งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01/08/50 User’s guide

2 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง เศรษฐกิจ แนวโน้ม เทคนิคการจัดการ กล ยุทธ์ และประเภทอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของ การให้ดรรชนีและสาระสังเขปที่มี ประสิทธิภาพรวมถึงกลุ่มสารสนเทศที่ เกี่ยวกับมาตรฐาน อุตสาหกรรม และได้ จัดแบ่งหัวเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบุคคลและ ส่วนของรูปภาพ ไว้นอกเหนือจาก บรรณานุกรมอีกด้วย

3 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่ง ประเภทบทความตาม หัวเรื่องของธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลบริษัทต่างๆ มากกว่า 60,000 บริษัท เช่นข้อมูลพื้นฐาน โดยทั่วไป รายงานภาวะการตลาด กรณีศึกษา และแนวโน้มทางด้านธุรกิจทั่ว โลกอย่างเจาะลึก ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ABI/INFORM ได้ผ่านทาง Web site ของ ProQuest ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจ มากกว่า 3,000 รายชื่อ และสามารถสืบค้น บทความในรูปแบบ Full Text, Page image หรือ Text+Graphics

4 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Dateline เนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวของบริษัท ใหญ่ๆ บริษัทขนาดย่อม ข้อมูลเฉพาะของ บริษัท ประวัติแผนงาน การตลาด การเงิน และข่าว อุตสาหกรรม ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประจำท้องถิ่น รัฐและ เมืองต่างๆ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดามากกว่า 175 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : ColoradoBiz, Crain’s Chicago Business, Manitoba Business, New Orleans CityBusiness, San Diego Business Journal

5 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Global เนื้อหา : - แหล่งข้อมูลมากกว่า 350 แห่ง เป็น แหล่งข้อมูลที่มาจากสิ่งตีพิมพ์ภาษา อังกฤษภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา - สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจาก วารสารมากกว่า 2,000 รายชื่อ ขอบเขต : - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี ปัจจุบัน

6 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Trade & Industry เนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับศึกษา และเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและ อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โทรคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างปิโตรเคมี และอื่นๆ สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสาร มากกว่า 1,150 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Automotive News, Communications Today, International Construction, Modern Machine Shop, Network World

7 วิธีการสืบค้น Basic Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) Advanced Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) Topic Guide ( ไล่เรียงตาม กลุ่มหัวเรื่อง ) Publication Search ( ไล่เรียง ตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

8 Basic Search ใส่คำค้น 2. เลือกฐานข้อมูล 3. ระบุระยะเวลา 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

9 Basic Search : More Search Options 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือ คลิก Brows 2. ใส่ชื่อ ผู้แต่ง 3. ระบุเขต ข้อมูล 5. เลือกประเภท บทความ 6. เลือกประเภท สิ่งพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการ แสดงผลลัพธ์ 4. ระบุ ภาษา

10 Advanced Search 2. ระบุเขต ข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุ คำเชื่อม 4. จำกัด เขตข้อมูล 5. เพิ่มทางเลือกการ สืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

11 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อ จำกัดการสืบค้น

12 Topic Guide 1. ใส่คำค้น 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. คลิก Find Term 4. คลิกเลือก Filtering tab5. คลิก View เพื่อดูบทความ 6. คลิก Narrow เพื่อดูคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

13 Topic Guide 1. คลิก browse the subject directory2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 1 2 3

14 Publication Search 1. ใส่ คำค้น 2. คลิก Search หรือ 3. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

15 Publication Search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจาก วารสารเล่มที่เลือก จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ ที่ต้องการ หรือ 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

16 Publication : Publication Information

17 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ 3. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อ เรียกดูบทความ หรือ 5. คลิกรูปแบบ ที่ต้องการ

18 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

19 Results สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL หรือ คัดลอก ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสาร 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น

20 Marked List 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

21 My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

22 Create Your Bibliography 1. เลือก รูปแบบ 2. เลือกลักษณะการแสดง รายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download 1 2 3

23 Marked Documents 1. เลือก รูปแบบอ้างอิง 2. เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสาร และใส่ข้อความ 5. คลิก Send

24 Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

25 Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a Web Page : Download 1. คลิก File 2. คลิก Save as 1 2

27 Create a Web Page : 1. ใส่ข้อมูลเพื่อ จัดส่ง 2. คลิก Send 1 2

28 Create a Web Page : Edit 1. แก้ไข ข้อมูล 2. คลิก Update 2 1

29 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set up Alert 2 1

30


ดาวน์โหลด ppt 01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google