งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

母亲节 Mǔqinjié 母亲节贺卡 Mǔqinjié hèkǎ. 生词 1. 母亲 Mǔqin 2. 亲爱 Qīn ài 3. 永远 Yǒngyuǎn 4. 祝 Zhù 5. 愿 Yuàn 6. 希望 Xīwàng คุณแม่ ที่เคารพรัก ตลอดไป อวยพร ความ ปรารถนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "母亲节 Mǔqinjié 母亲节贺卡 Mǔqinjié hèkǎ. 生词 1. 母亲 Mǔqin 2. 亲爱 Qīn ài 3. 永远 Yǒngyuǎn 4. 祝 Zhù 5. 愿 Yuàn 6. 希望 Xīwàng คุณแม่ ที่เคารพรัก ตลอดไป อวยพร ความ ปรารถนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 母亲节 Mǔqinjié 母亲节贺卡 Mǔqinjié hèkǎ

2 生词 1. 母亲 Mǔqin 2. 亲爱 Qīn ài 3. 永远 Yǒngyuǎn 4. 祝 Zhù 5. 愿 Yuàn 6. 希望 Xīwàng คุณแม่ ที่เคารพรัก ตลอดไป อวยพร ความ ปรารถนา หวัง, มุ่งหวั ง 父亲 Fùqīn คุณพ่อ 父母 Fùmǔ พ่อและแม่

3 亲爱的妈妈 : 祝您母亲节快乐,妈妈我永远爱您! qīn ài de māma : Zhù n ín mǔ qin jié kuàilè , māma wǒ yǒng yuǎn ài nǐn ! ความสุข

4 妈妈: 今天是母亲节,愿您一直健康,永远快乐! māma : Jīn tiān shì mǔ qin jié , yuàn nín yī zhí jiàn kāng,yǒng yuǎn kuài le! ตลอดไปร่างกาย แข็งแรง

5 妈妈: 谢谢您,希望您能天天快乐,日日幸福。 māma : xiè xie nín , xī wàng nín néng tiān tiān kuài le,rì rì xìng fú 。 ความสุข ได้, สามารถ

6 祝您节日快乐,健康幸福 愿您永远健康。 Jié rì วันเทศกาล 我衷心祝愿您身体健康,平安快乐。 Zhōng xīn ความจริงใจ píng’ān อยู่เย็นเป็นสุข

7 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt 母亲节 Mǔqinjié 母亲节贺卡 Mǔqinjié hèkǎ. 生词 1. 母亲 Mǔqin 2. 亲爱 Qīn ài 3. 永远 Yǒngyuǎn 4. 祝 Zhù 5. 愿 Yuàn 6. 希望 Xīwàng คุณแม่ ที่เคารพรัก ตลอดไป อวยพร ความ ปรารถนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google