งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chulalongkorn University พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chulalongkorn University พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chulalongkorn University พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Chulalongkorn University Bali Hindu temple, 17 Dec. 1979 earthquake (6.2)

3 Chulalongkorn University แผนที่ประสบแผ่นดินไหว และสึนามิ แผนที่อันตรายจากแผ่นดินไหว (Seismic Harzard Map) หัวข้อเรื่อง (Outlines) แหล่งที่มาของข้อมูล

4 Chulalongkorn University แหล่งอ้างอิง (Reference) - หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล -Stein and Okal (2005) -Bilham และคณะ (2005) -Murty and Rafiq (1991) - NOAA -USGS

5 Chulalongkorn University Scale ( ลำดับ ) คำอธิบาย I อ่อนมาก เครื่องมือตรวจได้เท่านั้น II เฉพาะบางคนรู้สึก III ผู้ที่อยู่ในบ้านรู้สึก เฉพาะอาคารสูง รถแกว่งเล็กน้อย IV ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกทั่ว ประตูสั่น ผนังมีเสียงร้าว V รู้สึกเกือบทุกคน ถ้วยชามแตก รูปปั้นล้มคว่ำ นาฬิกา หยุดแกว่ง VI หลายคนวิ่งออกนอกบ้าน ของหนักๆเคลื่อนที่ บ้าน เสียหายเล็กน้อย VII หลายคนตื่นตระหนก บ้านออกแบบไม่ดีเสียหาย VIII บ้านออกแบบดีเสียหายเล็กน้อย เกิดทรายกระฉูด IX บ้านออกแบบดีเสียหาย อาคารเลื่อนออกจากฐาน ธรณี สูบ X อาคารไม้อย่างดีพัง ธรณีสูบ รางรถไฟบิดงอ น้ำ กระฉอกตามชายฝั่ง XI สะพานถูกทำลาย แผ่นดินเหลื่อมดันอย่างกว้างขวาง XII ทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง มาตราเมอร์คัลลี่แปลง (Modified Mercallli Intensity Scale)

6 Chulalongkorn University แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวของ ประเทศไทยและ ข้างเคียง (Nutalaya และ คณะ, 1985)

7 Chulalongkorn University (Oldham, 1883) พื้นที่แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในศตวรรษที่ 19 ของบังคลาเทศ กรุงเ ทพ

8 Chulalongkorn University รอยเลื่อน สะแกง (Brown, 1914) แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว 24 พ. ค. 2455 ที่มัลฑเลย์

9 Chulalongkorn University แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว 3-4 ธ. ค. 2473 ที่พะโค ( หงสาวดี ) (Brown and Leicester, 1914) รอยเลื่อน สะแกง

10 Chulalongkorn University แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว 5 พ. ค. 2473 ที่พะโค ( หงสาวดี ) (Brown and Leicester, 1914) รอยเลื่อน สะแกง

11 Chulalongkorn University เมื่อรวม 2 เหตุการณ์ (Brown and Leicester, 1914) รอยเลื่อน สะแกง

12 Chulalongkorn University (Chen and Huang, 1979) แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 13 ก. ค. 2178 ที่เกาะไหหลำ แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พ. ค.- ต. ค. 2452 ที่ตอนใต้ของยูนาน

13 Chulalongkorn University ระดับความรุนแรง แผ่นดินไหวเท่าใน คาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ. ศ. 2348- 2526 (Leyu และคณะ, 1985)

14 Chulalongkorn University (Leyu และคณะ, 1985) ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทร มาเลเซีย ในปี พ. ศ. 2465 และ พ. ศ. 2479

15 Chulalongkorn University ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทร มาเลเซีย ในปี พ. ศ. 2510 และ 2514 (Leyu และคณะ, 1985)

16 Chulalongkorn University (Thein Aung and Khin Tint,1976) แผนที่แสดงระดับความรุนแรง แผ่นดินไหวเท่า ในประเทศ พม่า

17 Chulalongkorn University 24 สิงหาคม พ. ศ. 2401 5 พฤษภาคม 2473 4 ธันวาคม 2473 (Thein Aung and Khin Tint,1976) แผนที่แสดงระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าใน ประเทศพม่า

18 Chulalongkorn University แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวใน ประเทศไทย เมื่อ 22 เม. ย. 2526

19 Chulalongkorn University แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวใน ประเทศไทย เมื่อ 17 ก. พ. 2518 ( กรมอุตุนิยมวิทยา )

20 Chulalongkorn University พื้นที่ประสบแผ่นดินไหว จากงานวิจัยนี้

21 Chulalongkorn University (Seismic Harzard Map) แผนที่อันตรายจากแผ่นดินไหว

22 Chulalongkorn University ( กรมทรัพยากร ธรณี, 2546)

23 Chulalongkorn University

24 (Warnitchai and Lisantono, 1996)

25 Chulalongkorn University

26 พื้นที่ประสบสึนามิก่อน ปี 2004 ข้อมูลจาก NOAA

27 Chulalongkorn University พื้นที่ประสบสึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ข้อมูลจาก NOAA

28 Chulalongkorn University พื้นที่ประสบสึนามิจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน

29 Chulalongkorn University ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Chulalongkorn University พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google