งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่องค์กรเอกชนคาดหวัง 7 ก.ค. 2551 หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา ศักดิ์ดา หวานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด(ท่าเรือบี4)

2 THE CHOICE IS YOURS! คุณเลือกเรา...เราเลือกคุณ ? ? ? ? ?

3 ความสามารถที่ต้องการจะพัฒนา การเจริญเติบโตของบริษัท
ระบบงานสรรหาที่ดี เครื่องมือสรรหา ผู้สมัครงาน เครื่องมือพัฒนา พนักงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย Concept Dev. Design Build Make วิสัยทัศน์กลยุทธ์ เป้าหมาย คุณสมบัติพนักงาน ที่บริษัทต้องการ ในปัจจุบัน ความสามารถที่ต้องการจะพัฒนา ในอนาคต การเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน คิด ออกแบบ ทำ สร้าง

4 กระบวนการ Inputs และ Outputs งานคัดเลือกคน
การวางแผนกำลังพล: (จำนวนตำแหน่งงานว่าง) งานสรรหา (คลังใบสมัครงาน) งานคัดเลือก Job Offers 100 50 10 4 3 การวิเคราะห์งาน: Job Descriptions และ Minimum KSA’s

5 ตัวชี้วัดด้านการสรรหาว่าจ้าง Recruitment & Selection Measurement
อัตราการส่งมอบพนักงานตรงเวลา อัตราการผ่านสัมภาษณ์ อัตราการออกจากงานพนักงานใหม่ ต้นทุนการสรรหาต่อคน ปัญหาการสรรหา ใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์มีน้อย พนักงานใหม่ลาออกสูงกว่าในอดีต ผลงาน vs ความสามารถ

6 พนักงานที่บริษัทต้องการ Talent Employee
เก่งคิด Conceptual Skill เก่งคน Human Skill เก่งงาน Technical Skill การปรับตัวและอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรแนวใหม่ ประพฤติดี สุขภาพดี จิตใจดี คุณลักษณะ พฤติกรรม ที่องค์กรมุ่งหวัง เป็นคนดี

7 หลักการ 4Q กับคุณภาพของบัณฑิตจบใหม่
Competency Potential Capacity Personal Quality Ability Skills Learn LQ = Learning Quotient Think CQ = Conceptual Quotient Relate RQ = Relationship Quotient Act AQ = Action Quotient Knowledge Performance Source: Grow Talent Company Limited ,India

8 การเติบโตของบัณฑิตคนหนึ่ง การพัฒนาอาชีพในระยะแรก ความก้าวหน้าในสายงาน
รุ่นน้อง รู้จักมองเห็นโอกาส, มองไปข้างหน้า วัยหลังเกษียณ เกษียณอายุ การพัฒนาอาชีพในระยะแรก ความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการต่างๆ ค่าจ้าง รุ่นพี่ เข้างาน อายุตัว 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 9

9 การพัฒนาการของงานสรรหา
แหล่งและวิธีการ สรรหาที่เหมาะสม

10 การสรรหา Talent เข้าสู่องค์กรชั้นนำ
หลักเกณฑ์การเฟ้นหา STAR Must Tangible Intangible Technical & Knowledge Basic & Function Knowledge IT Skills Foreign Language Pro active learning Ability to work in a team Leadership Nice Tangible Intangible Personal and Soft Skills Communication Skills Writing skills General Appearance Interface with peers and others Physically fit Committed for hard work Be punctual Have a clear career objective Faithfully

11 สิ่งที่นิสิตควรระวังเมื่อสมัครงาน
เตรียมตัว สัมภาษณ์ ถ้าได้องค์กรที่ดีแล้ว อย่ารีบบินหนี เพราะคือการทิ้งโอกาสสำคัญ ของแท้อยู่ที่ความสามารถของเราที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นมืออาชีพ เตรียมตัว สมัครงาน เมื่อทำงาน เขียน Super Resume หา Career ที่รักให้เจอ อย่าเรียนต่อปริญญาโททันทีหากยัง ไม่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

12 12 ธาตุภูมิ-คุณลักษณะบัณฑิตใหม่
ความรู้ ภาษาต่างประเทศ ความรู้ ในสาขาอาชีพ ความรู้ ด้านไอที รักการเรียนรู้และ มีความสนใจใฝ่รู้ คุณลักษณะ การทำงานเป็นทีม คุณลักษณะ มนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายในชีวิต ความรักผูกพัน ต่อองค์กร ทักษะในการบริหารตนเอง คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ สุขภาพดี (กาย ใจ วาจา) กลั่นประสบการณ์ จากรุ่นพี่ PEOPLE VIEW

13 Q A


ดาวน์โหลด ppt หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google