งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง
1. บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างให้แก่ภาครัฐ และเอกชน 2. บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 3. บริการชุมชน Company Logo

3 ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หน่วยเครื่องมือกลาง ได้รับการรับรองระบบประกัน คุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ปี ขอบข่าย “การวิเคราะห์แมงกานีสในน้ำ โดยใช้เครื่อง ICP-OES” 2. ปี 2553 ขอบข่าย “การวิเคราะห์เหล็ก ทองแดง และ สังกะสีในน้ำทิ้งโดยใช้เครื่อง ICP-OES” Company Logo

4 พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025
Company Logo

5 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์
น้ำบริโภค เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำบาดาล น้ำใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม ฯลฯ Company Logo

6 น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ฯลฯ
Company Logo

7 ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพารา
Company Logo

8 อาหารทะเลแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
Company Logo

9 ปุ๋ย และสารเคมีอื่นๆ Company Logo

10 เชื้อเพลิงชีวภาพ Company Logo

11 ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
# กากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม # สารเคมีต่างๆ เช่น DAP, สารประกอบโบรอน, ZnO , PAC, สารส้ม, กรดซัลฟูริค, แอลกอฮอล์ ฯลฯ # ยิปซัม โดโลไมต์ แคลไซต์ ฯลฯ Company Logo

12 งานบริการชุมชน คลีนิคสัญจรปรึกษาปัญหาน้ำดื่ม ชุมชน
โครงการให้บริการน้ำดื่มสะอาด แก่ผู้ประสบอุทกภัย Company Logo

13 คลีนิคสัญจรปรึกษาปัญหาน้ำดื่มชุมชน
Company Logo

14 งานช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ
Company Logo

15 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
Best Practice มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ด้านการพัฒนาคุณภาพงาน Company Logo


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google