งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีน และติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาจีน จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีน และติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาจีน จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีน และติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาจีน จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้ อุดมสมบูรณ์ หากสามารถพูดภาษาจีนได้จะ ช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ และติดต่อค้าขายกับ ชาวจีนได้ง่ายยิ่งขึ้น

3 จัดสถานการณ์ในห้องเรียนเป็นซุปเปอร์มา เกต แผนกขายผลไม้

4 นักเรียน 6 คน รับผิดชอบหน้าทั่ ดังนี้ นักเรียน 2 คน เป็นพิธีกรในการดำเนินงาน นักเรียน 2 คน เป็นพนักงานขายผลไม้ที่จะ โฆษณาเชิญชวนผู้ซื้อมาซื้อ ผลไม้ รวมทั้งบอกราคาผลไม้แต่ละชนิดเป็น ภาษาจีน นักเรียน 2 คน เป็นผู้ซื้อ ( แบ่งผู้ซื้อออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ) 12 12 กลุ่ ม 1 กลุ่ ม 2 พิธีกรพนักงาน ขาย ผู้ซื้อ

5 พิธีกรจัดเกมส์ “ 水果 SHOW” โดยให้คนซื้อ แต่ละกลุ่มหาเพื่อนในห้องร่วมทีมอีก 2 คน ( เพื่อนในห้อง ) แล้วให้แต่ละทีมซื้อผลไม้ตาม รายการที่กำหนด แล้วบอกราคาผลไม้ทั้งหมด เป็นภาษาจีน ทีมใดซื้อผลไม้ได้ตามที่กำหนด และบอกราคาทั้งหมดได้ถูกต้องทีมนั้นเป็นฝ่าย ชนะ 12 พิธีกร ผู้ซื้อ 1 เพื่อน ใน ห้อง กลุ่ม 1 ผู้ซื้อ 2 เพื่อน ใน ห้อง กลุ่ม 2

6 พิธีกรให้เพื่อนในห้องจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดย ให้แต่ละกลุ่มจำชื่อผลไม้ และ ราคา หลังจากนั้น แข่งกันตอบคำถาม ทีมที่ตอบไม่ได้ถือว่า “ แพ้ ” จน เหลือทีมสุดท้ายเป็น “ ผู้ชนะ ” พิธีกร กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

7 หนังสือภาษาจีน 快乐汉语 ข้อมูล ภาพ เว็บไซต์ http://icon-dukdik.blogspot.com http://icon-dukdik.blogspot.com เว็บไซต์ http://www.moofahsai.com http://www.moofahsai.com เว็บไซต์ http://planet.kapook.com http://planet.kapook.com


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีน และติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาจีน จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google