งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ (และเพื่อนอีก 5 คน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ (และเพื่อนอีก 5 คน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ (และเพื่อนอีก 5 คน)
水果 SHOW จัดทำโดย... นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ (และเพื่อนอีก 5 คน)

2 แหล่งที่มาของโครงงาน
เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาจีน จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ หากสามารถพูดภาษาจีนได้จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ และติดต่อค้าขายกับชาวจีนได้ง่ายยิ่งขึ้น

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 จัดสถานการณ์ในห้องเรียนเป็นซุปเปอร์มาเกต แผนกขายผลไม้

4 ขั้นตอนที่ 2 นักเรียน 6 คน รับผิดชอบหน้าทั่ ดังนี้ นักเรียน 2 คน เป็นพิธีกรในการดำเนินงาน นักเรียน 2 คน เป็นพนักงานขายผลไม้ที่จะโฆษณาเชิญชวนผู้ซื้อมาซื้อ ผลไม้ รวมทั้งบอกราคาผลไม้แต่ละชนิดเป็นภาษาจีน นักเรียน 2 คน เป็นผู้ซื้อ (แบ่งผู้ซื้อออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ1 คน) 1 2 1 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 พิธีกร พนักงานขาย ผู้ซื้อ

5 ขั้นตอนที่ 3 พิธีกรจัดเกมส์ “水果 SHOW” โดยให้คนซื้อแต่ละกลุ่มหาเพื่อนในห้องร่วมทีมอีก 2 คน (เพื่อนในห้อง) แล้วให้แต่ละทีมซื้อผลไม้ตามรายการที่กำหนด แล้วบอกราคาผลไม้ทั้งหมดเป็นภาษาจีน ทีมใดซื้อผลไม้ได้ตามที่กำหนด และบอกราคาทั้งหมดได้ถูกต้องทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ 1 2 พิธีกร ผู้ซื้อ 1 เพื่อนในห้อง กลุ่ม 1 ผู้ซื้อ 2 เพื่อนในห้อง กลุ่ม 2

6 ขั้นตอนที่ 4 พิธีกรให้เพื่อนในห้องจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยให้แต่ละกลุ่มจำชื่อผลไม้ และ ราคา หลังจากนั้น แข่งกันตอบคำถาม ทีมที่ตอบไม่ได้ถือว่า “แพ้” จนเหลือทีมสุดท้ายเป็น “ผู้ชนะ” พิธีกร กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

7 แหล่งอ้างอิง ข้อมูล หนังสือภาษาจีน 快乐汉语 ภาพ
เว็บไซต์ เว็บไซต์ เว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ (และเพื่อนอีก 5 คน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google