งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Solutions: Assignment #1 Based on the contract specification and the given historical price information of the SET50 Index Futures and Gold10 Baht Futures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Solutions: Assignment #1 Based on the contract specification and the given historical price information of the SET50 Index Futures and Gold10 Baht Futures."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Solutions: Assignment #1 Based on the contract specification and the given historical price information of the SET50 Index Futures and Gold10 Baht Futures SET50 Index Futures Gold10 Baht Futures

2 2

3 3

4 4 Solutions: Assignment #1 1.If today were June 28, 2012, what would be the SET50 Index futures contract month listed and available for trade? Contract Month Jun 12Sep 12Dec 12Mar 13Jun 13 Mon 25 June 12 xxxx Tue 26 June12 xxxx Wed 27 June 12 xxxx Thu 28 June 12 xxxx x Fri 29 June 12 xxx x คำอธิบายเพิ่มเติม วันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ มิ. ย. 55 คือ 29 มิ. ย. 55 วันซื้อขายวันสุดท้าย จะมีสัญญาเดือนสิ้นสุดอายุใหม่ (new series) เพิ่มเติมเข้ามาให้ซื้อขายได้ ดังนั้นมี 5 series วันที่ 28 มิ. ย. 55 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาเดือนสิ้นสุดอายุ มิ. ย.55 (S50M12) ดังนั้น new series ที่มีให้ซื้อขายเพิ่มเติมในวันนี้ คือ S50M13 จึงมี series ทั้งหมดให้ซื้อขาย ได้แก่ S50M12, S50U12, S50Z12, S50H13, S50M13

5 5 2.What is the contract value of SET50 Index Futures based on the June contract at the end of 1/06/12 and 19/06/12 วันที่เปิดสูงต่ำปิดราคาที่ใช้ ชำระราคา MultiplierContract Value S50M12 19 มิ.ย. 2555809.90817.00808.20816.50816.101,000816,100.00 01 มิ.ย. 2555787.90788.00764.20768.50768.201,000768,200.00 3.If you have 5 positions in SET50 Futures and the market moves in your favor for 10 ticks, how much is your unrealized gain from such market movement. Minimum Price Fluctuations=0.10 Index Point 1 tick=0.10 * 1,000 =100 Baht Unrealized gain =5*10*100=5,000 Baht from 5 positions if market moves 10 ticks

6 6 4.Given margin requirement figures, please calculate initial margin, daily mark-to-market, equity balance and margin call (if any) for an individual investor in the following situations (demonstrate changes from 1/06/12 to 19/06/12) On 1/06/12, sell 60 SET50 Futures June 12 contract at 775. On 5/06/12, buy 10 Gold10 Baht Futures June 12 contract at settlement price. On 12/06/12, buy 9 SET50 Futures September 12 contract at 795. On 18/06/12, offset 7 Gold 10 Baht Futures June 12 contract at settlement price. Assuming the individual investor initially deposits cash as collateral to secure long positions on 1/06/12

7 7 เฉลย ดูใน Excel File G AIN /L OSS C ALCULATION FROM M ARKING TO THE M ARKET OF FUTURES POSITION ฐานะซื้อ / ขายที่เกิดในวันนี้ ฐานะซื้อ=(ราคาที่ใช้ชำระราคาของวันนี้ – ราคาซื้อ) * จำนวน ฐานะซื้อ * ตัวคูณดัชนี ฐานะขาย=(ราคาขาย – ราคาที่ใช้ชำระราคาของวันนี้ ) * จำนวน ฐานะขาย * ตัวคูณดัชนี ฐานะซื้อ / ขาย คงค้าง ฐานะซื้อ=(ราคาที่ใช้ชำระราคาของวันนี้ – ราคาที่ใช้ชำระราคา ของวันก่อนหน้า) * จำนวนฐานะซื้อ * ตัวคูณดัชนี ฐานะขาย=(ราคาที่ใช้ชำระราคาของวันก่อนหน้า – ราคาที่ใช้ ชำระราคาของวันนี้) * จำนวนฐานะขาย * ตัวคูณ ดัชนี


ดาวน์โหลด ppt 1 Solutions: Assignment #1 Based on the contract specification and the given historical price information of the SET50 Index Futures and Gold10 Baht Futures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google