งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS)
สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CSCD) 1

2 ตัวอย่างการใช้งาน ระบบสืบค้นข้อมูล K4DS Search (http://K4DS
2 2

3 การค้นหา K4DS สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ 2 วิธี คือ การค้นหาทั่วไป (Basic search) ผู้ใช้สามารถใส่คำค้น (keyword/search term) เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทั้ง 5 ประเภทพร้อมกัน จากชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง หรือผู้แต่ง การค้นหาขั้นสูง (Advanced search) คล้ายกับการค้นหาทั่วไป แต่สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา และสามารถใช้ตรรกะ (Boolean operator เช่น AND, OR, NOT) ในการเชื่อมคำค้นได้ 3

4 การค้นหาทั่วไป (Basic Search)
เปลี่ยนคำว่า Normal search เป็น Basic search

5 การค้นหาทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้
ป้อนคำค้น (keyword/search term) ที่ต้องการหา เลือกประเภทของข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา กดปุ่มค้นหา Capture logo ใหม่ด้วย b a c 5

6 ค้นโดย: หัวเรื่อง คำค้น = สุขภาพ

7 เอกสารฉบับเต็ม

8 เอกสารฉบับเต็ม Full text

9 ค้นโดย: ชื่อเรื่อง คำค้น = สาธารณสุข

10 เอกสารฉบับเต็ม

11 เอกสารฉบับเต็ม Full text

12 ค้นโดย: ชื่อเรื่อง คำค้น = เยียวยา

13 เอกสารฉบับเต็ม

14 เอกสารฉบับเต็ม Full text

15 การค้นจากชื่อผู้แต่ง
ค้นโดย: ผู้แต่ง คำค้น = สุวัฒน์

16 เอกสารฉบับเต็ม

17

18 การค้นหาขั้นสูง (Advanced search)

19 การค้นหาขั้นสูง a b c d e f g มีขั้นตอนดังนี้
เลือกประเภทของข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา เลือกชนิดของคำค้นที่ต้องการหา ป้อนคำค้นที่ต้องการหา เลือก Boolean operator เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา เลือกภาษาที่ต้องการค้นหา กดปุ่มค้นหา a เปลีย่นภาพ capture, เพิ่มขั้นตอน b c d e f g 19

20 หัวเรื่องใดๆ ที่มีคำว่า “จิตอาสา” และ “เยียวยา” ค้นโดย: หัวเรื่อง
ประเภท: ข่าว คำค้น: หัวเรื่องใดๆ ที่มีคำว่า “จิตอาสา” และ “เยียวยา” ค้นโดย: หัวเรื่อง ช่วงเวลา: 1/1/ /12/2554 ภาษา: ภาษาไทย เปลี่ยนภาพ capture, เปลี่ยน+เพิ่มคำบรรยาย

21 Boolean Operators สามารถใช้ตรรกะ Boolean operators (AND, OR, NOT) เพื่อเชื่อมคำค้น (keyword/search term) หลายๆ คำ เช่น ถ้าต้องการค้นหา A และ B สามารถใช้ Boolean operators ได้คือ: A AND B A OR B A NOT B โดย AND หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีทุกคำเหล่านี้ (ทั้ง A และ B) OR หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีคำใดๆ เหล่านี้ (A หรือ B ก็ได้) NOT หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ไม่มีคำเหล่านี้ (มี A แต่ไม่มี B) 21

22 Boolean Operators: AND
weight AND chitosan - has both terms weight chitosan 22

23 weight OR chitosan - has either term
Boolean Operators: OR weight OR chitosan - has either term weight chitosan 23

24 Boolean Operators ลองเขียน search terms เพื่อให้ได้ผลเป็นสี เขียว และ แดง เท่านั้น 24

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google