งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

图章 túzhāng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "图章 túzhāng."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 图章 túzhāng

2 ความเป็นมา... ในสมัยยุคจีนโบราณ ตราประทับถูกใช้เป็นเครื่องแสดงถึ’ อำนาจทางการทหารหรือ สำหรับลงนามแทนลายมือ เพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนขุนนาง ในสมัยต่อมากวีและนายทหาร ต่างก็ใช้เพื่อแสดงถึงตัวตนของ ตนเองใน สังคมเหมือนกับลายเซ็นต์ในปัจจุบัน

3 ในประวัติศาสตร์จีน ตราประทับมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น หลังจากที่อิ๋นเจิ้งรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นขึ้นครองราชย์ เป็นจิ๋นซีฮ่องเต้(221 B.C.)แล้ว ได้กำหนดให้เรียกตราลัญจกรว่า (玺) ในขณะที่ตราประทับของประชาชนทั่วไปเรียกว่า (印) มาถึงสมัยฮั่น( 206 B.C. – 220 A.D.)เพื่อแยกคำเรียกตราประทับ ของขุนนางกับประชาชนให้ชัดเจน จึงเรียกตราประทับของแม่ทัพว่า (章) ต่อมาจึงได้เรียกว่า (印章)

4

5

6 สมัยราชวงศ์ซ่ง(960 – 1279 A.D.) ผู้คนต่างใช้ตราประทับกัน แพร่หลายขึ้นโดยประทับลงบนรูปภาพและหนังสือ ตราประทับประเภท นี้เรียกว่า (图章 ) ซึ่งนิยมใช้กันมาถึงปัจจุบัน

7 วิธีการนี้เรียกว่า (封泥)

8

9

10 การทำตราประทับมี 3 วิธี
การแกะสลัก(雕琢diāozhuó) การหลอม (浇铸jiāozhù) การปั้น (陶士浇制táoshìjiāozhì)

11 สิ่งที่นิยมนำมาทำเป็นตราประทับคือ ทอง เงิน ทองแดง เหล็ก หยก หิน กระดูก ไม้ กระเบื้อง กระจก แก้วผลึก ตราประทับพัฒนาไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า ของตัวอักษรซึ่งจะแตก ต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย

12

13

14

15

16

17 การแกะสลักตราประทับ

18

19

20 10 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในไทยได้แก่ 1. ตั้ง (陈) 84,829 คน 2
10 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในไทยได้แก่ 1.ตั้ง (陈) 84,829 คน 2.ลิ้ม (林) 74,719 คน 3.ลี้ (李) 49,291 คน 4.อึ้ง (黄) 44,485 คน 5.โง้ว (吴) 33,533 คน 6.โค้ว (许) 31,656 คน 7.เตียว (张) 31,246 คน 8.แต้ (郑) 25,922 คน 9.เล้า (刘) 25,346 คน 10.เฮ้ง (王) 17,821 คน

21 20 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในสาธาณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
1. 李 11.徐 2. 王 12.孙 3. 张 13.胡 4. 刘 14.朱 5. 陈 15.汪 6. 杨 16.林 7. 赵 17.何 8. 黄 18.郭 9. 周 19.蔡 10.吴 20.马

22 ตราประทับแบบดิจิตอล

23

24


ดาวน์โหลด ppt 图章 túzhāng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google