งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ ผู้จัดทำ 1. ด. ช. พีรพงษ์ มิ่งพรม เลขที่ 18 2. ด. ญ. ปาริชาติ เมือง สูน เลขที่ 24 3. ด. ญ. ศิรินารถ น้อยโส เลขที่ 33 4. ด. ญ. ศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ ผู้จัดทำ 1. ด. ช. พีรพงษ์ มิ่งพรม เลขที่ 18 2. ด. ญ. ปาริชาติ เมือง สูน เลขที่ 24 3. ด. ญ. ศิรินารถ น้อยโส เลขที่ 33 4. ด. ญ. ศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะ ผู้จัดทำ 1. ด. ช. พีรพงษ์ มิ่งพรม เลขที่ 18 2. ด. ญ. ปาริชาติ เมือง สูน เลขที่ 24 3. ด. ญ. ศิรินารถ น้อยโส เลขที่ 33 4. ด. ญ. ศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม เลขที่ 36 5. ด. ญ. ปนัดดา ลำมะนา เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/5 6. ด. ช. ณัฐวุฒิ สอน จูมมาตย์ เลขที่ 6

3

4

5

6 ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang Theory) เชื่อกัน ว่า เอกภพเริ่มต้นจากความเป็นศูนย์ ไม่มี เวลา ไม่มีแม้แต่ความว่างเปล่า และเอกภพ กำเนิดขึ้นโดยการระเบิด ซึ่งหลังจากการ ระเบิดนั้น เอกภพ ก็เริ่มขยายตัวออกไป ก่อนที่จะเกิดอนุภาคมูลฐาน อะตอม และ โมเลกุล ต่าง ๆ ขึ้นตามมาหลังจากนั้น

7 แรงระเบิดดังกล่าว ยังทำให้เกิดแรงดันระหว่าง กาแล็กซีต่าง ๆ ให้ห่างกันออกไปเรื่อย ๆ ซึ่ง แรงดันที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของเอกภพมีอยู่ แรง 2 แรง คือ แรงดันออกหลังจากการระเบิด ครั้งใหญ่ และแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้เอกภพเข้ามา รวมตัวกัน ซึ่งทั้ง 2 แรงดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญ ที่กำหนดลักษณะของ เอกภพ

8

9 http://hilight.kapook.com/view/55997 ข้อมูลจาก............

10


ดาวน์โหลด ppt คณะ ผู้จัดทำ 1. ด. ช. พีรพงษ์ มิ่งพรม เลขที่ 18 2. ด. ญ. ปาริชาติ เมือง สูน เลขที่ 24 3. ด. ญ. ศิรินารถ น้อยโส เลขที่ 33 4. ด. ญ. ศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google