งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อ - สกุล : อาทิวราห์ คงมาลัย  ชื่อเล่นตูน  วันเกิด :30 พฤษภาคม 2522  สถานะ : โสด  อายุ :33 ปี  ส่วนสูง : ไม่ระบุ  น้ำหนัก : ไม่ระบุ  ประเภทดารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อ - สกุล : อาทิวราห์ คงมาลัย  ชื่อเล่นตูน  วันเกิด :30 พฤษภาคม 2522  สถานะ : โสด  อายุ :33 ปี  ส่วนสูง : ไม่ระบุ  น้ำหนัก : ไม่ระบุ  ประเภทดารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  ชื่อ - สกุล : อาทิวราห์ คงมาลัย  ชื่อเล่นตูน  วันเกิด :30 พฤษภาคม 2522  สถานะ : โสด  อายุ :33 ปี  ส่วนสูง : ไม่ระบุ  น้ำหนัก : ไม่ระบุ  ประเภทดารา : นักร้อง  การศึกษา  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศิลปินที่ชอบ  Match Box 20,Lifehouse

4  อาทิวราห์ คงมาลัย ( ตูน ) - ร้องนำ ธนดล ช้างเสวก ( ปิ๊ด ) - เบส สุชัฒติ จั่นอี๊ด ( ชัช ) - กลอง ธนชัย ตันตระกูล ( ยอด ) - กีตาร์ อดีตสมาชิก รัฐพล พรรณเชษฐ์ ( เภา ) - กีตาร์

5  ในปี พ. ศ. 2549 บอดี้สแลมได้เข้าชิงหนึ่งใน 5 งาน เอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ดสสาขาศิลปินยอดนิยมประเทศ ไทย ในปีเดียวกันนี้ ตูน บอดี้สแลม ก็ได้เข้ารับรางวัล ลูกกตัญญูดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2549 ร่วมกับ ศิลปินอื่นวงอื่น ๆ เช่น แบงค์ CLASH เอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ดสวันแม่แห่งชาติ CLASH

6  ด. ญ. กิตติยาภรณ์ ตลับแก้ว เลขที่ 18 ม.3/1  ด. ญ. อัจฉรา นนทวงค์ เลขที่ 27 ม.3/1 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อ - สกุล : อาทิวราห์ คงมาลัย  ชื่อเล่นตูน  วันเกิด :30 พฤษภาคม 2522  สถานะ : โสด  อายุ :33 ปี  ส่วนสูง : ไม่ระบุ  น้ำหนัก : ไม่ระบุ  ประเภทดารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google