งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชา" ประธานหอการค้าจังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชา" ประธานหอการค้าจังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชา" ประธานหอการค้าจังหวัดตราด
นายสุพจน์ เลียดประถม ประธานหอการค้าจังหวัดตราด วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551

2

3

4

5

6

7 การค้าระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ปี 2548 – 2551 (มกราคม – มีนาคม)
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) รายการ 2548 2549 2550 2550(ม.ค.-มี.ค.) 2551(ม.ค.-มี.ค.) 2551 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างประเทศ (1) มูลค่าการค้า 38,071 48,326 48,406 11,238 17,567 0.2 56.3 100 ส่งออก 36,802 47,003 46,718 10,966 16,968 -0.6 54.7 นำเข้า 1,270 1,323 1,689 272 599 27.7 120.3 ดุลการค้า 35,532 45,680 45,029 10,694 16,369 การค้าชายแดน (2) 29,474 34,597 34,761 8,092 12,434 0.5 53.7 71.8 70.8 28,272 33,360 33,115 7,829 11,842 -0.7 51.3 70.9 69.8 1,202 1,237 1,646 263 592 33.1 124.9 97.5 98.8 27,069 32,123 31,469 7,566 11,251

8

9

10

11

12

13 แผนที่ประเทศกัมพูชา

14

15

16

17 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

18 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

19 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

20 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

21 งานแสดงสินค้าตราด - พระตะบอง

22

23 โครงการท่องเที่ยงทะเลอินโดจีน

24 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt "ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชา" ประธานหอการค้าจังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google