งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอโครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอโครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอโครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รายการ TUTV ม. x ห้อง xxx

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มและหน้าที่
1. นางสาวน้ำใส ใจดี เลขที่ 3 พิธีกรฝ่ายหญิง 2. นางสาวน้ำทิพย์ ใจสวย เลขที่ 5 พิธีกรภาคสนามและออกแบบฉาก 3. นางสาวน้ำมนต์ ใจสูง เลขที่ 6 พิธีกรภาคสนามและออกแบบเครื่องแต่งกาย 4. นางสาวน้ำฟ้า ใจงาม เลขที่ 8 พิธีกรภาคสนามและเขียนบท 5. นายณที มีคุณ เลขที่ 32 พีธีกรภาคสนามและเขียนบท 6. นายณภัทร มีดี เลขที่ 33 พีธีกรภาคสนามและฝ่ายกล้อง 7. นายณภพ มีศรี เลขที่ 35 พีธีกรภาคสนามและตัดต่อ 8. นายณธรรม มีแก้ว เลขที่ 32 พีธีกรฝ่ายชาย

3 ขั้นตอนการทำงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 1
ก่อนดำเนินการถ่ายทำ การประชุม ระดมสมอง เพื่อระบุเนื้อหาสำคัญ และวางแผนการทำงาน รวมทั้งร่างบทรายการ 2 อาทิตย์ เริ่ม 12 ธ.ค. 2555 นางสาวน้ำฟ้า นายณที 2 ระหว่างการดำเนินการถ่ายทำ 1 วัน วันกิจกรรมชมรมนิทรรศน์ นายณภัทร นายณภพ และ สมาชิกทุกคน 3 หลังการถ่ายทำ ตัดต่อและเตรียมการนำเสนอ 1 อาทิตย์ นายณภพ 4 การนำเสนอ 1 อาทิตย์หลังกิจกรรม สมาชิกทุกคน

4 บทรายการโทรทัศน์ ตัวอย่างบทรายการ ดูเพิ่มเติมได้ที่ บท.doc
ในขณะที่ C กำลังทำการบ้านภาษาจีนกับ E C:“restaurant”用汉语怎么说? “Restaurant” yòng hànyǔ zěnme shuō E:汉语说“饭馆” Hànyǔ shuō “fànguǎn” C:“饭馆”跟“饭店”一样吗? “Fànguǎn” gēn “fàndiàn” yīyàng ma?

5 วิดีทัศน์ของพวกเรา ดูได้ที่ ..\ภาพและเสียง\ตัวอย่างวิดิทัศน์\Sequence 1-悲剧爱情-MPEG- 4 .mp4

6 ความรู้และประสบการณ์ที่เราได้รับ
请老师与大家一起欣赏!..\ภาพและเสียง\ตัวอย่างวิดิ ทัศน์\Sequence 1-悲剧爱情-MPEG-4 .mp4

7


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอโครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google