งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Túzhāng. ในสมัยยุคจีนโบราณ ตราประทับถูกใช้เป็น เครื่องแสดงถึ ’ อำนาจทางการทหารหรือ สำหรับลงนามแทน ลายมือ เพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนขุนนาง ในสมัยต่อมากวีและนายทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Túzhāng. ในสมัยยุคจีนโบราณ ตราประทับถูกใช้เป็น เครื่องแสดงถึ ’ อำนาจทางการทหารหรือ สำหรับลงนามแทน ลายมือ เพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนขุนนาง ในสมัยต่อมากวีและนายทหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 túzhāng

2 ในสมัยยุคจีนโบราณ ตราประทับถูกใช้เป็น เครื่องแสดงถึ ’ อำนาจทางการทหารหรือ สำหรับลงนามแทน ลายมือ เพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนขุนนาง ในสมัยต่อมากวีและนายทหาร ต่างก็ใช้ เพื่อแสดงถึงตัวตนของ ตนเองใน สังคมเหมือนกับลายเซ็นต์ในปัจจุบัน

3 ในประวัติศาสตร์จีน ตราประทับมีชื่อเรียก แตกต่างกันออกไป เช่น หลังจากที่อิ๋นเจิ้งรวบรวมแผ่นดินเป็น ปึกแผ่นขึ้นครองราชย์ เป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ (221 B.C.) แล้ว ได้กำหนดให้ เรียกตราลัญจกรว่า ( 玺 ) ในขณะที่ตราประทับของประชาชนทั่วไปเรียกว่า ( 印 ) มาถึงสมัยฮั่น ( 206 B.C. – 220 A.D.) เพื่อ แยกคำเรียกตราประทับ ของขุนนางกับประชาชนให้ชัดเจน จึงเรียกตรา ประทับของแม่ทัพว่า ( 章 ) ต่อมาจึงได้เรียกว่า ( 印章 )

4

5

6 สมัยราชวงศ์ซ่ง (960 – 1279 A.D.) ผู้คน ต่างใช้ตราประทับกัน แพร่หลายขึ้นโดยประทับลงบนรูปภาพและ หนังสือ ตราประทับประเภท นี้เรียกว่า ( 图章 ) ซึ่งนิยมใช้กันมาถึงปัจจุบัน

7

8

9

10  การแกะสลัก ( 雕琢 diāozhuó)  การหลอม ( 浇铸 jiāozhù)  การปั้น ( 陶士浇制 táoshìjiāozhì)

11 สิ่งที่นิยมนำมาทำเป็นตราประทับคือ ทอง เงิน ทองแดง เหล็ก หยก หิน กระดูก ไม้ กระเบื้อง กระจก แก้วผลึก ตราประทับพัฒนาไปพร้อมกับความ เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า ของตัวอักษรซึ่งจะแตก ต่างกันไปในแต่ละยุค สมัย

12

13

14

15

16

17

18

19

20 10 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในไทยได้แก่ 1. ตั้ง ( 陈 ) 84,829 คน 2. ลิ้ม ( 林 ) 74,719 คน 3. ลี้ ( 李 ) 49,291 คน 4. อึ้ง ( 黄 ) 44,485 คน 5. โง้ว ( 吴 ) 33,533 คน 6. โค้ว ( 许 ) 31,656 คน 7. เตียว ( 张 ) 31,246 คน 8. แต้ ( 郑 ) 25,922 คน 9. เล้า ( 刘 ) 25,346 คน 10. เฮ้ง ( 王 ) 17,821 คน

21 20 อันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในสาธาณรัฐ ประชาชนจีน ได้แก่ 1. 李 11. 徐 2. 王 12. 孙 3. 张 13. 胡 4. 刘 14. 朱 5. 陈 15. 汪 6. 杨 16. 林 7. 赵 17. 何 8. 黄 18. 郭 9. 周 19. 蔡 10. 吴 20. 马

22 http://www.chinese-tools.com/tools/seal.html

23

24


ดาวน์โหลด ppt Túzhāng. ในสมัยยุคจีนโบราณ ตราประทับถูกใช้เป็น เครื่องแสดงถึ ’ อำนาจทางการทหารหรือ สำหรับลงนามแทน ลายมือ เพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนขุนนาง ในสมัยต่อมากวีและนายทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google