งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก. มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) - มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteer for Children Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก. มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) - มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteer for Children Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

2 มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) - มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteer for Children Development Foundation) - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children's Rights Foundation - CPCR) – - มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (Child Protection Foundation) - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย - สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก

3 - มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี (Pavena Foundation) - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย – - มูลนิธิดวงประทีป - สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ( สท.) - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี. ซี. เอฟ. ในประเทศ ไทย (CCF Foundation in Thailand) - องค์กรพัฒนาการคุ้มครองเด็ก หรือองค์กรเฟช (FACE : Fight Against Child Exploitation)

4 - สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ( สอ. ดย.) – - สมาคมต่อต้านการค้าประเวณีและการใช้แรงงานเด็ก - มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ของครูยุ่น สว. มนตรี สินทวิชัย - มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก – - กลุ่มรุ้งอ้วน ( องค์กรอิสระเพื่องานพัฒนาการศึกษา เด็ก – - สมาคมไทสร้างสรรค์ ( องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก และครอบครัว จ. ขอนแก่น ) – - สมาคมต่อต้านการค้าประเวณี และการใช้แรงงาน เด็ก

5 - โครงการสานฝัน ปันเทคโนโลยี เพื่อ อนาคตที่ดี ของเด็กไทยในชนบท - โครงการเมล็ดพันธุ์เพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่อ เด็กไทยชนบทที่ด้อยโอกาส - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (Foundation for Child Development)


ดาวน์โหลด ppt องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก. มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) - มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteer for Children Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google