งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง Royal Thai Consulate- General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง Royal Thai Consulate- General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง Royal Thai Consulate- General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์ หะยีเมาะสาแม 5120710

2 งานของกงสุล การตรวจลงตรา การทำหนังสือเดินทาง การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ สุติบัตร มรณะบัตร ทะเบียนสมรส นิติกรณ์ต่าง การเลือกตั้ง การสละสัญชาติ

3 รัฐต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กงสุลปีนัง เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัค

4 ภาพชาวต่างชาติมาขอทำวีซ่าไป ประเทศไทย

5 ภาพให้บริการความช่วยเหลือชาวไทย และชาวต่างชาติ

6 ภาพทำหนังสือเดินทางให้กับชาวไทยที่ พำนักอยู่ที่มาเลเซีย

7 ภาพแบบฟอร์มของชาวต่างชาติที่มาขอวี ซ่าที่กงสุลฯ

8 ภาพกรอกข้อมูลชาวต่างชาติที่มาขอวี ซ่า

9 งานวันชาติ

10 ภาพถ่ายกับกงสุลชนสุติ วุฒิวงศ์

11 ภาพถ่ายกับท่านกงสุลฯใหญ่วรเดช วีระ เวคิน

12 ภาพถ่ายกับท่านกงสุลธีรตา โรจนรังษี

13 ภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กงสุล ใหญ่เมืองปีนัง

14 ภาพเข้าร่วมงานวันชาติที่โรงแรม G Hotel

15 ภาพพนักงานที่กงสุลพี่บุษรอ

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง Royal Thai Consulate- General,Penang นำเสนอโดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปานเส็ม 5120710163 นางสาวมาดีหะ มาหามะ 5120710136 นางสาวอาซีซาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google