งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รายการ TUTV ม. x ห้อง xxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รายการ TUTV ม. x ห้อง xxx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รายการ TUTV ม. x ห้อง xxx

2 1. นางสาวน้ำใส ใจดี เลขที่ 3 พิธีกรฝ่ายหญิง 2. นางสาวน้ำทิพย์ ใจสวย เลขที่ 5 พิธีกรภาคสนามและ ออกแบบฉาก 3. นางสาวน้ำมนต์ ใจสูง เลขที่ 6 พิธีกรภาคสนามและ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 4. นางสาวน้ำฟ้า ใจงาม เลขที่ 8 พิธีกรภาคสนามและ เขียนบท 5. นายณทีมีคุณ เลขที่ 32 พีธีกรภาคสนามและเขียนบท 6. นายณภัทรมีดี เลขที่ 33 พีธีกรภาคสนามและ ฝ่ายกล้อง 7. นายณภพมีศรี เลขที่ 35 พีธีกรภาคสนามและ ตัดต่อ 8. นายณธรรมมีแก้ว เลขที่ 32 พีธีกรฝ่ายชาย

3 ที่กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอบ หลัก หมายเหตุ 1 ก่อนดำเนินการถ่ายทำ การประชุม ระดมสมอง เพื่อ ระบุเนื้อหาสำคัญ และ วางแผนการทำงาน รวมทั้งร่างบทรายการ 2 อาทิตย์ เริ่ม 12 ธ. ค. 2555 นางสาวน้ำฟ้า นายณที 2 ระหว่างการดำเนินการถ่ายทำ 1 วัน วันกิจกรรมชมรม นิทรรศน์ นายณภัทร นายณภพ และ สมาชิก ทุกคน 3 หลังการถ่ายทำ ตัดต่อและเตรียมการนำเสนอ 1 อาทิตย์นายณภัทร นายณภพ 4 การนำเสนอ 1 อาทิตย์หลัง กิจกรรม สมาชิกทุกคน

4 ตัวอย่างบทรายการ ดูเพิ่มเติมได้ที่ บท.doc บท.doc ในขณะที่ C กำลังทำการบ้านภาษาจีนกับ E C:“restaurant” 用汉语怎么说? “Restaurant” yòng hàny ǔ zěnme shuō E: 汉语说 “ 饭馆 ” Hàny ǔ shuō “fàngu ǎ n” C:“ 饭馆 ” 跟 “ 饭店 ” 一样吗 ? “Fàngu ǎ n” gēn “fàndiàn” yīyàng ma?

5 ดูได้ที่..\ ภาพและเสียง \ ตัวอย่างวิดิทัศน์ \Sequence 1- 悲剧 爱情 -MPEG-4.mp4..\ ภาพและเสียง \ ตัวอย่างวิดิทัศน์ \Sequence 1- 悲剧 爱情 -MPEG-4.mp4

6 请老师与大家一起欣赏!..\ ภาพและเสียง \ ตัวอย่างวิดิ ทัศน์ \Sequence 1- 悲剧爱情 -MPEG-4.mp4..\ ภาพและเสียง \ ตัวอย่างวิดิ ทัศน์ \Sequence 1- 悲剧爱情 -MPEG-4.mp4

7


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รายการ TUTV ม. x ห้อง xxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google