งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ABI/INFORM User’s guide 01/08/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ABI/INFORM User’s guide 01/08/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ABI/INFORM User’s guide 01/08/50

2 ABI/INFORM รายละเอียดฐานข้อมูล
เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ และประเภทอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของการให้ดรรชนีและสาระสังเขปที่มีประสิทธิภาพรวมถึงกลุ่มสารสนเทศที่เกี่ยวกับมาตรฐาน อุตสาหกรรม และได้จัดแบ่งหัวเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบุคคลและ ส่วนของรูปภาพ ไว้นอกเหนือจากบรรณานุกรมอีกด้วย

3 ABI/INFORM รายละเอียดฐานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ABI/INFORM ได้ผ่านทางWeb site ของ ProQuest ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจมากกว่า 3,000 รายชื่อ และสามารถสืบค้นบทความในรูปแบบ Full Text, Page image หรือ Text+Graphics

4 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Dateline เนื้อหา :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวของบริษัทใหญ่ๆ บริษัทขนาดย่อม ข้อมูลเฉพาะของบริษัท ประวัติแผนงาน การตลาด การเงิน และข่าว อุตสาหกรรม ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประจำท้องถิ่น รัฐและเมืองต่างๆ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามากกว่า 175 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : ColoradoBiz, Crain’s Chicago Business, Manitoba Business, New Orleans CityBusiness, San Diego Business Journal

5 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Global เนื้อหา :
- แหล่งข้อมูลมากกว่า 350 แห่ง เป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากสิ่งตีพิมพ์ภาษา อังกฤษภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา - สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,000 รายชื่อ ขอบเขต : - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี ปัจจุบัน

6 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Trade & Industry เนื้อหา :
เป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โทรคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างปิโตรเคมี และอื่นๆ สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,150 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Automotive News, Communications Today, International Construction, Modern Machine Shop, Network World

7 Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง)
วิธีการสืบค้น Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Topic Guide (ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง) Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์)

8 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น
Basic Search 1 6 2 3 4 5 1. ใส่คำค้น 2. เลือกฐานข้อมูล 3. ระบุระยะเวลา 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

9 Basic Search : More Search Options
1 2 3 4 5 6 7 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Brows 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุภาษา 5. เลือกประเภทบทความ 6. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์

10 Advanced Search 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม
6 4 5 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. จำกัดเขตข้อมูล 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

11 Advanced Search : More Search Options
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อจำกัดการสืบค้น

12 4. คลิกเลือก Filtering tab
Topic Guide 1 3 2 4 5 6 1. ใส่คำค้น 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. คลิก Find Term 4. คลิกเลือก Filtering tab 5. คลิก View เพื่อดูบทความ 6. คลิก Narrow เพื่อดูคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

13 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
Topic Guide 1 2 3 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ

14 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ
Publication Search 1 2 3 4 1. ใส่คำค้น 2. คลิก Search หรือ 3. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

15 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ
Publication Search 1 2 3 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ หรือ 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

16 Publication : Publication Information

17 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ
3 4 5 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ 3. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ 5. คลิกรูปแบบที่ต้องการ

18 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

19 Results 1 2 3 1. สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL หรือ คัดลอกข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสาร 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น

20 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ
Marked List 2 1 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ

21 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้
My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

22 Create Your Bibliography
1 2 3 1. เลือกรูปแบบ 2. เลือกลักษณะการแสดงรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download

23 Email Marked Documents
1 2 3 4 5 1. เลือกรูปแบบอ้างอิง 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5. คลิก Send

24 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export
Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

25 Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a Web Page : Download
1 2 1. คลิก File 2. คลิก Save as

27 Create a Web Page : Email
1 2 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง 2. คลิก Send

28 Create a Web Page : Edit 2 1 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update

29 Set up Alert 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert
2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

30 ABI/INFORM


ดาวน์โหลด ppt ABI/INFORM User’s guide 01/08/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google