งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research. Creativity ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research. Creativity ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research. Creativity ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

2  ธรรมชาติงานวิจัยเป็นงาน สร้างสรรค์

3

4  เช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์อื่นๆ  ทักษะพื้นฐาน  พัฒนาไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญ  มีองค์ประกอบครบ

5 กระตือรือร้ น จมอยู่ใน ความคิด จินตนาการ มองโลกใน แง่ดี

6 แสวงหาสิ่ง ใหม่ ฝึกทักษะใหม่ พบคนใหม่ รับรู้เรื่องใน สาขาอื่น

7 คิดแล้ว คิดอีก เปลี่ยน มุมมอง เขียนแผนที่ บันทึก ความคิด

8 การพุ่งวาบของ ความคิด ใช้ อารมณ์ มองโลก ใบใหม่

9 มองโลกในแง่ดี  ลองทำดูหลายๆแบบ  ถ้ามีอุปสรรคมากทำอะไรได้ก็ทำ  คิดว่าล้มเหลวก็ยังได้เรียนอะไรบ้าง

10 องค์ประกอบการทำวิจัย  โจทย์  ทุน  คน  เครื่องมือ

11 ไม่ใช่โจทย์ทุกอย่างต้อง  มาจากอุตสาหกรรม  ต้องใช้ทุน  มีประโยชน์  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นโจทย์ที่ดี

12 ทุน  จำเป็นมาก  แต่มีทุน ไม่ได้แปลว่าจะเกิดงานที่ดี  งานวิจัยที่ไม่ต้องใช้ทุนก็มี

13 คน  ทำคนเดียวสะดวกแต่เหงา  ทำเป็นทีมสนุก เพราะมีหลายความคิด  ทำเป็นทีมเพราะบางอย่างต้องใช้ ความรู้หลายอย่าง  บางทีก็ทำเพราะเป็นการสอนนิสิต

14 ตัวอย่าง  สูตรผสมตะกั่วไร้พิษ  การค้นหาลำดับโปรตีน  การคำนวณ ตามอง มือทำ

15 ผลงานวิจัย  มิได้มุ่งที่ผลลัพธ์  แต่ทุ่มเทเพื่อทำ  ทำเป็นงานประจำทุกวัน  ก็จะคล่องขึ้น

16 งานสร้างสรรค์ให้ความสุข  ไม่ท้อหรือเบื่อ

17 References  Chedtha Puncreobutr, Gobboon Lohthongkum, Prabhas Chongstitvattana, Boonrat Lohwongwatana,"Modeling of Reflow Temperatures and Wettability in Lead-free Solder Alloys using Hybrid Evolutionary Algorithms," the Symposium of Pb-Free Solders and Emerging Interconnect and Packaging Technologies (TMS 2010), February 14-18, 2010, Seattle, USA.  Chanma, C., Pichyangkura, R., Ratanamahatana, C.A., and Chongstitvatana, P.,"An Algorithm to Compute Protein Homology Based On Hydrophobic Cluster Analysis", Int. Joint. Conf. on Computer Science and Software Engineering, Thailand, 2009.  Praditwong, K. and Chongstitvatana, P., "An uncalibrated visual servoing using evolution strategies to estimate image Jacobian", 2nd Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, Bangkok, Thailand, May 17-18, 2001, pp.60-63.


ดาวน์โหลด ppt Research. Creativity ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google