งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบวิเคราะห์ ความเครียดจากงาน และการแปลผล พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบวิเคราะห์ ความเครียดจากงาน และการแปลผล พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบวิเคราะห์ ความเครียดจากงาน และการแปลผล pphakthongsuk@gmail.com พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

2 JOB STRESS  What is the tool to measure job stress?  Why?  How to interprete the result?

3 เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครีดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียด ใครไม่ เครียด ยกมือ ขึ้น

4 คุณทำงานกับคน มีคนที่ไหน ย่อมมี ปัญหาที่นั่น ชีวิตทำงานเท่าที่ ผ่านสิบกว่าปีมานี้ ราบรื่นทุกวัน ไม่เคย พบความขัดแย้ง เล๊ยยยยย ฝัน ? โกหก !!!!! หรืองานไม่ต้องเจอ มนุษย์ ?????? ไม่มีใครไม่ เครียด ไม่มีที่ทำงาน ไหนไร้ความ ขัดแย้ง

5 Stress - definition  Stress: A (perceived) substantial imbalance between demand and response capability under conditions, where failure to meet demand has important (perceived) consequences  A person’s level of stress depends on their self-perceived abilities and self-confidence.  A person’s fear of failure

6  Stressor: Environment event or condition that results in stress or job demand  Strain: stress reaction or response Stress - definition

7 Common workplace stressors Organizational  change  inadequate communication  interpersonal conflict  conflict with organization goals

8 Workplace organization (company-level factors)  Structure, climate  Culture/ practices of the organization  Philosophy and state of labor management relations  State of labor management as well as Workplace health promotion (WHP) activities and management of OHS committees, and how they function.

9 Career development  lack of promotion opportunity  new responsibilities beyond level  unemployment Role  role conflict  role ambiguity  inadequate resources to accomplish job  inadequate authority to accomplish job Common workplace stressors (cont.)

10 Task  quantitative and qualitative overload  quantitative and qualitative underload  responsibility for lives and well being of others  low decision making attitudes

11 Common workplace stressors (cont.) Work environment  poor working atmosphere  physical exposures  ergonomic problem  noise  odors  safety hazards  shiftwork

12 Individual difference  Age, social class, etc.  personality 4 aspects to concern -Type A or B -Internals or externals -Negative or positive affectivity -Coping style

13 Type A  striving to achieve  walking and talking quickly  hostile to people interfering with their needs and getting things done  explosive speech Type B  not show those behaviors Individual difference (cont.) Type A personality is 4.3 times more likely to have coronary heart disease

14 Individual difference (cont.) Those who behave  Internals: they have large control of what happens to them  Externals: they have little control of what happens Externals are much susceptible to becoming depressed

15 Individual difference (cont.) Negative affectivity  world as threatening place, even when it is not so.  Negative people see working environ as full of stressors Coping style  problem-focused  emotional-focused (denial, rationalization)

16 The community Work The social environment The family The person Factors Influencing Psychosocial Issues

17 Objective environment Subjective environment Subjective P-E fit Subjective person Objective person Objective P-E fit CopingDefense No stress Occupational health-recognition and preventing work-related disease, Toronto:Little Brown company, 1988 Personal-Environmental Fit model, 1970s (40) (45) (35) stress

18 Weakness  Too complicated  focused on stressor or job demand  Coping mechanism

19 Occupational health-recognition and preventing work-realted disease, Toronto: Little Brown company, 1988 PE-Fit model

20 Other model: Mental load Too little Too much Too difficult Too easy High strain Low strain

21 1924-33

22 job satifaction questionnaire Focused on workers’perception on social aspect of job  the management style and culture – บรรยากาศ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน  employee involvement, empowerment – ทักษะใน งาน  autonomous work groups influences  Weakness?  This model focused on social factor in stressors management or job demand  not considered on job demand

23

24 Job demand & Job control model Decision control Job demand PassiveHigh strain Active Lowhigh high low Strain level Activity level Low strain Admin Sci Quart 1979:24:285-307.

25

26 Demand-control-supports model  Job demand  Job control  Social support (manager, supervisor, co- worker, family and friends) Stress is best predicted by the combination of high demands, low control and poor support or ISOSTRAIN

27 Admin Sci Quart 1979:24:285-307.

28 Job content questionnaire (JCQ) 49 items 7 scales 1. Psychological demand 9 items 2. Decision latitude/ job control 9 items 3. Supervisor support 4 4. Coworker support 4 5. Physical exertion 5 6. Job security 6 7. Hazard at work 8 http://medinfo2.psu.ac.th/commed/occmed/ohpsu.html

29 Test reliability and validity Validity  Face validity  Content validity  Construct validity  Concurrent validity  Predictive validity Reliability  Test-retest

30 Test reliability and validity Validity  Face validity  Content validity  Construct validity  Concurrent validity  Predictive validity Reliability  Test-retest  Internal consistency

31 J Occup Health Psychol 1998;3:322-55

32 K-JCQ Int Arch Occup Environ Health 2007;80497–504

33 JCQ populality  Translated into many languages of >40+ and nationally standardized in several country  Last two decades -EU, USA, Japan  Last decades  Eastern Asia (China, Taiwan, Korea)  North Asia, SEA (Malaysia, Thai)  Northern Asia and South America J Occup Health Psychol 1998;3:322-55

34 Test reliability and validity Validity  Face validity  Content validity  Construct validity  Concurrent validity  Predictive validity Reliability  Test-retest  Internal consistency

35 Predictive validity of JCQ  Cardiovascular disease  Musculoskeletal disease  Psychiatric disorder  Reproductive  Immune system etc

36 Karasek 1981 9 yr matched nested case control Swedish males, 15- 75 yrs; N= 1461 Coronary heart disease cardiovasc ular death Low intellectual discretion low intellectual discretion and low personal schedule freedom low control low control / low support 1.4 6.6 1.83 2.62 Alfredss on 1985 1 year cohort Swedish, 20-64 yrs; population based N= 958096 Hospitaliz ed MI Punctuality Few chances to learn new things Hectic and monotonous Hectic+not learn new things 121 113 118 125 (SMR) Reed 1989 18-years cohort, Men of Japanese ancestry in Hawaii, USA; N= 8006 Coronary heart disease No association Johnson 1989 9 year cohort, Sweden, 25- 65 yrs, population based; N= 7219 CVD mortality (n = 193) Isostrain -Total group Only blue collar 1.92 2.58 JCQ vs CVD

37 Theo- rell 1991 5 years cohort of first MI survivors, Swedish <45 years; N= 79 Mortality from repeat MI (N= 13) Demand and variety Demand and intellectual P <.05 Alterma n 1994 25 year Cohort, 38-56 year old males, USA; N= 1683 CHD mortalityJob strain (combination of 2 scales) 1.48 Hlatky 1995 4 year Cohort, USA; 1489 (1132 men, 357 women undergoing coronary angiography) of age <65 yrs -3 groups = Normal/ >0 but 75% stenosis -MI (fatal, non-fatal in 5 yr follow-up) NA- Johnson 1996 Nested case control in 14 year cohort of 12517 Swedish, 25-74 yrs; N= 2422 control CVD mortality (N = 521) Low control Low control /low support 1.83 2.62 JCQ vs CVD

38 Bosma 1997 5 year cohort, UK, 35-55 yrs, civil servants; N= 6896 Self-report angina, CHD event, IHD Low control vs. angina Low control vs. IHD Low control vs. CHD event Job strain vs. CHD event 1.54 1.6 1.55 1.45 Steenlan d 1997 12-16 year cohort, USA, population based; N= 3575 Incident heart disease (n = 519) Job control0.71 Kuper 2003 Eleven year prospective cohort, UK, Whitehall II study of civil servants, aged 35-55; 6895 males 3413 females Incident validated CHD High demand+low control Low control 1.38- 1.57 1.43 JCQ vs CVD

39 Validity, Reliability Modification for cross-cultured

40 PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI VERSION OF THE 22-ITEM AND 45-ITEM KARASEK JOB CONTENT QUESTIONNAIRE PITCHAYA PHAKTHONGSUK, NUALTA APAKUPAKUL inter j occup med environ health 2008;21:331-44.

41 Objective To measure  the internal consistency and  construct validity of the Thai version of both 22-tem and 45-item JCQ

42 Methodology Design Cross-sectional design in Songkhla with approx. 1 million pop. Study population: Sampling calculation –product moment correlation with correlation 0.3, error 5%, power 90% = 10200 (cohen, 1977) Sampling selection: 100 subjects from each 102 three- digit occupational code according to international standard classification of occupational (ISCO-88)

43 ISCO-88 001 -Legistrators, senior officials and managers 002 -Professionals 003 -Technicians and associated professionals 004 -Clerks 005 -Service workers, shop, market sales worker 006 -Skilled agricultural and fishery 007 -Craft and related trade workers 008 -Plant and machine operators and assemblers 009 -Elementary occupations 010 -Armed force

44  Sampling frame – ทะเบียนหน่วยงานจากกท. มหาดไทย 001 legislators, senior officials managers,002 Professionals,003 technical professional,004 clerk, 010 -Armed force  Stratified random sampling from subdistrict for informal labor, e.g., 005 service workers; 006 skilled agriculturers and fisherman, 007 craft and trades, 009 elementary  ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 008 -Plant and machine operators and assemblers Methodology

45 JCQ 22 ข้อ 4 สเกล ควบคุมงาน (decision lattitude) งานเรียกร้องทางใจ (psychological demand) แรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Coworker support) แรงสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor support)

46 JCQ 45 ข้อ 7 สเกล  ควบคุมงาน (decision latitude)  งานเรียกร้องทางใจ (psychological demand)  งานเรียกร้องทางกาย (physical demand)  งานมั่นคง (job security)  แรงสนับสนุนจากเพื่อน (coworker support)  แรงสนับสนุนจากหัวหน้า (supervisor support)  สิ่งคุกคามในงาน (hazard at work)

47 Step for developing TJCQ for validity  1 st Translation and back-translation by 2 bilingual speakers  Content validity using open-ended question with 1 person according to 2- digit code of ISCO-88  Develop 12 new items  1 st pilot for time, comprehension and face validity ที่การศึกษานอกโรงเรียนจว. สงขลา

48 Step for developing TJCQ for validity  1 st pilot for time, comprehension and face validity ที่การศึกษานอกโรงเรียนจว. สงขลา  2 nd Translation and back-translation by 2 bilingual speakers  2 nd pilot study ที่คลินิกเทศบาล  Submitted to JCQ center, U of Massachusetts, Lowell, USA

49 Quality control of data  Standardized research assistants by training and interviewing trial for 30 questinnaires at PSU OPD before starting data collection  Occup code is performed by Priciple investigator at the end of the day  Editing data everyday  Double entry with different research assistant => 5468 records different  Data cleaning

50 Statistic analysis  Cronbach’s alpha coefficients and exploratory factor analysis with Varimax rotation by SPSS ver. 10  Confirmatory factor analysis using Structural Equation Modeling using LISREL ver. 8  Ethical considerations -> PSU Med faculty committee

51 เซ็ง...... เซ็งง่ะ

52 PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI VERSION OF THE 22-ITEM AND 45-ITEM KARASEK JOB CONTENTQUESTIONNAIRE 22-ITEM 45-ITEM PITCHAYA PHAKTHONGSUK, NUALTA APAKUPAKUL TJCQ

53 How to interpret and used it? What’s the cutpoint? How to cut each scale into low, moderate, high?  Brazil -> median (Epub ahead of print 2009) (Epub ahead of print 2009)  Findland -> median (Occup Environ Med 2009;66;32-37) (Occup Environ Med 2009;66;32-37)  Belgium -> median (Am J Epidemiol 2005;161:434) (Am J Epidemiol 2005;161:434)  Japan -> quantile ( Occup Environ Med 2000;57:805-9)( Occup Environ Med 2000;57:805-9)

54 Work ability(WAI)  The multidisciplinary study group (occupational physiology, psychology, medicine, epidemiology and biostatistics)  cross-sectional studies among municipal employees in 1981 and 16 yrs follow-up  Ability Index (WAI) has been translated into 24 languages. (Occup Med 2007;57:160)

55 ความสามารถในงาน (work ability) การประเมินสภาพร่างกาย และจิตใจของ คนงาน VS ความสามารถของร่างกายและจิตใจ ปริมาณงาน ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับ ความสามารถในอดีต และการพยากรณ์ แนวโน้มในอนาคต (international congress series 1280, 2005)

56 ความสามารถในงาน ( สุภลักษณ์ เชยชม 2551 วิทยานิพนธ์ ม. มหิดล )  ความพร้อมหรือความสามารถของบุคคลในการ ทำงานขณะปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ โดย ประเมินจาก  การรับรู้ของบุคคลในการทำงานขณะปัจจุบัน และใน อนาคตอันใกล้ โดยประเมินจากความรับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับปัจจัย 3 ประการคือ อุปสงค์ของงาน (work demand) สุขภาพร่างกาย (health) สุขภาพจิต (mental resource) http://www.workability2009.com/th/registration.php

57 Work Ability Index 7 Items  Current work ability compared with the lifetime best  Work ability in relation to the demands of the job  Number of current diseases diagnosed by physician  Estimated work impairment due to diseases  Sick leave during the past year (12 months)  Own prognosis of work ability two years from now  Mental resourses

58 The 1 st ground floor can bear work demands only when enough professional competence 2 nd floor is increasing when cont. change is a main characteristics of working life 3 rd floor: social and moral values, respect, esteem, justice => commitment, motivation, engagement 4 th floor: aspects of work content as physical, psycho, emotional, social Finnish Institute of Occupational Health, 2004; ISBN 951-802-581-9

59

60 How to interprete?  Scoring of the Questionnaire (range 7- 49 points)  Points Work ability Objective of measures 7 - 27 POOR RESTORE WORK ABILITY 28 - 36 MODERATE IMPROVE WORK ABILITY 37 - 43 GOOD SUPPORT WORK ABILITY 44 - 49 EXCELLENT MAINTAIN WORK ABILITY

61 How valid WAI is? Why popular?

62 Psychological hazard  Job stress  Organization stress  Work violence  Mobbing victims at work  Burnout  Shift work  Long working hours

63 คนเราก็เหมือนถุงชา ที่ไม่รู้ถึงความเข้มที่ มีอยู่ในตัว จนกว่าจะ ถูกโยนลงไปในน้ำ เดือดๆ เซียนหนู


ดาวน์โหลด ppt แบบวิเคราะห์ ความเครียดจากงาน และการแปลผล พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google