งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.company.com. Company LOGO 54160232 นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร 54160236 นายเจษฎา กุลอ่อน 54160238 นายชนาธิป ใจดี 54160241 นางสาวชัญญาพร แก้วประชา 54160252.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.company.com. Company LOGO 54160232 นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร 54160236 นายเจษฎา กุลอ่อน 54160238 นายชนาธิป ใจดี 54160241 นางสาวชัญญาพร แก้วประชา 54160252."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Company LOGO นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร นายเจษฎา กุลอ่อน นายชนาธิป ใจดี นางสาวชัญญาพร แก้วประชา นางสาวนฤมล เจิดบดีเกษม นายอธิวัฒน์ วัฒนโยธิน นายมนตรี แจ้งภู่

3 Company LOGO - พิจารณาความคืบหน้าของงานในส่วนที่ รับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม SE1 - ประชุมพิจารณาตรวจสอบและเก็บรายละเอียด ของงานในส่วนต่าง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย

4 Company LOGO - สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกับกลุ่ม SE1 ช่วยกัน ทำงานในส่วนที่เหลือและเก็บรายละเอียดของ งานในส่วนต่าง ๆให้เสร็จเรียบร้อย - เปิดให้บริการ web hosting

5 Company LOGO

6 Company LOGO - ติดตั้ง tool ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการ บริการที่เหลืออยู่ - จัดทำเอกสารคู่มือการติดตั้ง web hosting

7 Company LOGO

8 Company LOGO ทำการติดตั้ง tool ที่ใช้ในการ ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 1. MRTG หรือ Multi Router Traffic Graphic ใช้ ตรวจสอบปริมาณการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ต

9 Company LOGO 2. Zenoss เป็นโปรแกรมจัดการเครือข่าย แสดง สถานะ และรายงานผลของอุปกรณ์เครือข่ายได้ ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ เช่น แสดงสถานการณ์ใช้ งาน ณ ปัจจุบัน การแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาด ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

10 Company LOGO

11 Company LOGO คือเส้นแสดงจำนวนแผนงานทั้งหมด ซึ้งทางกลุ่มมีแผนงานทั้งหมด 19 แผน ระยะเวลาการดำเนินงาน 17 สัปดาห์ คือเส้นแสดงแผนงานที่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

12 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4 1. process

13 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4 2. product

14 KPI ประจำกลุ่ม System Engineer 4 KPI รวมเป็น 100%

15


ดาวน์โหลด ppt Www.company.com. Company LOGO 54160232 นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร 54160236 นายเจษฎา กุลอ่อน 54160238 นายชนาธิป ใจดี 54160241 นางสาวชัญญาพร แก้วประชา 54160252.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google