งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Internet Protocols Chapter III. 2 Contents TCP/IP and the DoD Model Protocol Header Layers IP Addressing Broadcast Address ICMP ARP IPv6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Internet Protocols Chapter III. 2 Contents TCP/IP and the DoD Model Protocol Header Layers IP Addressing Broadcast Address ICMP ARP IPv6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Internet Protocols Chapter III

2 2 Contents TCP/IP and the DoD Model Protocol Header Layers IP Addressing Broadcast Address ICMP ARP IPv6

3 3 TCP/IP and the DoD Model DoD Model Process/Application layer Host-to-Host layer Internet layer Network Access layer

4 Describe TCP/IP Model

5 Explain protocol data units (PDU) and encapsulation

6 Describe the process of sending and receiving messages

7 Compare OSI and TCP/IP model

8 Explain how labels in encapsulation headers are used to manage communication in data networks

9 9 The DoD and OSI models

10 10 The TCP/IP protocol suite

11 11

12 12 The Process/Application Layer Protocols Telnet FTP TFTP NFS SMTP LPD X Window SNMP DNS DHCP/BootP

13 13 The Host-to-Host Layer Protocols Transmission Control Protocol (TCP) User Datagram Protocol (UDP)

14 14 TCP Segment Format

15 15 TCP header details (I) source, destination port: 16,16 - identify applications at ends of the connection sequence :32 - indicates 1st data octet in this segment acknowledgment :32 - next expected sequence number, valid only when the ACK bit (reside in flag) is set

16 16 TCP header details (II) data offset :4 - 32 bit words offset tells the receiver where user data begins reserved :6 -not used flag :6 URG : validity of urgent pointer field ACK : validity of acknowledge field PSH : push request (pass segment to appl layer immediately) RST : reset the connection SYN : initial synchronization FIN : sender at end of byte stream

17 17 TCP header details (III) window :16 - advertise amount of buffer space this node has allocated checksum :16 - 16 bits 1 ’ s complement of pseudo header, TCP header and data urgent pointer :16 - byte position of data that should be processed first options - variable length option e.g. MSS (max segment size) tells destination node

18 18 UDP Segment Format

19 19 UDP Header

20 20 UDP pseudo Header

21 21 Key Concepts of Host-to-Host Protocols

22 22 Port numbers for TCP and UDP

23 23 Key Protocols That Use TCP and UDP

24 24 The Internet Layer Protocols Internet Protocol (IP) Internet Control Message Protocol (ICMP) Address Resolution Protocol (ARP) Reverse Address Resolution Protocol (RARP) Proxy ARP

25 25 IP header

26 26 IP Header (I)

27 27 IP Header (2)

28 28 IP Header (3)

29 29 The Protocol field in an IP header

30 30 Possible Protocols Found in the Protocol Field of an IP Header

31 31 Fragmentation

32 32 Fragmentation Flag

33 33 Fragmentation sample

34 34 Problem in Fragmentation

35 35 Avoiding Fragmentation

36 36 Network Addressing Network Address Range: Class A 00000000 = 0 01111111 = 127 Network Address Range: Class B 10000000 = 128 10111111 = 191 Network Address Range: Class C 11000000 = 192 11011111 = 223

37 37 Summary of the three classes of networks

38 38 Broadcast Addresses Layer 2 broadcasts These are sent to all nodes on a LAN. Broadcasts (layer 3 ) These are sent to all nodes on the network. Unicast These are sent to a single destination host. Multicast These are packets sent from a single source, and transmitted to many devices on different networks.

39 39 Layer 2 broadcasts known as hardware broadcasts they only go out on a LAN The broadcast would be all 1s in binary and all Fs in hexadecimal, as in FF.FF.FF.FF.FF.FF.

40 40 Broadcasts (layer 3 ) Broadcast messages are meant to reach all hosts on a broadcast domain. example that you’re already familiar with: The network address of 172.16.0.0 255.255.0.0 would have a broadcast address of 172.16.255.255 Broadcasts can also be “all networks and all hosts,” as indicated by 255.255.255.255. A good example of a broadcast message is an Address Resolution Protocol (ARP) request.

41 41 Part II

42 42 Internet Control Message Protocol (ICMP)

43 43

44 44 ICMP Header

45 45 ICMP Types

46 46 ICMP Types, cont.

47 47 ICMP type 0/8 echo reply/request

48 48 ICMP type 3 destination unreachable

49 49 ICMP type 4 source quench

50 50 ICMP type 5 route change request

51 51 Local ARP broadcast

52 52 ARP/RARP Header

53 53 ARP Header

54 54 ARP request packet

55 55 ARP reply packet

56 56 ARP mechanisms

57 57 RARP

58 58 RARP broadcast example

59 59 Proxy ARP

60 60 IPv6 Overviews

61 61 IPv6: IP next generation IETF IPv6 WG ถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นยุค 90s เพื่อ แก้ปัญหาการเจริญเติบโตของ internet ที่มีมากจน ทำให้เกิดการขาดแคลน IP address ขณะเดียวกันนั้น ก็ได้มีการพัฒนา CIDR และ NAT ขึ้นในช่วงปี ค. ศ. 1992 และ ค. ศ. 1994 ซึ่งช่วยลด ปัญหาการขาดแคลน IP address ได้ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดตั้ง RIR และได้มีการ reclaim IP address ปัญหาการเติบโตของ routes ใน routing table (85,000+ routes) ยังคงมีอยู่

62 62 Introduction to IPv6 IETF standard ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1996 128-bit addresses 2^128 340,282,366,920,938,463,463,374,60 7,431,768,211,456 3.4 * 10^38 addresses

63 63 ข้อดีของ IPv6 Larger Address 128-bit addresses Efficient and hierarchical addressing and routing Better Mobility ด้วยคุณสมบัติ auto-configure, รองรับ anycast และ address ที่มีอยู่อย่างมาก พอทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ mobile internet Better Security IPSec ถูกรวมไว้ในตัว protocol ของ IPv6 ไม่จำเป็นต้องใช้ NAT

64 64 IPv6 Addresses Representation 128 bit ของ IPv6 address จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 16 bit ตัวเลข 16 bit จะถูกแปลงเป็นเลขฐาน 16(0- F ) 4 หลักโดยที่เลขฐาน 16 ในแต่ละชุดจะถูก แบ่งด้วย “ : ”

65 65 IPv6 Addresses Representation ตัวเลขศูนย์ที่นำหน้าตัวเลขแต่ละกลุ่มสามารถละไว้ ได้ สำหรับ address ที่กลุ่มของตัวเลขที่เป็นศูนย์ติดๆ กันเราสามารถที่จะเขียนแทนได้ด้วย “ :: ” ( ละได้ 1 ครั้งต่อ 1 address ) 2001:00D3:0001:2F3B:0000:0000:0000:9C 5A 2001:D3:1:2F3B:0:0:0:9C5A 2001:D3:1:2F3B::9C5A FE80::212:3FFF:FEED:1671 InterfaceID for resolving the link-local address

66 66 IPv6 ใน URL จะต้องถูกเขียนอยู่ใน เครื่องหมาย “ [ ] ” http://[2001:1:4F3A::206:AE14]:8080/index. html * สร้างความลำบากให้แก่ผู้ใช้ในการจดจำ และการพิมพ์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ DNS * Browser หลายๆตัวยังไม่รองรับ URL ใน รูปแบบนี้

67 67 IPv6 Prefixes ไม่มี subnet mask ใน IPv6 ใช้ Prefix ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ address เพื่อระบุ subnet แทน เขียนเหมือนกับที่ใช้กันใน CIDR (IPv4) Prefix ใน IPv6 เขียนได้ดังนี้ address/prefix-length 2001:D3::/48 route prefix 2001:D3:0:2F2B::/64 subnet prefix

68 68 Types of IPv6 Addresses Unicast single host/one to one (Global, Site-local, Link local) Multicast multiple host in specified range/one to many Anycast multiple host, only received by single host (the nearest host) /one to nearest (unicast) No Broadcast  use Mulicast Efficient use of the network Range can be much larger

69 69 Address type identification Unspecified 00..0 ::/128 Loopback 00..1 ::1/128 Link Local 1111 1110 10 FE80::/10 Multicast 1111 1111 FF00::/8 All address types have to support EUI- 64 bits interface ID setting Except for multicast

70 70 IPv6 Global Unicast Addresses IPv6 Global Unicast addresses ถูก ออกแบบมาให้เป็นลำดับชั้น เพื่อให้สามารถ ทำการ aggregate ได้ 3 bits แรก 001 (2000::/3) คือ IP ชุดแรก ที่ IANA ได้รับมาเพื่อให้ใช้กับ IPv6 Unicast http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast- address-assignments

71 71 IPv6 Address Allocation IANA allocated 2001::/16 to IPv6 Unicast RIR gets /23 prefixes from IANA RIR allocate /32 prefix to an ISP ISP allocate /48 prefix to end customer

72 72 IPv6 Interface IDs Lowest order 64-bit field ของ unicast address จะถูกกำหนดได้ด้วยหลายวิธีที่ แตกต่างกัน Auto-configured from a 64 bit EUI-64 Auto-generated random number DHCPv6 Manually configured

73 73 Converting 48-Bit MAC Addresses to IPv6 Modified EUI-64 Identifiers

74 74 IPv6 Header มีขนาดคงที่ที่ 40 Octet ตัด field Header length ออก Field หลักๆ เช่น TTL, ToS, Total Length ยังคงอยู่แต่ เปลี่ยนลักษณะ และจำนวนของ bits ที่ใช้อ้างอิง มีการย้ายบาง Field ที่ทีการใช้งานเฉพาะในบางอุปกรณ์ออก จาก Header แล้วสร้างส่วน Extended Header ขึ้นมาใช้ งานเฉพาะทาง เช่น Identification, Fragmentation และ Padding Header checksum ถูกนำออกไปเนื่องจาก ใน Header ของ Layer มีการทำงานฟังก์ชั่นนี้อยู่แล้ว เพิ่ม Flow Label เพื่อให้สามารถแยก flow ของการทำงาน แต่ละประเภทได้ มี Next Header เพื่อระบุว่า Header ถัดไปเป็น Extended Header ประเภทใด

75 75 IPv6 Header

76 76 The IPv6 header fields are as follows: version (4 bit): Indicates the protocol version, and will thus contain the number 6. DS byte (8 bit): This field is used by the source and routers to identify the packets belonging to the same traffic class and thus distinguish between packets with different priorities. flow label (20 bit): Label for a data flow payload length (16 bit): Indicates the length of the packet data field.

77 77 The IPv6 header fields are as follows: (2) next header (8 bit): ): Identifies the type of header immediately following the IPv6 header. hop limit (8 bit): Decremented by one by each node that forwards the packet. When the hop limit field reaches zero, the packet is discarded. source address (128 bit): The address of the originator of the packet. destination address ( 128 bit) : The address of the intended recipient of the packet. Reference->http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt

78 78 IPv4 & IPv6 co-existence มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานในแบบ IPv6 และ IPv4 ไปควบคู่กันได้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี Dual-stack เป็นเทคนิคที่ทำให้สามารถใช้ IPv4 และ IPv6 พร้อมกันในเครื่องเดียวกันที่อยู่บน เครือข่ายเดียวกันได้ Tunneling เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับหลีกเลี่ยง ปัญหาที่ต้อง upgrade อุปกรณ์หลายๆตัวใน เครือข่าย Translation เป็นเทคนิคซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ได้ เฉพาะกับ IPv6 สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ที่ ใช้ได้เฉพาะกับ IPv4

79 79 Dual Stack Approach Dual Stack: ทั้ง IPv4 และ IPv6 protocol stack สามารถถูกเรียกใช้งานได้ Application สามารถคุยได้กับทั้งสอง protocol การเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับการทำ name lookup และ Application preference

80 80 Dual Stack Approach & DNS ในกรณีที่มีการใช้งาน Dual Stack และใน กรณีที่ application รองรับการทำงานแบบ IPv4 และ IPv6 Application จะขอ address ทุกประเภทที่มี ใน DNS เลือก address ที่ต้องการแล้วทำ การเชื่อมต่อ

81 81 อ้างอิง http://ipv6.nectec.or.th http://www.ipv6.org http://www.6bone.net http://www.kame.net http://www.linux-ipv6.org http://www.ipv6forum.com http://ipv6.cpe.rit.ac.th/ cancle http://ipv6.cpe.rit.ac.th/ http://www.tcpipguide.com/ http://www.tcpipguide.com/

82 82 Finish

83 83 Summary DoD Model IP Addressing difference between each class of address network address, broadcast address, and valid host range private IP address range and Network Address Translation (NAT).


ดาวน์โหลด ppt 1 Internet Protocols Chapter III. 2 Contents TCP/IP and the DoD Model Protocol Header Layers IP Addressing Broadcast Address ICMP ARP IPv6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google