น CT brain MRI brain ระบบทางเดินอาหาร Diarrhea , AGE ,Gastritis มาตรวจตามนัด เช่น colonoscope ระบบทางพันธุกรรม Investigate เพื่อหาสาเหตุ หรือ รักษาต่อเนื่อง ที่มีการส่งตัวตามขั้นตอน หรือ F/Uประจำปี ระบบโลหิตวิทยา มาให้ chemotherapy ,1st Diagnosisจากที่ โรงพยาบาลอื่นหรือที่ โรงพยาบาลศิริราชเอง - หัตถการต่างๆ เช่น เจาะหลัง เจาะไขกระดูก

5 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ละโรค
ระบบทางเดินหายใจ -เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก cyanosis -ติดเชื้อ ระบบประสาท - ติดตามการรักษา , ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น CT ,MRI -พยาธิสภาพของโรคเอง

6 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ละโรค
ระบบทางเดินอาหาร -ถ่ายอุจจาระผิดปรกติ -ความผิดปรกติของจากร่างกายทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ -electrolyte imbalance พันธุกรรม -ติดตามการรักษาและการดำเนินของโรค -F/U ของโรคที่มีการตรวจต่างๆ ประจำปี

7 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ละโรค
ระบบโลหิต - มาให้chemottherapy -หัตถการต่าง ๆ

8 Pneumoia เป็นโรคที่มีการระบาดได้ ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจาก Adenovirus , respiratory syncytial virus และ influenza virus พบการทำลายของเยื่อบุทางเดินหายใจเกิด bronchiectasis bronchiolitis หรือรุนแรงเกิด pulmonary fibrosis อาการจะมาด้วยไข้สูง หายใจเร็ว ซึม ถ่ายอุจจาระเหลว หรืออาเจียน ตรวจพบ inspiratory และ expiratory wheeze และ rhonchi Film CXR พบ interstitial infiltration

9 กรณีศึกษา:Pneumonia Click to add title in here 3
เด็กหญิงไทยอายุ 3 ปี 6 เดือน มาด้วยอาการ 2 วันก่อนหลังกลับจากโรงเรียน ไอมีเสมหะบ่อยครั้ง มีน้ำมูกใส ไข้ต่ำๆ มารดาพาไปตรวจที่คลินิกใกล้บ้าน แพทย์บอกว่าเป็นไข้หวัดได้ยาฆ่าเชื้อ ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก มากินต่อที่บ้าน 1 วันก่อน หลังกินยาอาการไม่ดีขึ้น ไข้ยังสูงตลอด ซึมลง กินอาหารได้น้อยลง จึงมาตรวจที่แพทย์เวร เจาะเลือดและ Film CXR และให้น้ำเกลือก่อน admit Dx. Pneumonia จาก ผล film พบว่ามี infiltration ,lung มีcrepitation,wheezing sound ,R=46/min o2 sat 90%room air ประวัติครอบครัว บิดา มารดาทำงานรับจ้างก่อสร้าง อยู่บ้านเช่า ใช้สิทธิ 30 บาทฉุกเฉิน Click to add title in here 3 Click to add title in here 4 Click to add title in here

10 Focus list: Pneumonia 1. การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ
No. Focus Goals/outcomes Active Resolve 1. การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ การหายใจมีประสิทธิภาพ 28ธค.56 2. ติดเชื้อที่ปอด การติดเชื้อหมดไป 3. มีภาวะขาดสารน้ำสารอาหาร มีความสมดุลของสารน้ำสารอาหาร 4. ไม่สุขสบายจากมีไข้ สุขสบายขึ้น อุณหภูมิไม่เกิน 37.5c

11 ไม่เกิด airway obstruction 28ธค.56
No. Focus Goals/outcomes Active Resolve 5. Airway obstruction ไม่เกิด airway obstruction 28ธค.56 6 hypokalemia ปลอดภัยจากภาวะhypokalemia 7. Risk for fall No fall 29ธค.56 8. Financial problem ได้รับการจัดการและประสานงานตามความเหมาะสม 9 transfer ได้ย้ายหอผู้ป่วยตามแผน 29 ธค56

12 Nursing Focus Note : Pneumonia
Date Time Focus Progress note 28ธค 56 23-7น. 3.00 น การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ A: แรกรับจากแพทย์เวรมีหายใจหอบตื้น o2 sat=90 % retraction r= 46ครั้ง/ นาที I: -ให้ออกซิเจนต่อ on o2 mask c bag 10 l/m -สังเกตการหายใจ record o2 sat ทุก 4 ชม -จัดposition ศีรษะสูง 45 องศา 3.15 น. 3.20 น. airway obstruction A: หายใจเสียงแน่นจมูก มีน้ำมูกเต็มรูจมูก 2 ข้าง นอนอ้าปากหายใจ I: suction ให้ E: ได้น้ำมูกขาวขุ่น ข้น เหนียว จำนวนมาก

13 A: ตัวร้อน T=39 c หน้าแดง ไม่มีchill I : -ทำ tepid sponge ให้
Date Time Focus Progress note 3.20 น. ไม่สุขสบายจากมีไข้ A: ตัวร้อน T=39 c หน้าแดง ไม่มีchill I : -ทำ tepid sponge ให้ -แนะนำวิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้องกับมารดา -กินยาลดไข้ E: ภายหลังเช็ดตัว หลับได้ไม่กระสับกระส่าย มีภาวะขาดสารน้ำสารอาหาร A: ริมฝีปากแดง แห้งมาก กินอาหารได้น้อย ถ่ายปัสสาวะครั้งสุดท้ายเมื่อ20น. I: -ให้ hydration ต่อ -observe dehydration การถ่ายปัสสาวะ -record temperture ทุก 4 ชม -แนะนำมารดาป้อนน้ำบ่อยๆ

14 Nursing Focus Note : Pneumonia
Date Time Focus Progress note 3.30 น. 3.30 น 4.00น. ติดเชื้อที่ปอด A: จากผล film พบว่ามี infiltration lung มี wheezing rhonchi และมีไข้สูงมา I: -พ่น ventolin stat -เริ่มให้ antibotic -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการได้รับยาพ่น และยาฆ่าเชื้อการสังเกตอาการแพ้ยา Risk for fall A: มารดาหลับสนิทยกที่กั้นเตียงขึ้น 1 ล๊อค ผู้ป่วยตื่นมานั่งร้องไห้ I: -แนะนำมารดาและเน้นเกี่ยวกับการใช้ เตียงอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ -ประเมินอุบัติเหตุทุก 4 ชม. E: ในเวรไม่เกิดอุบัติเหตุ และมารดารับทราบ ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

15 Contents Date Time focus Progress note 28 ธค.56 23-7น. 4.00น. 4.30 น.
6.00น. Hypokalemia A: K= 3 lab จาก OPD I: -ประเมินอาการแน่นหน้าอก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน arrythemia -เริ่มกิน E.kcl พร้อมให้ข้อมูลมารดา เกี่ยวกับเหตุผลที่กินยาและการสังเกต อาการผิดปกติ E: ผู้ป่วยกินยาได้ ไม่มีอาเจียน pulse full regular ท้องไม่อืด

16 Date Time focus Progress note 23-7น. 6.00น. 6.30น. Financial problemm A: มารดาแจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายจำกัด ต้องไป ทำงานและซักถามว่าต้องอยู่ รพ.นานกี่วันถ้านานขอย้ายสามัญก่อน I: - รายงานแพทย์เวรทราบ - ติดต่อแพทย์เวร สอบถาม เรื่องเตียงสามัญ E: ได้หอผู้ป่วยสามัญ รอย้ายในเวลา

17 Date Time focus Progress note 23-7 น. 6.30น. การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ ติดเชื้อที่ปอด มีภาวะขาดสารน้ำสารอาหาร E: หายใจยังมีหอบตื้นอยู่ retraction น้อยลง หลับได้พักๆ R= /mim o2 sat % E: สามารถให้ยาได้ไม่มีอาการผิดปกติ E: ริมฝีปากยังแห้ง ดื่มน้ำได้น้อย ถ่ายปัสสาวะสีเหลืองอ่อน 3 ครั้ง ไม่ซึม

18 Date Time focus Progress note 7-15น. 10.00น. 11.00น. Trasnfer to สามัญ A: มารดามีปัญหาค่าใช้จ่าย ต้องการเตียงสามัญ I: - รายงานอาการกับพยาบาล - เตรียมเอกสาร ยา อุปกรณ์ E: ย้ายผู้ป่วยไปสามัญ

19 Acute lymphoblastic leukemia
เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดได้กลายพันธ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งแล้ว แบ่งตัวมากมายโดยไม่มีการเจริญพัฒนาเป็นตัวแก Add your title in here การวินิจฉัยโรค ใช้ข้อมูลจากอาการและอาการแสดง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาการแสดงของคนไข้ที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการซีด ไข้ เลือดออก ปวดข้อ หรือปวดกระดูก มีก้อนที่คอหรือในท้อง อาการเหล่านี้มักจะมีมาเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ส่วนอาการอื่นจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัว ลดลงผอมลง ท้องโตขึ้น ตาโปน เหงือกบวม มีตุ่มหรือผื่นตามผิวหนัง

20 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- มักจะมี CBC จะพบว่ามี Hct. ต่ำ มีเม็ดเลือดแดงติด สีผิดปรกติหรือเกร็ดเลือดต่ำส่วนใหญ่จะน้อยกว่า20,000ตัว ต่อลบ.มม. - การทำbone marrow aspiration จำเป็นต้องทำ ทุกราย - การถ่ายภาพรังสี ที่พบความผิดปรกติมากที่สุดคือ มีการทำลาย กระดูกเว้าแหว่งโดยทั่วๆไป

21 ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล
กรณีที่ให้ยาเคมีบำบัดทางไขสันหลังเช่น metrotrexate จะแบ่งเวลาดังนี้ วันที่ 1 วันที่ 2 วันสุดท้าย (3,4) - information - lab, consent form - หัตถการ LP - hydration ได้รับยาเคมีบำบัด ทางไขสันหลัง - วางแผนจำหน่าย - คำแนะนำเมื่อกลับบ้าน

22 Metrotrexate ผลข้างเคียงระยะแรก : -อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเบื่ออาหาร ผลระยะยาว : -จำนวนเม็ดเลือดขาวอาจลดต่ำลง -อาจเกิดแผลในช่องปาก -ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น และอาจเกิดผื่นหากโดนแสงแดด

23 กรณีศึกษา : ALL เด็กชายไทยอายุ 6 ปีเป็น case hemato เดิม รักษาที่ศิริราชมาตลอดโดยได้รับเคมีบำบัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้มาตามนัด เพื่อรับเคมีบำบัดต่อ วันนี้สบายดี มีรอยช้ำจางๆ บริเวณขาและแขน 2ข้าง CBC จาก OPD พบ hct 30% , Hb=10g/dl , WBC=6,900/ul , ANC=6200 plt = 20,000 /ul บิดา มารดา ทำงานรับราชการ

24 Focus list: ALL 02 03 No. focus Goals/outcomes active resolved 1.
เตรียมตัวได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลและให้ความร่วมมือ 28 ธค.56 28 ธค 56 2 Blood transfusion ปลอดภัยจากการได้รับ blood transfusion 28 ธค56 3. มีโอกาสเกิดอันตรายจากเกร็ดเลือดต่ำ ไม่เกิดอันตรายจากเกร็ดเลือดต่ำ 30 ธค 56 4. มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัด ปลอดภัยจากการได้รับยาเคมีบำบัด 29 ธค.56 5 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากทำ LP ปลอดภัยจากการทำ LP 6. Discharge process ผู้ป่วยได้รับความรู้และทักษะเพียงพอในการดูแลตัวเอง 30ธค.56 02 03 Click to add Text

25 Nursing Focus process : ALL
Date Time focus Progress note 28ธค.56 7-15 น. 12.00น. 12.30น. เตรียมตัวได้รับยาเคมีบำบัด A: มีplan ได้รับmetrotrexate ทางไขสันหลังครั้งที่ 4 I: -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับขั้นตอน การเตรียมตัวรับยาเคมีบำบัด พร้อมเซ็น consent -เปิดโอกาสให้ซักถามเพิ่มเติม E: มารดารับทราบ เซนต์ consent แล้ว ไม่มีวิตกกังวล

26 Date Time focus Progress note 15-23น. 16.00น. มีโอกาสเกิดอันตรายจากเกร็ดเลือดต่ำ A: plt =20,000 /ul จาก OPD ไม่มี active bleeding มีจุดจ้ำเลือดตามแขน ขา จางๆตั้งแต่ อยู่ที่บ้าน I:-ให้ข้อมูลมารดาเรื่องการป้องกัน เลือดออก การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ขับถ่าย ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน ให้รีบแจ้งทันที, พักผ่อนอยู่บนเตียงลดการทำกิจกรรมที่ใช้แรง -ประเมินอาการปวดท้องปวดศีรษะ การขับถ่าย ปัสสาวะ record V/S ทุก 4 ชม

27 Nursing Focus process : ALL
Date Time focus Progress note 28ธค.56 15-23น. 18.00น. 18.15น. 18.45น. 21.00น. Blood trasnsfusion A: plt 20,000 plan ทำได้รับเคมีบำบัดทาง ไขสันหลังพรุ่งนี้ I: -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการได้รับเกร็ดเลือด พร้อมเซนต์ consent - ให้premedication ตามแผน - นำ platelet มาให้ตามแผน ตรวจสอบซ้ำ กับมารดาอีกครั้งโดยดูหมู่เลือด ชื่อ-สกุล และชนิดของเลือด -ประเมินอาการผื่นลมพิษ แน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย หนาวสั่น E: สามารถให้เกร็ดเลือดได้หมด ไม่มีอาการ ผิดปกติ ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

28 Date Time focus Progress note 22.30น. มีโอกาสเกิดอันตรายจากเกร็ดเลือดต่ำ E: สามารถให้เกร็ดเลือดได้หมด ไม่มีอาการผิดปกติ E:ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ 23-7น. 5.00น. 06.00น. เตรียมตัวได้รับเคมีบำบัด A: plan ได้รับเคมีบำบัดทางไขสัน หลังเป็น metrotrexate I: -ทบทวนเวลางดน้ำงดอาหารกับ ผู้ป่วยและมารดาอีกครั้ง -เริ่มให้hydration ตามแผน E: มารดาและผู้ป่วยรับทราบ

29 Nursing Focus process : ALL
Date Time focus Progress note 29ธค.56 7-15น. 11.00น. 11.30น. 14. 30น. มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัดและภาวะแทรก ซ้อนจาก LP A:ได้รับเคมีบำบัดเป็น metrotrexate ทางไขสันหลัง I : -ให้ hydrationต่อ - ช่วยแพทย์ทำ LP และให้เคมีบำบัด - ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติ ภายหลังเจาะหลังเช่น ปวดบริเวณหลัง มีเลือดซึม จากแผลที่หลัง เหนื่อยหอบ ผื่นแดง คัน - record v/s ตามแผน - กระตุ้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันแผลอักเสบ ในช่องปาก - ประเมินอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบริเวณ ที่เจาะหลัง E : ภายหลังได้รับยา ยังไม่ได้รับประทานอาหาร ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีปวดบริเวณที่ให้ยา

30 Date Time focus Progress note 15-23น. 17.00น. 20.00น. Vomitting A: กินอาหารได้เล็กน้อยแล้วมีอาเจียน จำนวนมาก 1 ครั้งหลังจากนั้นบ้วนเป็น น้ำลายตลอด I : - แนะนำมารดาเรื่องการทำความสะอาด ภายในช่องปากอย่างเคร่งครัดและให้ กินน้ำเพื่อป้องกันแผลภายในช่องปาก -ให้ยาแก้อาเจียนชนิดฉีด -ติดตามอาการหลังฉีดยา -ประเมินการรับประทานอาหาร อาการ คลื่นไส้ อาเจียน E : ภายหลังได้รับยาแก้อาเจียน รับประทาน อาหารได้ ½ ถาด

31 Date Time focus Progress note 23-7น. 23.30น. 6.00น มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัด A:ได้รับเคมีบำบัดเป็น metrotrexate ทางไขสันหลังในเวรเช้าและcontinue drip in 24 hr I : -ให้ hydrationต่อ - สอบถามอาการเจ็บปากใน ช่องปาก - ประเมินอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบริเวณที่เจาะหลัง E : ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีปวด บริเวณที่ให้ยา

32 Nursing Focus process : ALL
Date Time focus Progress note 30ธค.56 7-15น. 11.00น. 12.00น. 14.00 น. Discharge process A: ได้รับเคมีบำบัดครบแล้ว ไม่มีอาการผิดปกติแพทย์ให้ กลับบ้านได้ I : -แนะนำมาตรวจตามนัด -ทบทวนการดูแลตัวเองต่อที่บ้านเช่น หลีกเลี่ยง จากคนที่ป่วย แหล่งชุมชน -กินอาหารที่สุก ใหม่ สะอาด เน้นให้ดื่มน้ำ มากกว่า3,000 ml/วัน -ทบทวนการสังเกตอาการผิดปกติเช่น มีไข้ มีจุด จ้ำเลือดตามร่างกาย เหนื่อยหอบมาก หรือขับถ่าย ผิดปกติให้รีบมาก่อนนัดหรือไปโรงพยาบาล ใกล้บ้าน โรงพยาบาลต้นสังกัดก่อน -เปิดโอกาสให้ซักถามเพิ่ม E : มารดารับทราบเข้าใจ จำหน่ายโดยแพทย์อนุญาต

33 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google