งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์ สุวรรณกูฎ 5030626221

2 Objective To gain some understanding on the theory underlying the thermoelectric temperature measurement, especially thermocouples and develop some expertise in the measurement of temperature with thermocouples. To gain understanding on the concept of calibration and basic process of calibrating an instrument. Specifically to realize the purpose of calibration, why an instrument should be calibrated before use.

3 What is Thermocouple ? A thermocouple is a junction formed from two different metals that produces a voltage when subjected to a temperature difference. Thermocouples are a widely used type of temperature sensor. thermocouple Voltage (electromotive force) emf The temperature difference  T is converted to voltage (electromotive force)

4 Functional form Where :is the type of thermocouple. is the temperature at measuring junction of the thermocouple. is the temperature at the reference junction of the thermocouple. is the electromotive force (voltage).

5 Type of Thermocouples TypeMaterialsTemperature RangeSensitivity EChromel (Ni-Cr) & Constantan (Cu-Ni) -270 to 1000 ° C 60.9 μV/°C JIron & Constantan (Cu- Ni) -210 to 1200 ° C51.7 μ V/ ° C KChromel (Ni-Cr) & Alumel (Ni-Al) -270 to 1350 ° C40.6 μ V/ ° C TCopper & Constantan (Cu- Ni) -270 to 400 ° C40.6 μ V/ ° C RPlatinum & 87%Platinum -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C S90% Platinum & 10% Rhodium -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C B94% Platinum & 6% Rhodium -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C

6

7

8

9 การทดลอง

10 Equipment VoltmeterHot Bath

11 The experiments Finding relation between Record the voltage of each thermocouple from 3 - 62 °C T ref T mes Hot bath

12 ผลการ ทดลอง

13 Thermocouple Type J Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) SDUncetainty(@95%Confidence) 1st2nd 30.1510.110.100.1050.007070.06353 60.3030.200.260.2300.042430.38119 90.4560.370.430.4000.042430.38119 120.6090.520.570.5450.035360.31766 150.7620.690.750.7200.042430.38119 180.9160.850.900.8750.035360.31766 211.0711.011.071.0400.042430.38119 241.2261.171.221.1950.035360.31766 271.3811.321.381.3500.042430.38119 301.5371.501.541.5200.028280.25412 331.6931.641.701.6700.042430.38119 361.8491.811.861.8350.035360.31766 392.0061.972.021.9950.035360.31766 422.1642.132.182.1550.035360.31766 452.3222.282.352.3150.049500.44472 482.4802.472.512.4900.028280.25412 512.6382.622.672.6450.035360.31766 542.7972.782.852.8150.049500.44472 572.9562.953.002.9750.035360.31766 603.1163.103.163.1300.042430.38119

14 Graphical Presentation

15 Thermocouple Type K Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) SDUncetainty(@95%Confidence) 1st2nd 40.1580.080.060.0700.014140.12706 70.2770.200.160.1800.028280.25412 100.3970.310.330.3200.014140.12706 130.5170.45 0.4500.00000 160.6370.56 0.5600.00000 190.7580.690.700.6950.007070.06353 220.8790.810.770.7900.028280.25412 251.0000.930.950.9400.014140.12706 281.1221.07 1.0700.00000 311.2441.181.201.1900.014140.12706 341.3661.311.331.3200.014140.12706 371.4891.431.451.4400.014140.12706 401.6121.53 1.5300.00000 431.7351.681.661.6700.014140.12706 461.8581.791.821.8050.021210.19059 491.9821.931.951.9400.014140.12706 522.1062.042.062.0500.014140.12706 552.2302.162.192.1750.021210.19059 582.3542.292.312.3000.014140.12706 612.4782.402.452.4250.035360.31766

16 Graphical Presentation

17 Thermocouple Type T Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) SDUncetainty(@95%Confidence) 1st2nd 50.1950.110.160.1350.035360.31766 80.3120.230.290.2600.042430.38119 110.4310.330.410.3700.056570.50825 140.5490.480.530.5050.035360.31766 170.6690.590.650.6200.042430.38119 200.7900.720.770.7450.035360.31766 230.9110.840.880.8600.028280.25412 261.0330.961.010.9850.035360.31766 291.1551.091.131.1100.028280.25412 321.2791.201.261.2300.042430.38119 351.4031.341.381.3600.028280.25412 381.5281.461.521.4900.042430.38119 411.6541.581.631.6050.035360.31766 441.7801.701.751.7250.035360.31766 471.9081.831.891.8600.042430.38119 502.0361.962.011.9850.035360.31766 532.1652.072.142.1050.049500.44472 562.2942.202.272.2350.049500.44472 592.4252.342.402.3700.042430.38119 622.5562.502.512.5050.007070.06353

18 Graphical Presentation

19 Note : For distinct graphical presentation, error bars are not shown.

20 Experimental Results -The calibration curves of the T vs emf(voltage) is linear. -Level of error is low. -Slope of calibration curve of type J is more than type K and type T.

21 สรุปผลการ ทดลอง

22 Conclusion 1. ผลการทดลองที่ได้จากการ Calibrate มีค่าใกล้เคียงกับ Revised Thermocouple Reference Tables 2.Electromotive Force กับอุณหภูมิที่แตกต่างมี ความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง 3.Thermocouple Type J มี Sensitivity มากกว่า Type K,T

23 Appendix

24 Calculation of Uncertainty Since the information of the voltmeter and hot bath are unknown, so Let And, So, Note : For and @ 95% confidence : ** ** Reference : Inverse Student t Distribution; “Some Aspect of Experimentation”,2103-390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I, Asi Bunyajitradulya (Page 193).


ดาวน์โหลด ppt CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google