งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

2 บริบทของหอผู้ป่วย โรคที่พบและ admit บ่อยภายในหอผู้ป่วย ประเด็นสำคัญที่พบ กรณีศึกษา

3 บริบทของหอผู้ป่วยพิเศษรวม รับผู้ป่วยอายุตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 15 ปี สำหรับ case continue สามารถรับได้ถึงอายุ 18 ปีโดย เฉลี่ยแต่ละมีจำนวน 80-120 case ต่อเดือน รับทุกโรค ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีอาการ crisis หรือ clitical symtom ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด รับทุกสิทธิการรักษา

4 โรคที่มา admit มากที่สุด ระบบทางเดินหายใจ - Pneumonia, asthmatic attack ตรวจต่าง ๆเช่น bronchoscope ระบบประสาท - seizure, มาตรวจตามนัด เช่น CT brain MRI brain ระบบทางเดินอาหาร - Diarrhea, AGE,Gastritis มาตรวจตามนัด เช่น colonoscope ระบบทางพันธุกรรม - Investigate เพื่อหาสาเหตุ หรือ รักษาต่อเนื่อง ที่มีการส่งตัวตามขั้นตอน หรือ F/Uประจำปี ระบบโลหิตวิทยา - มาให้ chemotherapy,1 st Diagnosisจากที่ โรงพยาบาลอื่นหรือที่ โรงพยาบาลศิริราชเอง - หัตถการต่างๆ เช่น เจาะหลัง เจาะไขกระดูก

5 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ ละโรค ระบบทางเดินหายใจ - เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก cyanosis - ติดเชื้อ ระบบประสาท - ติดตามการรักษา, ตรวจด้วยเครื่องมือ พิเศษ เช่น CT,MRI - พยาธิสภาพของโรคเอง

6 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ ละโรค ระบบทางเดินอาหาร - ถ่ายอุจจาระผิดปรกติ - ความผิดปรกติของจากร่างกายทำให้ รับประทานอาหารไม่ได้ -electrolyte imbalance พันธุกรรม - ติดตามการรักษาและการดำเนินของโรค -F/U ของโรคที่มีการตรวจต่างๆ ประจำปี

7 ประเด็นสำคัญที่พบในแต่ ละโรค ระบบโลหิต - มาให้ chemottherapy - หัตถการต่าง ๆ

8 Pneumoia เป็นโรคที่มีการระบาดได้ ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจาก Adenovirus, respiratory syncytial virus และ influenza virus พบการทำลายของเยื่อบุทางเดินหายใจเกิด bronchiectasis bronchiolitis หรือรุนแรงเกิด pulmonary fibrosis อาการจะมาด้วยไข้สูง หายใจเร็ว ซึม ถ่ายอุจจาระเหลว หรืออาเจียน ตรวจพบ inspiratory และ expiratory wheeze และ rhonchi Film CXR พบ interstitial infiltration

9 กรณีศึกษา:Pneumonia Click to add title in here 4 3 เด็กหญิงไทยอายุ 3 ปี 6 เดือน มาด้วยอาการ 2 วันก่อนหลังกลับจากโรงเรียน ไอมีเสมหะบ่อยครั้ง มีน้ำมูกใส ไข้ต่ำๆ มารดาพาไป ตรวจที่คลินิกใกล้บ้าน แพทย์บอกว่าเป็นไข้หวัดได้ยาฆ่าเชื้อ ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก มากินต่อที่บ้าน 1 วันก่อน หลังกินยาอาการไม่ดีขึ้น ไข้ยังสูงตลอด ซึมลง กินอาหารได้น้อยลง จึง มาตรวจที่แพทย์เวร เจาะเลือดและ Film CXR และให้น้ำเกลือก่อน admit Dx. Pneumonia จาก ผล film พบว่ามี infiltration,lung มีcrepitation,wheezing sound,R=46/min o2 sat 90%room air ประวัติครอบครัว บิดา มารดาทำงานรับจ้างก่อสร้าง อยู่บ้านเช่า ใช้สิทธิ 30 บาทฉุกเฉิน

10 Focus list: Pneumonia No.FocusGoals/outcomesActiveResolve 1.การหายใจไม่มี ประสิทธิภาพ การหายใจมีประสิทธิภาพ28ธค.56 2.ติดเชื้อที่ปอดการติดเชื้อหมดไป28ธค.56 3.มีภาวะขาดสารน้ำ สารอาหาร มีความสมดุลของสารน้ำ สารอาหาร 28ธค.56 4.ไม่สุขสบายจากมีไข้สุขสบายขึ้น อุณหภูมิไม่เกิน 37.5c 28ธค.56

11 No.FocusGoals/outcomesActiveResolve 5.Airway obstructionไม่เกิด airway obstruction 28ธค.56 6hypokalemiaปลอดภัยจากภาวะ hypokalemia 28ธค.56 7.Risk for fallNo fall29ธค.56 8.Financial problemได้รับการจัดการและ ประสานงานตามความ เหมาะสม 29ธค.56 9transferได้ย้ายหอผู้ป่วยตามแผน 29 ธค56

12 Nursing Focus Note : Pneumonia DateTimeFocusProgress note 28ธค 56 23-7น. 3.00 นการหายใจไม่มี ประสิทธิภาพ A: แรกรับจากแพทย์เวรมีหายใจหอบตื้น o2 sat=90 % retraction r= 46ครั้ง/ นาที I: -ให้ออกซิเจนต่อ on o2 mask c bag 10 l/m -สังเกตการหายใจ record o2 sat ทุก 4 ชม -จัดposition ศีรษะสูง 45 องศา 3.15 น. 3.20 น. airway obstruction A: หายใจเสียงแน่นจมูก มีน้ำมูกเต็มรูจมูก 2 ข้าง นอนอ้าปากหายใจ I: suction ให้ E: ได้น้ำมูกขาวขุ่น ข้น เหนียว จำนวนมาก

13 DateTimeFocusProgress note 3.20 น.ไม่สุขสบายจาก มีไข้ A: ตัวร้อน T=39 c หน้าแดง ไม่มีchill I : -ทำ tepid sponge ให้ -แนะนำวิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้องกับมารดา -กินยาลดไข้ E: ภายหลังเช็ดตัว หลับได้ไม่กระสับกระส่าย 3.20 น.มีภาวะขาดสาร น้ำสารอาหาร A: ริมฝีปากแดง แห้งมาก กินอาหารได้น้อย ถ่ายปัสสาวะครั้งสุดท้ายเมื่อ20น. I: -ให้ hydration ต่อ -observe dehydration การถ่ายปัสสาวะ -record temperture ทุก 4 ชม -แนะนำมารดาป้อนน้ำบ่อยๆ

14 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Nursing Focus Note : Pneumonia DateTimeFocusProgress note 3.30 น. 3.30 น 4.00น. ติดเชื้อที่ปอด A: จากผล film พบว่ามี infiltration lung มี wheezing rhonchi และมีไข้สูงมา I: -พ่น ventolin stat -เริ่มให้ antibotic -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการได้รับยาพ่น และยาฆ่าเชื้อการสังเกตอาการแพ้ยา 4.00น.Risk for fallA: มารดาหลับสนิทยกที่กั้นเตียงขึ้น 1 ล๊อค ผู้ป่วยตื่นมานั่งร้องไห้ I: -แนะนำมารดาและเน้นเกี่ยวกับการใช้ เตียงอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ -ประเมินอุบัติเหตุทุก 4 ชม. E: ในเวรไม่เกิดอุบัติเหตุ และมารดา รับทราบ

15 Contents DateTimefocusProgress note 28 ธค.56 23-7น. 4.00น. 4.30 น. 6.00น. HypokalemiaA: K= 3 lab จาก OPD I: -ประเมินอาการแน่นหน้าอก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน arrythemia -เริ่มกิน E.kcl พร้อมให้ข้อมูลมารดา เกี่ยวกับเหตุผลที่กินยาและการสังเกต อาการผิดปกติ E: ผู้ป่วยกินยาได้ ไม่มีอาเจียน pulse full regular ท้องไม่อืด

16 DateTimefocusProgress note 23-7 น. 6.00น. 6.30น. Financial problemm A: มารดาแจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายจำกัด ต้องไป ทำงานและซักถามว่าต้องอยู่ รพ.นานกี่วัน ถ้านานขอย้ายสามัญก่อน I: - รายงานแพทย์เวรทราบ - ติดต่อแพทย์เวร 1761 สอบถาม เรื่องเตียงสามัญ E: ได้หอผู้ป่วยสามัญ รอย้ายในเวลา

17 DateTimefocusProgress note 23-7 น.6.30น. การหายใจไม่มี ประสิทธิภาพ ติดเชื้อที่ปอด มีภาวะขาดสาร น้ำสารอาหาร E: หายใจยังมีหอบตื้นอยู่ retraction น้อยลง หลับได้พักๆ R= 36-42 /mim o2 sat 98 - 100 % E: สามารถให้ยาได้ไม่มีอาการผิดปกติ E: ริมฝีปากยังแห้ง ดื่มน้ำได้น้อย ถ่ายปัสสาวะสีเหลืองอ่อน 3 ครั้ง ไม่ซึม

18 DateTimefocusProgress note 7-15น.10.00น. 11.00น. Trasnfer to สามัญA: มารดามีปัญหาค่าใช้จ่าย ต้องการเตียงสามัญ I: - รายงานอาการกับพยาบาล - เตรียมเอกสาร ยา อุปกรณ์ E: ย้ายผู้ป่วยไปสามัญ

19 Acute lymphoblastic leukemia Add your title in here เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดได้กลายพันธ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งแล้ว แบ่งตัวมากมายโดยไม่มีการเจริญพัฒนาเป็นตัวแก การวินิจฉัยโรค ใช้ข้อมูลจากอาการและอาการแสดง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาการแสดงของคนไข้ที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการซีด ไข้ เลือดออก ปวดข้อ หรือปวดกระดูก มีก้อนที่คอหรือในท้อง อาการเหล่านี้มักจะมีมาเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ส่วนอาการอื่นจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัว ลดลงผอมลง ท้องโตขึ้น ตาโปน เหงือกบวม มีตุ่มหรือผื่นตามผิวหนัง

20 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ - มักจะมี CBC จะพบว่ามี Hct. ต่ำ มีเม็ดเลือด แดงติด สีผิดปรกติหรือเกร็ดเลือดต่ำส่วนใหญ่จะน้อย กว่า 20,000 ตัว ต่อลบ. มม. - การทำ bone marrow aspiration จำเป็นต้อง ทำ ทุกราย - การถ่ายภาพรังสี ที่พบความผิดปรกติมาก ที่สุดคือ มีการทำลาย กระดูกเว้าแหว่งโดยทั่วๆไป

21 ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล กรณีที่ให้ยาเคมีบำบัดทางไขสันหลังเช่น metrotrexate จะแบ่งเวลาดังนี้ วันที่ 1วันที่ 2วันสุดท้าย (3,4) - information - lab, consent form - หัตถการ LP - hydration -ได้รับยาเคมีบำบัด ทางไขสันหลัง - วางแผนจำหน่าย - คำแนะนำเมื่อกลับบ้าน

22 Metrotrexate ผลข้างเคียงระยะแรก : - อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเบื่ออาหาร ผลระยะยาว : - จำนวนเม็ดเลือดขาวอาจลดต่ำลง - อาจเกิดแผลในช่องปาก - ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น และอาจเกิดผื่นหาก โดนแสงแดด

23 กรณีศึกษา : ALL เด็กชายไทยอายุ 6 ปีเป็น case hemato เดิม รักษาที่ศิริราชมาตลอดโดย ได้รับเคมีบำบัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้มาตามนัด เพื่อรับเคมีบำบัดต่อ วันนี้สบายดี มีรอยช้ำจางๆ บริเวณขา และแขน 2ข้าง CBC จาก OPD พบ hct 30%, Hb=10g/dl, WBC=6,900/ul, ANC=6200 plt = 20,000 /ul บิดา มารดา ทำงานรับราชการ

24 Click to add Text Focus list : ALL No.focusGoals/outcomesactiveresolve d 1.เตรียมตัวได้รับยาเคมี บำบัด ผู้ป่วยและญาติรับทราบ ข้อมูลและให้ความร่วมมือ 28 ธค.5628 ธค 56 2Blood transfusionปลอดภัยจากการได้รับ blood transfusion 28 ธค.5628 ธค56 3.มีโอกาสเกิดอันตราย จากเกร็ดเลือดต่ำ ไม่เกิดอันตรายจากเกร็ด เลือดต่ำ 28 ธค.5630 ธค 56 4.มีโอกาสเกิดอาการ ข้างเคียงจากเคมีบำบัด ปลอดภัยจากการได้รับยา เคมีบำบัด 29 ธค.5630 ธค 56 5มีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากทำ LP ปลอดภัยจากการทำ LP29 ธค.5630 ธค 56 6.Discharge processผู้ป่วยได้รับความรู้และทักษะ เพียงพอในการดูแลตัวเอง 30ธค.5630 ธค 56

25 Nursing Focus process : ALL DateTimefocusProgress note 28ธค.56 7-15 น. 12.00น. 12.30น. เตรียมตัวได้รับ ยาเคมีบำบัด A: มีplan ได้รับmetrotrexate ทางไขสันหลังครั้งที่ 4 I: -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับขั้นตอน การเตรียมตัวรับยาเคมีบำบัด พร้อมเซ็น consent -เปิดโอกาสให้ซักถามเพิ่มเติม E: มารดารับทราบ เซนต์ consent แล้ว ไม่มีวิตกกังวล

26 DateTimefocusProgress note 15-23น.16.00น.มีโอกาสเกิด อันตรายจากเกร็ด เลือดต่ำ A: plt =20,000 /ul จาก OPD ไม่มี active bleeding มีจุดจ้ำเลือดตาม แขน ขา จางๆตั้งแต่ อยู่ที่บ้าน I:-ให้ข้อมูลมารดาเรื่องการป้องกัน เลือดออก การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ขับถ่าย ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน ให้รีบแจ้งทันที, พักผ่อนอยู่บนเตียงลดการทำ กิจกรรมที่ใช้แรง -ประเมินอาการปวดท้องปวดศีรษะ การขับถ่าย ปัสสาวะ record V/S ทุก 4 ชม

27 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Nursing Focus process : ALL DateTimefocusProgress note 28ธค.56 15-23น. 18.00น. 18.15น. 18.45น. 21.00น. Blood trasnsfusion A: plt 20,000 plan ทำได้รับเคมีบำบัดทาง ไขสันหลังพรุ่งนี้ I: -ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการได้รับเกร็ดเลือด พร้อมเซนต์ consent - ให้premedication ตามแผน - นำ platelet มาให้ตามแผน ตรวจสอบซ้ำ กับมารดาอีกครั้งโดยดูหมู่เลือด ชื่อ-สกุล และชนิดของเลือด -ประเมินอาการผื่นลมพิษ แน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย หนาวสั่น E: สามารถให้เกร็ดเลือดได้หมด ไม่มีอาการ ผิดปกติ

28 DateTimefocusProgress note 22.30น.มีโอกาสเกิดอันตราย จากเกร็ดเลือดต่ำ E: สามารถให้เกร็ดเลือดได้หมด ไม่ มีอาการผิดปกติ E:ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ 23-7น.5.00น. 06.00น. เตรียมตัวได้รับเคมี บำบัด A: plan ได้รับเคมีบำบัดทางไขสัน หลังเป็น metrotrexate I: -ทบทวนเวลางดน้ำงดอาหารกับ ผู้ป่วยและมารดาอีกครั้ง -เริ่มให้hydration ตามแผน E: มารดาและผู้ป่วยรับทราบ

29 DateTimefocusProgress note 29 ธค.56 7-15น. 11.00น. 11.30น. 14. 30น. มีโอกาสเกิด อาการ ข้างเคียงจาก เคมีบำบัดและ ภาวะแทรก ซ้อนจาก LP A:ได้รับเคมีบำบัดเป็น metrotrexate ทางไขสันหลัง I : -ให้ hydrationต่อ - ช่วยแพทย์ทำ LP และให้เคมีบำบัด - ให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติ ภายหลังเจาะหลังเช่น ปวดบริเวณหลัง มีเลือดซึม จากแผลที่หลัง เหนื่อยหอบ ผื่นแดง คัน - record v/s ตามแผน - กระตุ้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันแผลอักเสบ ในช่องปาก - ประเมินอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบริเวณ ที่เจาะหลัง E : ภายหลังได้รับยา ยังไม่ได้รับประทานอาหาร ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีปวดบริเวณที่ให้ยา Nursing Focus process : ALL

30 DateTimefocusProgress note 15-23น.17.00น. 20.00น. VomittingA: กินอาหารได้เล็กน้อยแล้วมีอาเจียน จำนวนมาก 1 ครั้งหลังจากนั้นบ้วนเป็น น้ำลายตลอด I : - แนะนำมารดาเรื่องการทำความสะอาด ภายในช่องปากอย่างเคร่งครัดและให้ กินน้ำเพื่อป้องกันแผลภายในช่องปาก -ให้ยาแก้อาเจียนชนิดฉีด -ติดตามอาการหลังฉีดยา -ประเมินการรับประทานอาหาร อาการ คลื่นไส้ อาเจียน E : ภายหลังได้รับยาแก้อาเจียน รับประทาน อาหารได้ ½ ถาด

31 DateTimefocusProgress note 23-7 น.23.30 น. 6.00 น มีโอกาสเกิดอาการ ข้างเคียงจากเคมีบำบัด A:ได้รับเคมีบำบัดเป็น metrotrexate ทางไขสันหลังในเวร เช้าและcontinue drip in 24 hr I : -ให้ hydrationต่อ - สอบถามอาการเจ็บปากใน ช่องปาก - ประเมินอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบริเวณที่เจาะหลัง E : ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีปวด บริเวณที่ให้ยา

32 Nursing Focus process : ALL DateTimefocusProgress note 30ธค.56 7-15น. 11.00น. 12.00น. 14.00 น. Discharge process A: ได้รับเคมีบำบัดครบแล้ว ไม่มีอาการผิดปกติแพทย์ให้ กลับบ้านได้ I : -แนะนำมาตรวจตามนัด -ทบทวนการดูแลตัวเองต่อที่บ้านเช่น หลีกเลี่ยง จากคนที่ป่วย แหล่งชุมชน -กินอาหารที่สุก ใหม่ สะอาด เน้นให้ดื่มน้ำ มากกว่า3,000 ml/วัน -ทบทวนการสังเกตอาการผิดปกติเช่น มีไข้ มีจุด จ้ำเลือดตามร่างกาย เหนื่อยหอบมาก หรือขับถ่าย ผิดปกติให้รีบมาก่อนนัดหรือไปโรงพยาบาล ใกล้บ้าน โรงพยาบาลต้นสังกัดก่อน -เปิดโอกาสให้ซักถามเพิ่ม E : มารดารับทราบเข้าใจ จำหน่ายโดยแพทย์อนุญาต

33 http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มผู้ป่วยเด็ก IPD พยาบาลอำไพร เกียติแสงทอง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google