งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การสร้างงานวิจัย Research . Creativity ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ธรรมชาติงานวิจัยเป็นงานสร้างสรรค์

3

4 เช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์อื่นๆ
ทักษะพื้นฐาน พัฒนาไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบครบ

5 ทักษะที่ต้องการ กระตือรือร้น จมอยู่ในความคิด จินตนาการ มองโลกในแง่ดี

6 รับรู้เรื่องในสาขาอื่น
กระตือรือร้น แสวงหาสิ่งใหม่ ฝึกทักษะใหม่ พบคนใหม่ รับรู้เรื่องในสาขาอื่น

7 เขียนแผนที่ บันทึกความคิด
จมอยู่ในความคิด คิดแล้วคิดอีก เปลี่ยนมุมมอง เขียนแผนที่ บันทึกความคิด

8 การพุ่งวาบของความคิด
จินตนาการ การพุ่งวาบของความคิด ใช้อารมณ์ มองโลกใบใหม่

9 มองโลกในแง่ดี ลองทำดูหลายๆแบบ ถ้ามีอุปสรรคมากทำอะไรได้ก็ทำ
คิดว่าล้มเหลวก็ยังได้เรียนอะไรบ้าง

10 องค์ประกอบการทำวิจัย
โจทย์ ทุน คน เครื่องมือ

11 ไม่ใช่โจทย์ทุกอย่างต้อง
มาจากอุตสาหกรรม ต้องใช้ทุน มีประโยชน์ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นโจทย์ที่ดี

12 ทุน จำเป็นมาก แต่มีทุน ไม่ได้แปลว่าจะเกิดงานที่ดี
แต่มีทุน ไม่ได้แปลว่าจะเกิดงานที่ดี งานวิจัยที่ไม่ต้องใช้ทุนก็มี

13 คน ทำคนเดียวสะดวกแต่เหงา ทำเป็นทีมสนุก เพราะมีหลายความคิด
ทำเป็นทีมเพราะบางอย่างต้องใช้ความรู้หลายอย่าง บางทีก็ทำเพราะเป็นการสอนนิสิต

14 ตัวอย่าง สูตรผสมตะกั่วไร้พิษ การค้นหาลำดับโปรตีน การคำนวณ ตามอง มือทำ

15 ผลงานวิจัย มิได้มุ่งที่ผลลัพธ์ แต่ทุ่มเทเพื่อทำ ทำเป็นงานประจำทุกวัน
ก็จะคล่องขึ้น

16 งานสร้างสรรค์ให้ความสุข
ไม่ท้อหรือเบื่อ

17 References Chedtha Puncreobutr, Gobboon Lohthongkum, Prabhas Chongstitvattana, Boonrat Lohwongwatana,"Modeling of Reflow Temperatures and Wettability in Lead-free Solder Alloys using Hybrid Evolutionary Algorithms," the Symposium of Pb-Free Solders and Emerging Interconnect and Packaging Technologies (TMS 2010), February 14-18, 2010, Seattle, USA. Chanma, C., Pichyangkura, R., Ratanamahatana, C.A., and Chongstitvatana, P.,"An Algorithm to Compute Protein Homology Based On Hydrophobic Cluster Analysis", Int. Joint. Conf. on Computer Science and Software Engineering, Thailand, 2009. Praditwong, K. and Chongstitvatana, P., "An uncalibrated visual servoing using evolution strategies to estimate image Jacobian", 2nd Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, Bangkok, Thailand, May 17-18, 2001, pp


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google