งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาร์ลส์ ดิกเกรน. เมนูหลัก ประวั ติ ผลงาน วรรณก รรม หนังสื ออื่น เรื่อ ง สั้น ความ เรียง และ บทคว าม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาร์ลส์ ดิกเกรน. เมนูหลัก ประวั ติ ผลงาน วรรณก รรม หนังสื ออื่น เรื่อ ง สั้น ความ เรียง และ บทคว าม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาร์ลส์ ดิกเกรน

2 เมนูหลัก ประวั ติ ผลงาน วรรณก รรม หนังสื ออื่น เรื่อ ง สั้น ความ เรียง และ บทคว าม

3 ชาร์ลส์ ดิกคินส์ เป็นชื่อของนักเขียนชาวอังกฤษที่ใช้ นามปากกาว่า " โบซ " ( Boz ) เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2355 ที่แคว้นแฮมเชียร์ของอังกฤษ แต่อยู่แฮมเชียร์ได้เพียง 3 ปี เขาก็ย้ายมาในลอนดอน และแชทแธม ก่อนจะได้เรียหนังสือและทำงานเป็นเด็ก รับใช้ในสำนักงานทนายความชั้นสองในเวลาต่อมา หลังจากนั้น โชคชะตาผลิกโผให้เขาได้เข้าไปทำงาน ด้านหนังสือพิมพ์ในฐานะผู้สื่อข่าจุดเริ่มต้นของงาน เขียนจึงเริ่มต้นจากตรงนี้ และหลังจากที่มีทักษะในการ เขียนข่าวแบบความต่าง ๆ ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว ต่อมาก็ได้เขียนเรื่องสั้นลงในนิตยสารรายเดือนของ ลอนดอน ก่อนจะต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อสังคมและวรรณกรรม ประวัติ

4 The Pickwick Papers (1836–1837) Nicholas Nickleby (1838–1839) The Old Curiosity Shop (1840–1841) Barnaby Rudge (1841) The Christmas books: The Chimes (1844) The Cricket on the Hearth (1845) The Battle of Life (1846) ผลงาน วรรณกรรม

5 Dombey and Son (1846–1848) David Copperfield (1849–1850) Bleak House (1852–1853) Hard Times (1854) Little Dorrit (1855–1857) Our Mutual Friend (1864–1865) The Mystery of Edwin Drood (unfinished) (1870)

6 Sketches by Boz (1836) Master Humphrey's Clock (1840–1841) American Notes (1842) Pictures from Italy (1844–1845) The Life of Our Lord (1846, published in 1934) A Child's History of England (1851–1853) The Uncommercial Traveller (1860) หนังสือ อื่น

7 A Child's Dream of a Star (1850) Captain Murderer The Christmas stories: – The Haunted Man and The Ghost's Bargain (1848) – A Christmas Tree (1850) – What Christmas is, as We Grow Older (1851) – The Poor Relation's Story (1852) – The Child's Story (1852)

8 The Schoolboy's Story (1853) Nobody's Story (1853) The Seven Poor Travellers (1854) The Holly-tree Inn (1855) The Wreck of the Golden Mary (1856) The Perils of Certain English Prisoners (1857) Going into Society (1858) The Haunted House (1859)

9 – Tom Tiddler's Ground (1861) – Somebody's Luggage (1862) – Mrs Lirriper's Lodgings (1863) – Mrs Lirriper's Legacy (1864) – Doctor Marigold's Prescriptions (1865) – Mugby Junction (1866) – No Thoroughfare (1867) George Silverman's Explanation

10 ความเรียง In Memoriam W. M. Thackeray บทความ A Coal Miner's Evidence ความเรียง และ บทความ


ดาวน์โหลด ppt ชาร์ลส์ ดิกเกรน. เมนูหลัก ประวั ติ ผลงาน วรรณก รรม หนังสื ออื่น เรื่อ ง สั้น ความ เรียง และ บทคว าม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google