งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01/08/50 User’s guide

2 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง เศรษฐกิจ แนวโน้ม เทคนิคการจัดการ กล ยุทธ์ และประเภทอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของ การให้ดรรชนีและสาระสังเขปที่มี ประสิทธิภาพรวมถึงกลุ่มสารสนเทศที่ เกี่ยวกับมาตรฐาน อุตสาหกรรม และได้ จัดแบ่งหัวเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบุคคลและ ส่วนของรูปภาพ ไว้นอกเหนือจาก บรรณานุกรมอีกด้วย

3 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่ง ประเภทบทความตาม หัวเรื่องของธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลบริษัทต่างๆ มากกว่า 60,000 บริษัท เช่นข้อมูลพื้นฐาน โดยทั่วไป รายงานภาวะการตลาด กรณีศึกษา และแนวโน้มทางด้านธุรกิจทั่ว โลกอย่างเจาะลึก ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ABI/INFORM ได้ผ่านทาง Web site ของ ProQuest ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจ มากกว่า 3,000 รายชื่อ และสามารถสืบค้น บทความในรูปแบบ Full Text, Page image หรือ Text+Graphics

4 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Dateline เนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวของบริษัท ใหญ่ๆ บริษัทขนาดย่อม ข้อมูลเฉพาะของ บริษัท ประวัติแผนงาน การตลาด การเงิน และข่าว อุตสาหกรรม ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประจำท้องถิ่น รัฐและ เมืองต่างๆ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดามากกว่า 175 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : ColoradoBiz, Crain’s Chicago Business, Manitoba Business, New Orleans CityBusiness, San Diego Business Journal

5 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Global เนื้อหา : - แหล่งข้อมูลมากกว่า 350 แห่ง เป็น แหล่งข้อมูลที่มาจากสิ่งตีพิมพ์ภาษา อังกฤษภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา - สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจาก วารสารมากกว่า 2,000 รายชื่อ ขอบเขต : - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน

6 รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/Inform Trade & Industry เนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับศึกษา และเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและ อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โทรคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างปิโตรเคมี และอื่นๆ สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสาร มากกว่า 1,150 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Automotive News, Communications Today, International Construction, Modern Machine Shop, Network World

7 วิธีการสืบค้น Basic Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) Advanced Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) Topic Guide ( ไล่เรียงตาม กลุ่มหัวเรื่อง ) Publication Search ( ไล่เรียง ตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

8 Basic Search 1 4 5 6 2 3 1. ใส่คำค้น 2. เลือกฐานข้อมูล 3. ระบุระยะเวลา 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

9 Basic Search : More Search Options 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือ คลิก Brows 2. ใส่ชื่อ ผู้แต่ง 3. ระบุเขต ข้อมูล 5. เลือกประเภท บทความ 6. เลือกประเภท สิ่งพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการ แสดงผลลัพธ์ 4. ระบุ ภาษา 1 2 3 4 5 6 7

10 Advanced Search 2. ระบุเขต ข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุ คำเชื่อม 4. จำกัด เขตข้อมูล 5. เพิ่มทางเลือกการ สืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 1 3 4 5 6 2

11 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อ จำกัดการสืบค้น

12 Topic Guide 1. ใส่คำค้น 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. คลิก Find Term 4. คลิกเลือก Filtering tab5. คลิก View เพื่อดูบทความ 6. คลิก Narrow เพื่อดูคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน 1 2 3 4 5 6

13 Topic Guide 1. คลิก browse the subject directory2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 1 2 3

14 Publication Search 1. ใส่ คำค้น 2. คลิก Search หรือ 3. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ 1 2 3 4

15 Publication Search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจาก วารสารเล่มที่เลือก 12 3 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ ที่ต้องการ หรือ 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

16 Publication : Publication Information

17 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ 3. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อ เรียกดูบทความ หรือ 5. คลิกรูปแบบ ที่ต้องการ 1 3 4 52

18 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

19 Results 1 2 3 1. สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL หรือ คัดลอก ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสาร 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น

20 Marked List 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

21 My Research คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

22 Create Your Bibliography 1. เลือก รูปแบบ 2. เลือกลักษณะการแสดง รายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download 1 2 3

23 Email Marked Documents 1. เลือก รูปแบบอ้างอิง 2. เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสาร และใส่ข้อความ 5. คลิก Send Email 1 2 3 4 5

24 Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

25 Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a Web Page : Download 1. คลิก File 2. คลิก Save as 1 2

27 Create a Web Page : Email 1. ใส่ข้อมูลเพื่อ จัดส่ง Email 2. คลิก Send Email 1 2

28 Create a Web Page : Edit 1. แก้ไข ข้อมูล 2. คลิก Update 2 1

29 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set up Alert 2 1

30


ดาวน์โหลด ppt 01/08/50 User’s guide. รายละเอียดฐานข้อมูล ABI/INFORM เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านธุรกิจมา นานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ นักวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google