งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนต่างๆของร่างกาย. ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและจะได้ เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนต่างๆของร่างกาย. ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและจะได้ เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนต่างๆของร่างกาย

2 ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและจะได้ เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม 2 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์เพื่อที่จะก้าว ไปสู่เนื้อหาาที่อยากกว่า

3 สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 1 ได้ทราบถึงหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย 2 ได้ทราบถึงความหมายของคำศัพท์ภาษาจีนที่ ใช้เรียกอวัยวะส่วนต่างๆ 3 เป็นการฝึกการออกเสียง พินอิน 4 กล้าแสดงออก

4 เนื้อหาที่ได้จากการเรียน 生词 sheng ci ศัพท์ใหม่ 1. 眼睛 yǎnjīng ตา 2. 鼻子 bízi จมูก 3. 手 shǒu มือ 4. 脚 jiǎo เท้า 5. 耳朵 ěrduǒ หู 6. 口 kǒu ปาก 7. 头发 tóufà ผม 8. 眉毛 méimáo คิ้ว 9. 大 dà ใหญ่ 10. 小 xiǎo เล็ก 11. 喜欢 xǐhuan ชอบ 12. 漂亮 piàoliang สวยงาม 13. 很 hěn มาก 14. 黄色 huángsè สี เหลือง 15 黑色 hēisè สีดำ 16 白色 báisè สีขาว 17 红色 hóngsè สึแดง

5 ประโยคน่ารู้ 我的身体。ร่างกายของ ฉัน我喜欢我的 ……………… 。《 ส่วนต่างๆของร่างกาย 》我喜欢我的头发。ฉัน ชอบผมของฉัน 我的头发很漂亮。 ผม ของฉันสวยงามมาก 你的头发很长。ผมของ คุณยาวมาก 你的眼睛很大。ตาของ คุณใหญ่มาก 你的脚很小。เท้าของ คุณเล็กจัง

6 อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=z3Bnjs9-czM www.jiewfudao.com www.formumandme.com/article.php?a=542 http://www.oecschool.com/Conversation/body.php http://www.pasajeen.com

7 ขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่างสูง Xiexie!!!!! เซี้ยๆ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนต่างๆของร่างกาย. ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและจะได้ เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google