งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 6 แม่ครู ประทุมทิพย์ เกื้อหนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 6 แม่ครู ประทุมทิพย์ เกื้อหนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 6 แม่ครู ประทุมทิพย์ เกื้อหนุน
รหัส วิชา ว23102 สอนโดย แม่ครู ประทุมทิพย์ เกื้อหนุน

2 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/5
คณะผู้จัดทำ 1. ด.ช. พีรพงษ์ มิ่งพรม เลขที่ 18 2. ด.ญ. ปาริชาติ เมืองสูน เลขที่ 24 3. ด.ญ. ศิรินารถ น้อยโส เลขที่ 33 4. ด.ญ. ศิริลักษณ์ อ่อนประทุม เลขที่ 36 5. ด.ญ. ปนัดดา ลำมะนา เลขที่ 38 6. ด.ช. ณัฐวุฒิ สอนจูมมาตย์ เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/5

3 เอกภพ Universe

4 เอกภพ  หรือ จักรวาล (Universe) เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดและไร้ขอบเขต และเป็นห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวจำนวนมหาศาล ซึ่งเราจะเรียกดวงดาวที่เกาะกันเป็นกลุ่มว่า กาแล็กซี  และในแต่ละกาแล็กซี ก็จะมีระบบของดาวฤกษ์ กระจุกดาว เนบิวลา หลุมดำ อุกกาบาต ฝุ่นผง กลุ่มก๊าซ และที่ว่างอยู่รวมกันอยู่ ซึ่งก็โลกอยู่ในกาแล็กซีหนึ่ง ที่เรียกกันว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก นั่นเอง

5 ทฤษฎีบิ๊กแบง สำหรับต้นกำเนิดที่แท้จริงของ เอกภพ นั้น ที่จริงมีอยู่หลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจากนักดาราศาสตร์มากที่สุดในปัจจุบัน ก็คือ ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang Theory) ของ จอร์จ เลอแมตร์

6 ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang Theory) เชื่อกันว่า เอกภพเริ่มต้นจากความเป็นศูนย์ ไม่มีเวลา ไม่มีแม้แต่ความว่างเปล่า และเอกภพกำเนิดขึ้นโดยการระเบิด ซึ่งหลังจากการระเบิดนั้น เอกภพ ก็เริ่มขยายตัวออกไป ก่อนที่จะเกิดอนุภาคมูลฐาน อะตอม และโมเลกุล ต่าง ๆ ขึ้นตามมาหลังจากนั้น

7 แรงระเบิดดังกล่าว ยังทำให้เกิดแรงดันระหว่างกาแล็กซีต่าง ๆ ให้ห่างกันออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งแรงดันที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของเอกภพมีอยู่แรง 2 แรง คือ แรงดันออกหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ และแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้เอกภพเข้ามารวมตัวกัน ซึ่งทั้ง 2 แรงดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดลักษณะของ เอกภพ

8 เอกภพเปิด (Open Universe) เอกภพปิด (Closed Universe)
เอกภพแบน (Flat Universe) *** หมายเหตุ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเอกภพมีลักษณะใด ใน 3 ลักษณะนี้

9 ข้อมูลจาก

10 จบ การนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 6 แม่ครู ประทุมทิพย์ เกื้อหนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google