งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

2 คำชี้แจง 1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห
2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม  5  ข้อ  

3 อารธรรมจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน สมัยประวัติศาสตร์
-  วัฒนธรรมหยางเชา  มีการตั้งชุมชนทำการเกษตรกรรม -  มีการประดิษฐ์อักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และกระดองเต่าในสมัยราชวงศ์ชาง และเป็นต้นกำเนิดอักษรจีนในปัจจุบัน - วัฒนธรรมหลงซาน  การทำเครื่องสำริด ขวานหยกการทำเครื่องปั้นดินเผา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน) -  การประดิษฐ์กระดาษเป็นชาติแรก  และหมึกสำหรับการเขียน

4 คำถาม 5 ข้อ 1.แม่น้ำฮวงโหอยู่ในสมัยใด 2.หวงเหอเป็นแม่น้ำสายยาวเป็นอันดับที่เท่าใดประเทศจีน 3. วัฒนธรรมหยางเชา( Yang Shao Culture ) พบ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคืออะไร 4.วัฒนธรรมหยั่งเสามีอายุกี่ปี 5. การขุดพบซากฟอสซิลที่ระบุว่า มีมนุษย์วานรอายุกี่แสนปี

5 จัดทำโดย น.ส. ณัฐริกา สีแก้วน้ำใส ชั้น ม.5/1 เลขที่ 42


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google