งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ เพิ่มยอดขายหมวดสินค้าที่ระลึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ เพิ่มยอดขายหมวดสินค้าที่ระลึก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ เพิ่มยอดขายหมวดสินค้าที่ระลึก
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาสยามสแควร์) หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ ประธานกลุ่ม น.ส. มาริษา เทพทองดี เบอร์โทร

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
- สินค้าที่ระลึกจุฬาฯ มีแบบให้เลือกน้อย - มีจำนวนสินค้าน้อยไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า เป้าหมายและตัวชี้วัด - ยอดขายเพิ่มขึ้น - มีสินค้าที่ระลึกจุฬาฯ หลากหลายมากกว่าเดิม - รับผลิตสินค้าที่ระลึกตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

3 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา
การผลิตสินค้า ขาดผู้ออกแบบสินค้า ขาดการสรรหาผู้ผลิต ขาดงบประมาณ ขาดวางแผนการผลิตสิ้นค้าใหม่ ยอดขาย หมวดสินค้าที่ระลึก น้อยลง ขาดการประชาสัมพันธ์ แพคเก็จไม่สวยงาม จำนวนสินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า ขาดพื้นที่ในการจัดเรียง สินค้ามีแต่แบบเดิมๆ ขาดการสำรวจความต้องการของลูกค้า ขาดพนักงานแนะนำสินค้า ลูกค้า ช่องทางการขาย

4 ตรวจรับและจัดเรียงสินค้า สินค้าและยอดขายเพิ่มขึ้น
วิธีการดำเนินงาน เริ่มต้น ตรวจสอบสินค้า ดำเนินการ สำรวจตลาด กิจกรรม No ออกแบบ และเลือกแบบสินค้า ตัดสินใจ ติดต่อผู้ผลิตสินค้า Yes กิจกรรม ตรวจรับและจัดเรียงสินค้า สินค้าและยอดขายเพิ่มขึ้น สิ้นสุด

5 ผลการดำเนินการ 967,200 14 3. ทีมงานนักออกแบบของศูนย์ฯ
1. เปรียบเทียบยอดขาย ยอดขาย ปี 53 ( มี.ค. – ก.ย. ) ยอดขายปี 2554 ผลต่าง % 967,200 1,098,646 14 2. เปรียบเทียบรายการสินค้าที่ผลิตเพิ่ม รายการสินค้า ปี 53 รายการสินค้า ปี 2554 298 รายการ 345 รายการ ผลิตเพิ่มจากปี 53 47 รายการ 3. ทีมงานนักออกแบบของศูนย์ฯ

6 สินค้าแบบเก่า

7 สินค้าแบบใหม่ ออกแบบโดยนักออกแบบของศูนย์

8

9 สินค้าแบบเก่า

10 สินค้าแบบใหม่ เพื่อกลุ่มลูกค้าประเภทวัยรุ่น
สินค้าแบบใหม่ เพื่อกลุ่มลูกค้าประเภทวัยรุ่น ออกแบบโดยนักออกแบบของศูนย์ฯ

11 สินค้าประเภทเสื้อ

12 แบบใหม่

13 ขอขอบพระคุณมากค่ะ ผู้เสนอผลงาน
น.ส. มาริษา เทพทองดี เบอร์โทร นาย ปฐมพงษ์ พรหมพิทักษ์ เบอร์โทร


ดาวน์โหลด ppt โครงการ เพิ่มยอดขายหมวดสินค้าที่ระลึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google