งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ วงโห ( อารยธรรมจีน ). คำ ชี้แจ ง 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิด ใส Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ วงโห ( อารยธรรมจีน ). คำ ชี้แจ ง 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิด ใส Power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ วงโห ( อารยธรรมจีน )

2 คำ ชี้แจ ง 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิด ใส Power point พร้อมตั้ง คำถาม 5 ข้อ 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิด ใส Power point พร้อมตั้ง คำถาม 5 ข้อ

3

4 คำถาม 5 ข้อ 1. แม่น้ำฮวงโหอยู่ในสมัยใด 2. หวงเหอเป็นแม่น้ำสายยาวเป็นอันดับที่ เท่าใดประเทศจีน 3. วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามี ลักษณะสำคัญคืออะไร 4. วัฒนธรรมหยั่งเสามีอายุกี่ปี 5. การขุดพบซากฟอสซิลที่ระบุว่า มีมนุษย์ วานรอายุกี่แสนปี

5


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ วงโห ( อารยธรรมจีน ). คำ ชี้แจ ง 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิด ใส Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google