งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STREAMING PRO. 1. หน้าจอเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ฟังก์ชั่นหลักคล้ายคลึงกันในแต่ละโบรกเกอร์ จะสั่งซื้อขาย ให้เลือก Online Trading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STREAMING PRO. 1. หน้าจอเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ฟังก์ชั่นหลักคล้ายคลึงกันในแต่ละโบรกเกอร์ จะสั่งซื้อขาย ให้เลือก Online Trading."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STREAMING PRO

2 1. หน้าจอเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ฟังก์ชั่นหลักคล้ายคลึงกันในแต่ละโบรกเกอร์ จะสั่งซื้อขาย ให้เลือก Online Trading

3 รู้จักกับ Streaming Pro โปรแกรมการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยหน้าจอหลัก 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เมนูหลัก และ ข้อมูลภาพรวมตลาด อนุพันธ์ / หลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่แสดง ตามการเลือกจากเมนู หลัก ส่วนที่ 3 การส่งคำสั่งซื้อ ขาย และแสดง รายละเอียดคำสั่งพร้อม สถานะ

4 2. Place Order การส่งคำสั่งซื้อขาย หุ้น สั่งซื้อขาย แยกคนละสี พร้อม pop-up ให้ตรวจสอบ ยืนยัน ป้องกันการคีย์ผิดพลาด ซื้อหุ้น TMB 100,0 00 หุ้น 2.44 บาท Submit ขายหุ้น KBANK 2,000 หุ้น 187 บาท

5 3. ยืนยันคำสั่งซื้อขายหุ้น เมื่อตรวจสอบถูกต้อง คลิก Buy / Sell เพื่อยืนยันส่งคำสั่งเข้าระบบ หาก ถูกต้องตามกลไกซื้อขายทั้งหมด คำสั่งจะไปเข้าคิวตามภาพรอการจับคู่ใน ระบบการซื้อขาย

6 4. ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ตลอดเวลา ตามต้องการ 1 4 3 2 1. คลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการยกเลิก 2. คลิกปุ่ม Cancel 3. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม Confirm Cancel 4. สถานะคำสั่งจะถูกยกเลิกทันที ดัง แสดงในภาพ

7 5. Portfolio ตรวจมูลค่าหุ้นในพอร์ต เทียบกับราคาตลาด ติดตามผลกำไร / ขาดทุน ของหุ้นในพอร์ต

8 6. สั่งซื้อขายหุ้นเท่าไหร่ดี 3-Bid 3- Offer ช่วยคุณได้ แสดงคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) และคำสั่งเสนอ ขาย (Offer) 3 ลำดับ แรกของหุ้น พร้อม กราฟราคาระหว่างวัน ช่วยให้รู้ว่ามีคิวรออยู่ ที่ระดับราคาใด จำนวน เท่าไร ช่วยในการตัดสินใจ ว่าควรตั้งราคาซื้อขายที่ ราคาใดจึงจะถูกจับคู่

9 7. Ticker รู้ภาวะและทิศทางหุ้นวินาทีต่อ วินาที ช่วยให้เห็น Market Sentiment ว่าหุ้นขึ้นหรือลง หรือกำลัง นิยมซื้อหรือขายหุ้นตัวใด

10 8. Quote ดูข้อมูลเชิงลึกของหุ้นที่สนใจ ข้อมูลซื้อขายหุ้น รายตัวแบบ เรียลไทม์ ช่วยใน การตั้งคำสั่งซื้อขาย และติดตามตลาด ข้อมูลพื้นฐานของ บริษัทปัจจุบันและ ย้อนหลัง ราคาหุ้นย้อนหลัง วันต่อวัน กราฟระหว่างวัน และย้อนหลัง ช่วยดู แนวโน้มหุ้น พร้อม กราฟเทคนิค ช่วยดู จังหวะซื้อขาย

11 9. Set Preference ตั้งค่าหน้าจอได้ ตามใจคุณ

12 Futures

13 ซื้อ Series จำนวน สัญญา 980 บาท Submit 1. Place Order การส่งคำสั่งซื้อขาย Futures สั่งซื้อขาย แยกคนละสี พร้อม pop-up ให้ตรวจสอบ ยืนยัน ป้องกันการคีย์ผิดพลาด Series จำนวน สัญญา 980 บาท Submit ขาย Open / Close ลักษณะ ของราคา ประเภท ของคำสั่ง ปริมาณสัญญาที่ ต้องการทยอยส่ง

14 2. ยืนยันคำสั่งซื้อขาย Futures เมื่อตรวจสอบถูกต้อง คลิก Buy / Sell เพื่อยืนยันส่งคำสั่งเข้าระบบ หาก ถูกต้องตามกลไกซื้อขายทั้งหมด คำสั่งจะไปเข้าคิวตามภาพรอการจับคู่ใน ระบบการซื้อขาย

15 3. ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย Futures ได้ ตลอดเวลาตามต้องการ 4 1. คลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการยกเลิก 2. คลิกปุ่ม Cancel 3. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม Confirm Cancel 4. สถานะคำสั่งจะถูกยกเลิกทันที ดัง แสดงในภาพ 1 2 3

16 Stop Order

17 4. Portfolio ตรวจมูลค่า Futures ใน พอร์ตเทียบกับราคาตลาด ติดตามผลกำไร / ขาดทุน ของ Futures ใน พอร์ต

18 5. Quote ดูข้อมูลเชิงลึกของ Futures ที่สนใจ ข้อมูลซื้อขาย Futures รายตัวแบบ เรียลไทม์ ช่วยใน การตั้งคำสั่งซื้อขาย และติดตามตลาด ข้อมูลพื้นฐานของ บริษัทปัจจุบันและ ย้อนหลัง ราคาสัญญา Futures ย้อนหลัง วันต่อวัน กราฟระหว่างวัน และย้อนหลัง ช่วยดู แนวโน้ม Futures พร้อมกราฟเทคนิค ช่วยดูจังหวะซื้อขาย

19 Q & A


ดาวน์โหลด ppt STREAMING PRO. 1. หน้าจอเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ฟังก์ชั่นหลักคล้ายคลึงกันในแต่ละโบรกเกอร์ จะสั่งซื้อขาย ให้เลือก Online Trading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google