งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย
จัดทำโดย นายวิรัตน์ จงเกิดดี เลขที่ ID นางสาวสุภาพร วงค์เรียน เลขที่ ID ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์ (ธค.44)

2 ขอบเขตการนำเสนอ นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยอันทรงคุณค่า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในรูปแบบการนำเสนอแบบ VDO สารคดี โดยแยกเนื้อหาของการนำเสนอไว้ 10 หมวดด้วยกัน ซึ่งมีทั้ง งานศิลปะ งานหัตถกรรม ประเพณี มรดกแห่งวัฒนธรรม ความงามทางธรรมชาติ วิถีชีวิตไทย

3 ผังการทำงานของโปรแกรม

4 หัวข้อเรื่อง งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย
Pt01 มรดกแห่งวัฒนธรรม (Thai Tradition & Culture) Pt02 ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน (Landscapes of Thailand) Pt03 ทัศนียภาพแห่งน่านน้ำ (Seascapes of Thailand) Pt04 บุปผานานาพันธุ์ (Thai Flora) Pt05 สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน (Attractions of Thailand) Pt06 วิถีชีวิตไทย (Thai Lifestyle)

5 หัวข้อเรื่อง งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย
Pt07 เมืองไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Lifestyle) Pt08 ไทยประณีตศิลป์ (Thai Arts & Crafts) Pt09 ชีวภาพแห่งผืนป่า (Flora & Fauna of Thailand) Pt10 ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ (Thai Natural Charming) Exit ออกจากโปรแกรม Design By.. แสดงข้อมูลอ้างอิง,ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง,ผู้จัดทำ

6 โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน
Macromedia Director 8.5 Macromedia Authorware 6 Adobe ImageStayler 1.0 Adobe Photoshop 7.0 WaveEditor อื่นๆ...


ดาวน์โหลด ppt งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google