งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย

2 นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย
น้ำทะเล ฝั่ง ชายหาด

3 มูลค่ารวมของทรัพยากรหาดทราย
มูลค่าจากการใช้ (Use Value) มูลค่าความรู้สีก (Passive-use Value) การใช้ทางอ้อม มูลค่า เผื่อใช้ การใช้ทางตรง ความต้องการให้คงอยู่ - เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น - เป็นมรดก - คงอยู่เพื่อชุมชน เช่น - เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ ป้องกันคลื่น รักษาดุลยภาพของ น้ำใต้ดิน ฯลฯ เช่น - นันทนาการ จอดเรือ ฯลฯ เช่น ความสมบูรณ์ ทางนิเวศน์ ฯลฯ Quasi- use Value

4 การใช้ทางตรง

5 การใช้ทางตรง

6 การใช้ทางตรง

7 การใช้ทางตรง

8 การใช้ทางตรง

9 การใช้ทางอ้อม

10 การใช้ทางอ้อม

11 รักษาดุลยภาพของน้ำใต้ดิน

12 ชายหาดดูดซับความรุนแรงของคลื่น

13 มูลค่าเผื่อใช้

14 การสูญเสียมูลค่าเผื่อใช้

15 มูลค่าด้านความรู้สึก
มูลค่าความเป็นมรดก

16 มูลค่าด้านความรู้สึก
มูลค่าทรัพยากร เป็นมรดก เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ความต้องการให้คงอยู่ มูลค่ารวม ทั้งหมด มูลค่าจากการใช้ มูลค่าคงอยู่ ใช้ทางตรง ใช้ทางอ้อม เผื่อใช้ มูลค่าด้านความรู้สึก มักจะสูงกว่ามูลค่าจากการใช้ประโยชน์ และถ้าเป็นสิ่งที่มีน้อย และมีสิ่งทดแทนได้น้อยมูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นมาก Batemen et.al., 2002

17 นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความเห็นตรงกันว่า
นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความเห็นตรงกันว่า “การตัดสินใจใดๆที่ละเลยมูลค่าด้านความรู้สืก จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม” Freeman, (1993)

18 Exxon Valdez, 1989 (2532) ตัวอย่าง - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน
- อาลาสก้า

19 Exxon Valdez, 1989 (2532) ตัวอย่าง - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน
- อาลาสก้า มูลค่าจากการใช้: ทรัพยากรประมง = $ ล้าน

20

21 มูลค่าด้านความรู้สึก?

22 Oil Pollution Act of 1990 (OPA ‘90)
ตัวอย่าง Exxon Valdez, 1989 (2532) - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน - อาลาสก้า มูลค่าจากการใช้ : ทรัพยากรประมง = $ ล้าน (จับปลาได้น้อยลง / ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารทะเล?) มูลค่าด้านความรู้สึก : (การสูญเสียชายหาด, สัตว์ทะเล, นกทะเล, ฯลฯ) = $ 2800 ล้าน Oil Pollution Act of 1990 (OPA ‘90)

23 กรณีตัวอย่าง : หาดสะกอม

24 แนวการพังทลาย เขื่อนกันทรายปากคลองสะกอม เขื่อนกันคลื่น

25 กรณีตัวอย่าง : หาดสะกอม
ผลกระทบต่อชุมชน 1) การสูญเสียที่จอดเรือ 2) การสูญเสียที่การสูญเสียเส้นทางสัญจร การสูญเสียพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน การสูญเสียที่ดิน 5) การสูญเสียพื้นที่จับสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ 6) ผลกระทบต่อความรู้สึกที่ดีของชาวบ้านต่อการสูญเสียหาดสะกอม


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google