งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความ หลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CSCD) 1

2 2 ตัวอย่างการใช้งาน ระบบสืบค้นข้อมูล K4DS Search ตัวอย่างการใช้งาน ระบบสืบค้นข้อมูล K4DS Search (http://K4DS.org/k4ds_search) 2

3 3 การค้นหา K4DS สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ 2 วิธี คือ 1. การค้นหาทั่วไป (Basic search) ผู้ใช้สามารถใส่ คำค้น (keyword/search term) เพื่อค้นหาข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ทั้ง 5 ประเภทพร้อมกัน จาก ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง หรือผู้แต่ง 2. การค้นหาขั้นสูง (Advanced search) คล้ายกับ การค้นหาทั่วไป แต่สามารถกำหนดประเภทของ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา และ สามารถใช้ตรรกะ (Boolean operator เช่น AND, OR, NOT) ในการเชื่อมคำค้นได้

4 การค้นหาทั่วไป (Basic Search)

5 5 การค้นหาทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้ a. ป้อนคำค้น (keyword/search term) ที่ต้องการ หา b. เลือกประเภทของข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ ต้องการค้นหา c. กดปุ่มค้นหา a b c

6 ค้นโดย : หัว เรื่อง คำค้น = สุขภาพ

7 เอกสารฉบับ เต็ม

8 เอกสารฉบับเต็ม Full text

9 ค้นโดย : ชื่อ เรื่อง คำค้น = สาธารณสุข

10 เอกสารฉบับ เต็ม

11 เอกสารฉบับเต็ม Full text

12 ค้นโดย : ชื่อ เรื่อง คำค้น = เยียวยา

13 เอกสารฉบับ เต็ม

14 เอกสารฉบับเต็ม Full text

15 ค้นโดย : ผู้ แต่ง คำค้น = สุวัฒน์ การค้นจากชื่อผู้แต่ง

16 เอกสารฉบับ เต็ม

17

18 การค้นหาขั้นสูง (Advanced search)

19 19 การค้นหาขั้นสูง มีขั้นตอนดังนี้ a. เลือกประเภทของ ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่ ต้องการค้นหา b. เลือกชนิดของคำค้นที่ ต้องการหา c. ป้อนคำค้นที่ต้องการ หา d) เลือก Boolean operator e) เลือกช่วงเวลาที่ ต้องการค้นหา f) เลือกภาษาที่ต้องการ ค้นหา g) กดปุ่มค้นหา b a d c e f g

20 ประเภท : ข่าว คำค้น : หัวเรื่องใดๆ ที่มีคำว่า “ จิตอาสา ” และ “ เยียวยา ” ค้นโดย : หัว เรื่อง ช่วงเวลา : 1/1/2554 - 19/12/2554 ภาษา : ภาษาไทย

21 21 Boolean Operators สามารถใช้ตรรกะ Boolean operators (AND, OR, NOT) เพื่อเชื่อมคำค้น (keyword/search term) หลายๆ คำ เช่น ถ้าต้องการ ค้นหา A และ B สามารถใช้ Boolean operators ได้คือ : –A AND B –A OR B –A NOT B โดย –AND หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีทุกคำเหล่านี้ ( ทั้ง A และ B) –OR หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีคำใดๆ เหล่านี้ (A หรือ B ก็ได้ ) –NOT หาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ไม่มีคำเหล่านี้ ( มี A แต่ไม่มี B)

22 22 Boolean Operators: AND chitosan weight weight AND chitosan - has both terms

23 23 Boolean Operators: OR chitosan weight weight OR chitosan - has either term

24 24 Boolean Operators ลองเขียน search terms เพื่อให้ได้ผลเป็นสี เขียว และ แดง เท่านั้น

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google