งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 19 สมาชิก 1. นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4 2. นาย ทนงค์ศักดิ์ รักแย้ม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 19 สมาชิก 1. นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4 2. นาย ทนงค์ศักดิ์ รักแย้ม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 19 สมาชิก 1. นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4 2. นาย ทนงค์ศักดิ์ รักแย้ม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2 เรื่อง ชีวิตชาวนา

3 วิถีชีวิต “ ชาวน า ”

4 การดำนาของชาวบ้านในแต่ละ ภาค

5 การเตรียมดินก่อนการดำนา

6 การตกกล้าในสภาพเปียก หรือการตก กล้าเทือก

7 การตกกล้าใช้กับเครื่องปักดำข้าว

8 การทำนา หว่าน

9 นาหว่านข้าวแห้ง การหว่านสำรวย การหว่านหลังขี้ไถ

10 สภาพการงอกและเจริญเติบโตหลังหว่าน

11 การทำนาหยอด

12 หลักการและเหตุผล 1. การดำเนินชีวิตของชาวนา 2. ประโยชน์ของข้าว 3. ชาวนากับประเพณีไทย 4. การรับขวัญข้าวของชาวนา 5. การดูแลรักษานาข้าว

13 ที่มา http://kkn- rsc.ricethailand.go.th/rice/plant/tamna.ht ml


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 19 สมาชิก 1. นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4 2. นาย ทนงค์ศักดิ์ รักแย้ม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google