งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คุณูปการของบทความ  ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษา ต่อยอด  ข้อคิดเชิงนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คุณูปการของบทความ  ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษา ต่อยอด  ข้อคิดเชิงนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คุณูปการของบทความ  ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษา ต่อยอด  ข้อคิดเชิงนโยบาย

3 1. ประเด็นทางทฤษฎี : การเชื่อมโยงมุมมองของการ วิเคราะห์ในระดับบริษัท (firm level) ระดับอุตสาหกรรม (industry level) และระดับประเทศ (country level) 2. การสร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical evidence) เรื่อง การลงทุนของไทยในต่างประเทศ 3. การใช้ข้อมูลที่หลากหลาย : UNCTAD, Bank of Thailand, Annual reports

4 1. Firm-level v.s. industry-level analysis: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ v.s อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 2. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและกรณีศึกษาบริษัท แพ รนด้า จิวเวลรี่ FSAs, CSAsFDI Motives Performance ? ?

5 3. Is Pranda driven by FSAs or CSAs? Vietnam: seeking cheap labour success USA: no brand, mass market success UK: no brand, mass market success France: local brand acquisition difficulty Germany: partner’s brand difficulty China: seeking cheap labour difficulty

6 1. Static v.s dynamic impacts on home country - การจ้างงาน / การสูญเสียการจ้างงาน - การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ไทย 2. การลงทุนของไทยในต่างประเทศเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ของความสามารถในการแข่งขันของไทย 3. นโยบายการพัฒนาศักยภาพของบริษัทไทยในยุคโลกา ภิวัตน์


ดาวน์โหลด ppt  คุณูปการของบทความ  ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษา ต่อยอด  ข้อคิดเชิงนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google