งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่า ( ล้านบาท ) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ร้อย ละ ) สัดส่วน ( ร้อยละ ) รายการ 254825492550 2550( ม. ค.- มี. ค.)2551( ม. ค.- มี. ค.) 2550255125502551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่า ( ล้านบาท ) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ร้อย ละ ) สัดส่วน ( ร้อยละ ) รายการ 254825492550 2550( ม. ค.- มี. ค.)2551( ม. ค.- มี. ค.) 2550255125502551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 มูลค่า ( ล้านบาท ) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ร้อย ละ ) สัดส่วน ( ร้อยละ ) รายการ 254825492550 2550( ม. ค.- มี. ค.)2551( ม. ค.- มี. ค.) 2550255125502551 ( ม. ค.- มี. ค.) การค้าระหว่างประเทศ (1) มูลค่าการค้า 38,07148,32648,40611,23817,5670.256.3100 ส่งออก 36,80247,00346,71810,96616,968-0.654.7100 นำเข้า 1,2701,3231,68927259927.7120.3100 ดุลการค้า 35,53245,68045,02910,69416,369 การค้าชายแดน (2) มูลค่าการค้า 29,47434,59734,7618,09212,4340.553.771.870.8 ส่งออก 28,27233,36033,1157,82911,842-0.751.370.969.8 นำเข้า 1,2021,2371,64626359233.1124.997.598.8 ดุลการค้า 27,06932,12331,4697,56611,251 การค้าระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ปี 2548 – 2551 ( มกราคม – มีนาคม )

8

9

10

11

12

13 แผนที่ประเทศ กัมพูชา

14

15

16

17 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

18

19

20

21

22

23 โครงการท่องเที่ยง ทะเลอินโดจีน

24


ดาวน์โหลด ppt มูลค่า ( ล้านบาท ) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ร้อย ละ ) สัดส่วน ( ร้อยละ ) รายการ 254825492550 2550( ม. ค.- มี. ค.)2551( ม. ค.- มี. ค.) 2550255125502551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google