งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว
ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Bali Hindu temple, 17 Dec. 1979 earthquake (6.2)

3 หัวข้อเรื่อง (Outlines)
แหล่งที่มาของข้อมูล แผนที่ประสบแผ่นดินไหว และสึนามิ แผนที่อันตรายจากแผ่นดินไหว (Seismic Harzard Map)

4 แหล่งอ้างอิง (Reference)
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล Stein and Okal (2005) Bilham และคณะ (2005) Murty and Rafiq (1991) NOAA USGS

5 มาตราเมอร์คัลลี่แปลง (Modified Mercallli Intensity Scale)
คำอธิบาย I อ่อนมาก เครื่องมือตรวจได้เท่านั้น II เฉพาะบางคนรู้สึก III ผู้ที่อยู่ในบ้านรู้สึก เฉพาะอาคารสูง รถแกว่งเล็กน้อย IV ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกทั่ว ประตูสั่น ผนังมีเสียงร้าว V รู้สึกเกือบทุกคน ถ้วยชามแตก รูปปั้นล้มคว่ำ นาฬิกาหยุดแกว่ง VI หลายคนวิ่งออกนอกบ้าน ของหนักๆเคลื่อนที่ บ้านเสียหายเล็กน้อย VII หลายคนตื่นตระหนก บ้านออกแบบไม่ดีเสียหาย VIII บ้านออกแบบดีเสียหายเล็กน้อย เกิดทรายกระฉูด IX บ้านออกแบบดีเสียหาย อาคารเลื่อนออกจากฐาน ธรณีสูบ X อาคารไม้อย่างดีพัง ธรณีสูบ รางรถไฟบิดงอ น้ำกระฉอกตามชายฝั่ง XI สะพานถูกทำลาย แผ่นดินเหลื่อมดันอย่างกว้างขวาง XII ทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

6 แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวของประเทศไทยและข้างเคียง
(Nutalaya และคณะ, 1985)

7 พื้นที่แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในศตวรรษที่ 19 ของบังคลาเทศ
กรุงเทพ (Oldham, 1883)

8 แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 24 พ.ค. 2455 ที่มัลฑเลย์
รอยเลื่อนสะแกง (Brown, 1914)

9 แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3-4 ธ. ค
แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3-4 ธ.ค ที่พะโค (หงสาวดี) รอยเลื่อนสะแกง (Brown and Leicester, 1914)

10 แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 5 พ. ค
แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 5 พ.ค ที่พะโค (หงสาวดี) รอยเลื่อนสะแกง (Brown and Leicester, 1914)

11 เมื่อรวม 2 เหตุการณ์ รอยเลื่อนสะแกง (Brown and Leicester, 1914)

12 แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 13 ก.ค. 2178 ที่เกาะไหหลำ
แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พ.ค.-ต.ค ที่ตอนใต้ของยูนาน (Chen and Huang, 1979) แผนที่ความเสียหายเท่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 13 ก.ค ที่เกาะไหหลำ

13 ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2348-2526
(Leyu และคณะ, 1985)

14 ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ. ศ. 2465 และ พ
ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ.ศ และ พ.ศ. 2479 (Leyu และคณะ, 1985)

15 ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ. ศ
ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปี พ.ศ และ 2514 (Leyu และคณะ, 1985)

16 แผนที่แสดงระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า ในประเทศพม่า
แผนที่แสดงระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า ในประเทศพม่า (Thein Aung and Khin Tint,1976)

17 แผนที่แสดงระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่าในประเทศพม่า
24 สิงหาคม พ.ศ. 2401 5 พฤษภาคม 2473 4 ธันวาคม 2473 (Thein Aung and Khin Tint,1976)

18 แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวในประเทศไทย เมื่อ 22 เม.ย. 2526

19 แผนที่ความเสียหายเท่า จากแผ่นดินไหวในประเทศไทย เมื่อ 17 ก.พ. 2518
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

20 พื้นที่ประสบแผ่นดินไหวจากงานวิจัยนี้

21 แผนที่อันตรายจากแผ่นดินไหว
(Seismic Harzard Map)

22 (กรมทรัพยากรธรณี, 2546)

23

24 (Warnitchai and Lisantono, 1996)

25

26 พื้นที่ประสบสึนามิก่อนปี 2004
ข้อมูลจาก NOAA

27 พื้นที่ประสบสึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547
ข้อมูลจาก NOAA

28 พื้นที่ประสบสึนามิจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google