งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) Chapter 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) Chapter 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) Chapter 6

2  ICMP Message Structure  ICMP Message  Ping.exe Tool  Tracert.exe Tool  Pathping.exe Tool Topic

3 ICMP Message Structure ICMP message encapsulation showing the IP header and Network Interface Layer header and trailer

4 ICMP Message Structure The structure of an ICMP message showing the fields common to all types of ICMP messages

5 ICMP Messages lists the most commonly used ICMP types

6 ICMP Messages ICMP Echo and Echo Reply The structure of the ICMP Echo message

7 ICMP Messages ICMP Echo and Echo Reply The structure of the ICMP Echo Reply message

8 ICMP Messages ICMP Destination Unreachable The structure of the ICMP Destination Unreachable message

9 ICMP Messages PMTU Discovery PMTU-compliant ICMP Destination Unreachable-Fragmentation Needed And DF Set message showing the Next Hop MTU field

10 ICMP Messages ICMP Source Quench โครงสร้างของ ICMP Source Quench message ฟิวส์ต่างๆใน ICMP Source Quench message มีการกำหนดดังนี้ Type Set to 4 Code Set to 0 Unused มีขนาด 4 ไบต์ กำหนดค่าเป็น 0 IP Header + First 8 Bytes Of Discarded Datagram

11 ICMP Messages ICMP Redirect ฟิวส์ต่างๆใน ICMP Redirect message มีการ กำหนดค่าดังนี้ - Type Set to 5 -Code Set to 0 – 3 -Router IP Address มีขนาด 4 ไบต์ - IP Header + First 8 BytesOf Forwarded datagram

12 ICMP Messages ค่าที่ใช้ในฟิวส์ของ ICMP Redirect Message Code ValueMeaning 0Redirected datagrams for the network (obsolete) 1Redirected datagrams for the host 2Redirected datagrams for the TOS and the network 3Redirected datagrams for the TOS and the host

13 ICMP Messages ICMP Router Discovery  ICMP Router Advertisement ฟิลด์ในข้อความ ICMP Router Advertisements มี การกำหนดดังนี้ ■ Type Set to 9. ■ Code Set to 0

14 ICMP Messages ICMP Router Discovery  ICMP Router Advertisement -Number Of Addresses Field ขนาด 1-byte -Address Entry Size จำนวน 32 คำบิต ( จำนวน 4 byte) - Lifetime 2-byte -Router IP Address 4-byte field ระบุทิศทาง IP address -Preference Level 4-byte field ระบุทิศทาง ระดับ ความพึงพอใจในการใช้ Router Address ที่ IP addresses ของคุณ

15 ICMP Messages ICMP Router Discovery  ICMP Router Solicitation ฟิลด์ในข้อความ ICMP Router Solicitation มีข้อกำหนดดังนี้ ■ Type Set to 10. ■ Code Set to 0. Reserved 4-byte ใน field นั้น กำหนดให้เป็น 0

16 ICMP Messages ICMP Time Exceeded -Type Set to 11 -Code กำหนดให้เป็น 0 หรือ 1 -Unused 4-byte กำหนดค่าเป็น 0 -IP Header + First 8 Bytes Of Discarded Datagram ค่าในข้อความ ICMP Time Exceeded ที่ กำหนดดังนี้

17 ICMP Messages ICMP Parameter Problem ■ Type Set to 12. ■ Code Set to 0–2. See Table 6-5. ■ Pointer 1-byte ■ Unused 3-byte ค่านั้นเซตให้เป็น 0 ■ IP Header + First 8 Bytes Of Discarded Datagram ค่าในข้อความ ICMP Parameter Problem มีการกำหนด ดังนี้ Code ValueMeaning 0 Pointer indicates error 1 Missing a required option 2 Bad length

18 ICMP Messages ICMP Address Mask Request and Address Mask Reply

19 ICMP Messages ICMP Address Mask Request and Address Mask Reply ■ Type กำหนด ถึง 17 สำหรับ Address Mask Request และ 18 สำหรับ Address Mask Reply ■ Code กำหนดให้เป็น 0 ■ Identifier เลือก ใช้ให้ตรงกับ Address Mask Reply แบบเดิม ของ Address Mask Request ■ Sequence Number ยังเลือกใช้ให้ตรงกับ Address Mask Reply ด้วยแบบเดิมของ Address Mask Request ■ Address Mask subnet mask 32 บิต ฟิลด์ใน ICMP Address Mask Request and Address Mask Reply มีการกำหนด ดังต่อไปนี้

20 Ping.exe Tool  ในส่วนหัวของ ICMP Ping สร้างข้อความ ICMP Echo  ฟิลด์ Identifier กำหนดให้เป็น 1  ฟิลด์ Sequence Number ใช้เคาน์เตอร์ภายในและ incremented โดย 1 เนื่องจากมีข้อความ Echo ตามมา ภายหลัง  ฟิลด์ Optional Data คือ 32 bytes ( โดยค่าเริ่มต้น ) ประกอบด้วยสตริง "Abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi "

21 Ping.exe Tool Ping Options OptionUseDefault -tSends Echo messages until interrupted.Not used -aPerforms a Domain Name System (DNS) reverse query to resolve the DNS host name of the specified address. Not used -nThe number of Echo messages to send.4 -l sizeThe size of the Optional Data field up to a maximum of 65,500. 32

22 Ping.exe Tool Ping Options OptionUseDefault -fSets the DF flag to 1. This option is only valid for IPv4 traffic. Not used -i TTLSets the value of the TTL field in the IPv4 header or the Hop Limit field in the IPv6 header. 128 -v TOSSets the value of the TOS field in the IPv4 header. The TOS value is in decimal notation. This option is only valid for IPv4 traffic. 0 -r countSends the ICMP Echo messages using the IP Record Route option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 9. This option is only valid for IPv4 traffic. Not used

23 Ping.exe Tool Ping Options OptionUseDefault -s countSends the ICMP Echo messages using the IP Internet Timestamp option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 4. In Windows Server 2008 and Windows Vista, Ping uses the Internet Timestamp flag set to 1 (records both the IP ad-dresses of each hop and the timestamp). This option is only valid for IPv4 traffic. Not used -j host-listSends the ICMP Echo messages using the IP Internet Timestamp option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 4. In Windows Server 2008 and Windows Vista, Ping uses the Internet Timestamp flag set to 1 (records both the IP addresses of each hop and the timestamp). This option is only valid for IPv4 traffic. Not used

24 Ping.exe Tool Ping Options OptionUseDefault -k host-listSends the ICMP Echo messages using the Strict Source Route option and sets the next-hop addresses to the IP addresses in the host list. The host list is made of IP addresses separated by spaces corresponding to the strict source route. There can be up to nine IP addresses in the host list. This option is only valid for IPv4 traffic Not used -w timeoutWaits the specified amount of time, in milliseconds, for the corresponding Echo Reply before displaying a Request Timed Out message. 4000

25 Ping.exe Tool Ping Options OptionUseDefault -RForces Ping to trace the round-trip path by sending the ICMPv6 Echo Request message to the destination and including an IPv6 Routing extension header with the next destination of the sending node. This option is only valid for IPv6 traffic. Not used -S sourceaddrForces Ping to use a specified source address. This option is only valid for IPv6 traffic. Not used -4Forces Ping to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses. Not used -6Forces Ping to use an IPv6 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses. Not used

26 Tracert.exe Tool Tracert.exe เป็นเครื่องมือ ใช้ ICMP Echo หรือ ข้อความ ICMPv6 Echo Request ไปยังที่เส้นทาง ที่ระบุของเร้าเตอร์ unicast IPv4 และ IPv6 ความ คับคั่งจากโฮสต์ต้นทางไปยังโฮสต์ ปลายทาง ผู้ติดตาม ทดสอบ reachability รายละเอียดชื่อ เครือข่าย ภายใน ลูปเส้นทาง และปัญหาอื่นๆ

27 Tracert.exe Tool Tracert Options OptionUseDefault -h max_hopsInstructs Tracert to increment the TTL up to max_hops. 30 -j host-listSends the ICMP Echo messages using the loose source route specified in the host-list. The host list is up to nine IP addresses separated by spaces, corresponding to the loose source route to the destination. This option is valid only for IPv4 traffic. Not used

28 Tracert.exe Tool Tracert Options OptionUseDefault -w timeoutWaits the specified amount of time in milliseconds for the response before displaying a *. 4000 -RForces Tracert to trace the round-trip path by sending the ICMPv6 Echo Request message to the destination and including an IPv6 Routing extension header with the next destination of the sending node. This option is valid only for IPv6 traffic. Not used -S sourceaddr Forces Tracert to use a specified source address. This option is valid only for IPv6 traffic. Not used

29 Tracert.exe Tool Tracert Options OptionUseDefault -S sourceaddrForces Tracert to use a specified source address. This option is valid only for IPv6 traffic. Not used -4Forces Tracert to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses. Not used -6Forces Tracert to use an IPv6 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses.. Not used

30 Pathping.exe Tool Pathping เป็นคำสั่ง สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่จะใช้ในการทดสอบ เราท์เตอร์และลิงค์แอบแฝงและแพ็คเก็ตสูญ หาย ทั้ง IPv4 และ IPv6 สำหรับ IPv4 งาน เดินทางโดยส่งข้อความ ICMP Echo อย่าง ต่อเนื่อง ไปแต่ละจุดในเส้นทางและบันทึก ต่อไปนี้ เฉลี่ยตลอดเวลาการเดินทางสูญเสียแพ็ค เก็ต เมื่อส่งข้อความ ICMP Echo ไปยังเราท์ เตอร์ และการสูญเสียแพ็คเก็ตเมื่อส่ง ข้อความ ICMP Echo เชื่อมโยงข้ามไปยังแต่ละ เราท์เตอร์

31 Pathping.exe Tool Pathping Options OptionUseDefault -nInstructs Pathping to not perform a DNS reverse query on every router IP address. If the host name of each router is unimportant, the -n option accelerates the Pathping display of the path. Performs DNS reverse queries on each router IP address -h max_hopsInstructs Pathping to increment the TTL up to max_hops. 30 -g host-listSends the ICMP Echo messages using the loose source route specified in the host-list. The host list is up to nine IP addresses separated by spaces, corresponding to the loose source route to the destination. Not used -p periodWaits the specified amount of time in milliseconds between successive Echo messages. 250

32 Pathping.exe Tool Pathping Options OptionUseDefa ult -q num_quer ies Sends the num_queries number of queries for each hop. 100 -i addressSends the Pathping traffic from a specified address. Not used -w timeoutWaits the specified amount of time in milliseconds for the response. 3000 -4Forces Pathping to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses Not used -6Forces Pathping to use an IPv6 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses Not used

33 Summary ICMP คือกลุ่มของ message ซึ่งให้บริการร่วมกับ IP แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ IP ICMP ประกอบด้วยบริการต่างๆต่อไปนี้ ICMP Echo and Echo Reply messages Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Redirect messages router discovery (Router Advertisement and Router Solicitation messages) Parameter Problem message Address mask discovery(Address Mask Request and Address Mask Reply messages PTMU Discovery Ping.exe Tool Tracert.exe Tool Pathping.exe Tool อันที่จริงแล้ว ICMP เป็นเพียงโปรโตคอลที่ช่วยให้ระบบทำงานดียิ่งขึ้น ซึ่งบริการต่างๆเป็นบริการ สำหรับรายงานความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้การสื่อสารมีควมน่าเขื่อถือมากยิ่งขึ้น

34 ผู้จัดทำ ชื่อ นายทวีรัตน์ ขาว เอียด กลุ่ม 51346 CPE รหัส 115130462018-0


ดาวน์โหลด ppt INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) Chapter 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google