งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ.ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ.ค. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ.ค. 2552

2 “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ 2490 เดิมชื่อ “ในทะเลมีเศรษฐศาสตร์” อิงอร ได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” ตีพิมพ์ในนิตยสาร พิมพ์ไทยวันจันทร์ 2492

3 * การแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ symbolic exchange * มูลค่าเชิงแลกเปลี่ยน exchange value * มูลค่าเชิงสัญญะ sign exchange value

4 “ภาษาเป็นกระบวนการ ‘นิติบัญญัติ’ ชนิดหนึ่ง ที่เรา มักมองไม่เห็นมิติแห่งอำนาจในภาษาเป็นเพราะเราไม่ ตระหนักว่า ภาษาเป็นตัวบงการการจัดแบ่งประเภท สิ่งของต่างๆ ในโลก […] หาใช่เพียงการสื่อสารอย่างที่ ใครๆ มักพูดกัน หากยังเป็นการมุ่งบังคับให้จำยอม... ภาษามีความเป็นฟาสซิสต์อยู่ในตัวมันเอง” โรล็องด์ บาร์ตส์ “ปฐมบทบรรยายวันเข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านสัญวิทยา วรรณกรรมประจำวิทยาลัยแห่งฝรั่งเศส” แปลโดย นพพร ประชากุล

5 ภาษา กับ ความจริง ภาษา ถ่ายทอด ความจริง ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร ความจริงดำรงอยู่นอกเหนือภาษา ภาษาสร้างความจริง ภาษาเป็นคุกขังความคิดมนุษย์ prison-house of language

6 การเรียกสมาชิกในครอบครัว XY พี่ น้อง BrotherSister

7 ภาษากับอำนาจ 1. นามนั้นสำคัญไฉน (what’s in the name) 2. โวหารกับชีวิต (metaphors we live by) 3. เรื่องเล่า และเรื่องเล่าแม่บท (narrative and metanarrative)

8 นามนั้นสำคัญไฉน “นามนั้นสำคัญไฉน? ที่เราเรียกกุหลาบนั้น แม้เรียกว่าอย่างอื่นก็หอมรื่นอยู่เหมือนกัน” โรเมโอจูเลียต “One man's terrorist, another man’s freedom fighter.”

9 White Noise (1984) ของ Don DeLillo A featherly plume A black billowing cloud Airborne Toxic Event Cloud of Deadly Chemicals Nyodene D (Derivative)

10 2546 โรคไข้หวัดนรก ไข้หวัดนก H5N1 ไข้หวัดมรณะ โรคSARS โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2552 โรคไข้หวัดเม็กซิโก โรคไข้หวัดหมู ไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

11 การเมืองของการบัญญัติศัพท์ economics “ทรัพยศาสตร์” พระยาสุริยานุวัตร (2454) ถูกแบนในสมัยร. 6 “คหนิติศาสตร์” พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ถอดคำแปลมาจากราก ศัพท์เดิม oikos (house) nomos (custom, law) “เศรษฐี” (capitalist) “เศรษฐวิทยา” (political economy) บัญญัติ โดยร. 6 เป็นที่มาของ “เศรษฐการ” และ “เศรษฐกิจ” เพราะพากัน ใช้ตามพระราชนิยม “โภคศาสตร์” “โภคกิจ” ท่านวรรณไวทยากร

12 “Metaphors we live and die by” Illness as a metaphor Fitness as a metaphor สามัคคีคือพลัง

13 เรื่องเล่า และเรื่องเล่าแม่บท เรื่องเล่า ในฐานะเรื่องจริง ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ รายงานข่าว เรื่องเล่า ในฐานะเรื่องแต่ง นิทาน ตำนานพื้นบ้าน นวนิยาย

14 หยุด ทำร้าย ประเทศไทย

15 หนังสือพิมพ์ลงข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการอับปางของเรือเดิน สมุทรลำนั้นว่า “...ต่อมาในวันที่ห้า มีเรือบดลำเล็กลอยเข้ามาใกล้ฝั่ง ชาวประมงช่วยกันออกไปรับเข้ามา และได้พบว่ามีบุคคล สิ้นชีวิตแล้วสองศพอยู่ในเรือนั้น สันนิษฐานว่า คนหนึ่งเป็น พ่อค้าใหญ่ที่โดยสารไปในเรือเที่ยวนั้น เพราะมีนาฬิกา แหวน กระเป๋าธนบัตรใบใหญ่ มีนามบัตรและเอกสารต่างๆ อีกคน หนึ่งมีเพียงเสื้อยืดกับกางเกงติดกาย เข้าใจว่าคงเป็นคนรับใช้ หรือกุ๊กประจำเรือ”

16 “อำนาจมืดที่น่ากลัวอย่างแท้จริงนั้นอยู่รอบๆ และในตัวเราๆ ท่านๆ นี่ต่างหาก มันซึมซ่านอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเงียบเชียบ ไม่กระโตกกระตาก ไม่มีหัวไม่มีหาง และมองไม่เห็นว่าใคร เป็นผู้กระทำ ใครเป็นผู้ถูกกระทำ มันคืออำนาจของมายาคติ ทั้งหลายซึ่งประกอบกันเข้าเป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ มนุษยทัศน์ อันคุ้นชินของเรา โดยเราไม่เคยระแวงสงสัยเลยว่าการ ประทุษกรรมต่อชีวิต อาชญากรรมทางการเมือง ทาง สติปัญญา ทางสุนทรียะจำนวนเท่าใดแล้วบ้างที่ได้ถูกกระทำ ขึ้นในนามของมัน” นพพร ประชากุล คำนำเสนอใน เชิงอรรถวัฒนธรรม

17 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ.ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google