งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและประโยชนการใช้ เครื่อง IRGA เพื่อการวัดอัตรา การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและประโยชนการใช้ เครื่อง IRGA เพื่อการวัดอัตรา การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและประโยชนการใช้ เครื่อง IRGA เพื่อการวัดอัตรา การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2 การสังเคราะห์ด้วยแสง CO 2 + H 2 O CH 2 O + O 2 + H 2 O Light reaction : แสง แยกน้ำ CO 2 diffusion : จาก บรรยากาศ เข้าสู่ใบพืช CO 2 fixation : ขบวนการ ชีวเคมี

3 การเจริญเติบโตของพืช DW = Pn - Res - Loss - Translocation = Photosynthesis - Respiration = Photosynthesis - Respiration

4 Hetero-atomic molecule ดูด ซับ รังสี IR ได้ต่างกัน IR CO 2 IR detector 4.25 um H 2 O, NH 3, CO, N 2 O Iw = 1 - exp (-1. M.kw) เครื่อง IRGA

5 องค์ประกอบของเครื่องมือ วัด การสังเคราะห์ด้วยแสงของ พืช 1. IRGA 2. Leaf chamber 3. Flow controller & meter 4. Data logger

6 Flow meter Dessicant IRGA Leaf chamber Data logger

7 [CO 2 ] ใน leaf chamber เพิ่ม = ใบพืชมีการ หายใจ เพิ่ม = ใบพืชมีการ หายใจ ลด = ใบพืชมีการ สังเคราะห์ด้วยแสง ลด = ใบพืชมีการ สังเคราะห์ด้วยแสง

8 ระบบของเครื่องมือวัดการ สังเคราะห์ด้วยแสง ระบบปิด (closed system) ระบบปิด (closed system) ระบบกึ่งปิด (simi- closed system) ระบบกึ่งปิด (simi- closed system) ระบบเปิด (opened system) ระบบเปิด (opened system)

9 Flow meter Dessicant IRGA Leaf chamber Data logger ระบบปิด

10 Flow meter Dessicant IRGA Leaf chamber Data logger CO 2 ระบบกึ่งปิด

11 Reference Analyser IRGA Data logger Ce Co ระบบเปิด

12 ประโยชน์การใช้ CO 2 IRGA ศึกษาการสังเคราะห์ด้วย แสงของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วย แสงของพืช ศึกษาการหายใจของพืช ศึกษาการหายใจของพืช ศึกษาการตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อม ศึกษาการตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อม A/Q radiation use efficiency A/Q radiation use efficiency A/Ci rubisco efficiency A/Ci rubisco efficiency Amax VS pollutants etc. Amax VS pollutants etc.

13 Reference Analyser IRGA Data logger Co ระบบเปิด CO 2 tank De CO 2

14 Ci ( umol mol -1 ) 250500 40 A Ao RuBP saturatedRuBP limited A (umol mol -1 )

15 Reference Analyser IRGA Data logger Ce Co ระบบเปิด Light source

16 5001000 Q (umol m -2 s -1 ) Kok effect 0 30 40 Quantum yield A (umol m -2 s -1 ) A saturation


ดาวน์โหลด ppt หลักการและประโยชนการใช้ เครื่อง IRGA เพื่อการวัดอัตรา การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google