งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังRoyal Thai Consulate-General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังRoyal Thai Consulate-General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังRoyal Thai Consulate-General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม นางสาวมาดีหะ มาหามะ นางสาวอาซีซาร์ หะยีเมาะสาแม

2 งานของกงสุล การตรวจลงตรา การทำหนังสือเดินทาง
การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ สุติบัตร มรณะบัตร ทะเบียนสมรส นิติกรณ์ต่าง การเลือกตั้ง การสละสัญชาติ

3 รัฐต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของกงสุลปีนัง
เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัค

4 ภาพชาวต่างชาติมาขอทำวีซ่าไปประเทศไทย

5 ภาพให้บริการความช่วยเหลือชาวไทยและชาวต่างชาติ

6 ภาพทำหนังสือเดินทางให้กับชาวไทยที่พำนักอยู่ที่มาเลเซีย

7 ภาพแบบฟอร์มของชาวต่างชาติที่มาขอวีซ่าที่กงสุลฯ

8 ภาพกรอกข้อมูลชาวต่างชาติที่มาขอวีซ่า

9 งานวันชาติ

10 ภาพถ่ายกับกงสุลชนสุติ วุฒิวงศ์

11 ภาพถ่ายกับท่านกงสุลฯใหญ่วรเดช วีระเวคิน

12 ภาพถ่ายกับท่านกงสุลธีรตา โรจนรังษี

13 ภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กงสุลใหญ่เมืองปีนัง

14 ภาพเข้าร่วมงานวันชาติที่โรงแรม G Hotel

15 ภาพพนักงานที่กงสุลพี่บุษรอ

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังRoyal Thai Consulate-General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google