งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกัลยาทิพย์ บัวทอง รหัส นักศึกษา 5310110034 นางสาวกานต์ชนก สาเหลา รหัส นักศึกษา 5310110036 นายการัณย์ บิลละ รหัสนักศึกษา 5310110038 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกัลยาทิพย์ บัวทอง รหัส นักศึกษา 5310110034 นางสาวกานต์ชนก สาเหลา รหัส นักศึกษา 5310110036 นายการัณย์ บิลละ รหัสนักศึกษา 5310110038 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกัลยาทิพย์ บัวทอง รหัส นักศึกษา 5310110034 นางสาวกานต์ชนก สาเหลา รหัส นักศึกษา 5310110036 นายการัณย์ บิลละ รหัสนักศึกษา 5310110038 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท Plastic ShrinkageAutogenous ShrinkageCarbonation ShrinkageDrying Shrinkage

25

26

27 อ้างอิง http://www.donan.com/june-2011-newsletterhttp://www.donan.com/june-2011-newsletter อ้างอิง http://buildingresearch.com.np/services/srr/srr2.php http://buildingresearch.com.np/services/srr/srr2.php

28 อ้างอิง http://www.cement.org/tech/faq_cracking.asphttp://www.cement.org/tech/faq_cracking.asp อ้างอิง http://civil-engg-world.blogspot.com/2011/04/plastic- shrinkage-cracking-in-concrete.htmlhttp://civil-engg-world.blogspot.com/2011/04/plastic- shrinkage-cracking-in-concrete.html

29

30

31 Figure 1 – Chemical shrinkage and autogenous shrinkage volume changes of fresh concrete. Not to scale. อ้างอิง http://www.cement.org/tech/cct_cracking.asp http://www.cement.org/tech/cct_cracking.asp

32

33

34

35 อ้างอิง http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/ pavements/pccp/01165/03.cfm http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/ pavements/pccp/01165/03.cfm

36

37

38 อ้างอิง http://www.cement.org/tech/faq_cracking.asphttp://www.cement.org/tech/faq_cracking.asp อ้างอิง http://leadstates.transportation.org/asr/library/C315/ c315c.stm http://leadstates.transportation.org/asr/library/C315/ c315c.stm

39

40

41 อ้างอิง http://www.civilclub.net/webboard/index.php?topic=6309.0 http://www.civilclub.net/webboard/index.php?topic=6309.0

42

43

44

45 อ้างอิง http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infr astructure/pavements/pccp/01165/03.cfm http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infr astructure/pavements/pccp/01165/03.cfm

46

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกัลยาทิพย์ บัวทอง รหัส นักศึกษา 5310110034 นางสาวกานต์ชนก สาเหลา รหัส นักศึกษา 5310110036 นายการัณย์ บิลละ รหัสนักศึกษา 5310110038 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google