งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย. ฝั่ง น้ำทะเล ชายหาด นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย. ฝั่ง น้ำทะเล ชายหาด นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย

2 ฝั่ง น้ำทะเล ชายหาด นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย

3 มูลค่ารวมของทรัพยากรหาดทราย การใช้ ทางอ้อมมูลค่าเผื่อใช้ การใช้ ทางตรง ความต้องการให้คงอยู่ ความต้องการให้คงอยู่ - เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น - เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น - เป็นมรดก - เป็นมรดก - คงอยู่เพื่อชุมชน - คงอยู่เพื่อชุมชน มูลค่าจากการใช้ (Use Value) มูลค่าความรู้สีก (Passive-use Value) เช่น - นันทนาการ - จอดเรือ - ฯลฯ เช่น - เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ - ป้องกันคลื่น - รักษาดุลยภาพของ น้ำใต้ดิน น้ำใต้ดิน - ฯลฯ เช่น - ความสมบูรณ์ ทางนิเวศน์ ทางนิเวศน์ - ฯลฯ Quasi- use Value

4 การใช้ทางตรง

5 การใช้ทางตรง

6 การใช้ทางตรง

7 การใช้ทางตรง

8 การใช้ทางตรง

9 การใช้ทางอ้อม

10

11 รักษาดุลยภาพของน้ำใต้ดิน

12 ชายหาดดูดซับความรุนแรงของคลื่น

13 มูลค่าเผื่อใช้

14 การสูญเสียมูลค่าเผื่อใช้

15 มูลค่าความเป็นมรดก มูลค่าด้านความรู้สึก

16 มักจะสูงกว่ามูลค่าจากการใช้ประโยชน์ และถ้า เป็นสิ่งที่มีน้อย และมีสิ่งทดแทนได้น้อยมูลค่าก็จะ ยิ่งสูงขึ้นมาก Batemen et.al., 2002มูลค่าทรัพยากร เป็นมรดก เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ความต้องการให้คงอยู่ มูลค่ารวม ทั้งหมด มูลค่าจากการใช้มูลค่าคงอยู่ ใช้ ทางตรง ใช้ ทางอ้อม เผื่อใช้

17 นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความเห็น ตรงกันว่า “การตัดสินใจใดๆที่ละเลยมูลค่าด้านความรู้สืก จะนำไปสู่ การตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดการจัดการทรัพยากรที่ ไม่เหมาะสม” Freeman, (1993)

18 Exxon Valdez, 1989 (2532) - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน - อาลาสก้า ตัวอย่าง

19 มูลค่าจากการใช้: ทรัพยากรประมง = $ 286.8 ล้าน Exxon Valdez, 1989 (2532) - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน - อาลาสก้า ตัวอย่าง

20

21 มูลค่าด้านความรู้สึก?

22 Exxon Valdez, 1989 (2532) - เรือน้ำมันแตก : 11 ล้านแกลลอน - อาลาสก้า มูลค่าจากการใช้ : ทรัพยากรประมง = $ 286.8 ล้าน (จับปลาได้น้อยลง / ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารทะเล?) มูลค่าด้านความรู้สึก : (การสูญเสียชายหาด, สัตว์ทะเล, นกทะเล, ฯลฯ) = $ 2800 ล้าน Oil Pollution Act of 1990 (OPA ‘90) ตัวอย่าง

23 กรณีตัวอย่าง : หาดสะกอม

24 เขื่อนกันทรายปาก คลองสะกอม เขื่อนกันคลื่น แนวการพังทลาย

25 กรณีตัวอย่าง : หาดสะกอม ผลกระทบต่อชุมชน 1)การสูญเสียที่จอดเรือ 2) การสูญเสียที่การสูญเสียเส้นทางสัญจร 3)การสูญเสียพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 4)การสูญเสียที่ดิน 5)การสูญเสียพื้นที่จับสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ 6) ผลกระทบต่อความรู้สึกที่ดีของชาวบ้านต่อการ สูญเสียหาดสะกอม


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย. ฝั่ง น้ำทะเล ชายหาด นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google