งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เป็นความเจริญ ที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ เป็นอู่ข้าวอู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เป็นความเจริญ ที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ เป็นอู่ข้าวอู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เป็นความเจริญ ที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ เป็นอู่ข้าวอู่ น้ำ และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 1.

2 ขอบเขตงาน : แนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น โบราณสถาน ของจังหวัดที่น่าสนใจในภาคกลาง 2.

3 ประวัติ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก ของที่ระลึก การเดินทาง การเดินทาง ที่พัก ที่พัก แผนที่จังหวัด แผนที่จังหวัด 3. ตัวอย่างรายละเอียดแต่ละจังหวัด

4 Design & Presents : Kusuma Jaisuk Saowanee Kamudeng Program: Program:Director Flash Photoshop Paint Image Styler Powerpoint 4.

5 Index. สนับสนุนภาพ * หนังสือท่องเที่ยวไหย * หนังสือ Amazing Thailand * สวนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ * http://www.Tourthai.com * http://www.Jinda.co.th * http://www.Thai.com * http://www.Sabuy.com สนับสนุนข้อมูลการปกครอง * สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนข้อมูลแผนที่ทางหลวง * หจก. บางกอกไกด์ โทร. 3111439, 3116840,3117287 Fax : 3119258 5.5.


ดาวน์โหลด ppt ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เป็นความเจริญ ที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ เป็นอู่ข้าวอู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google