งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ. ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ. ค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ. ค
เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ.ค. 2552

2 “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ เดิมชื่อ “ในทะเลมีเศรษฐศาสตร์” อิงอร ได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” ตีพิมพ์ในนิตยสารพิมพ์ไทยวันจันทร์ 2492

3 การแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ symbolic exchange
* การแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ symbolic exchange * มูลค่าเชิงแลกเปลี่ยน exchange value * มูลค่าเชิงสัญญะ sign exchange value

4 “ภาษาเป็นกระบวนการ ‘นิติบัญญัติ’ ชนิดหนึ่ง ที่เรามักมองไม่เห็นมิติแห่งอำนาจในภาษาเป็นเพราะเราไม่ตระหนักว่า ภาษาเป็นตัวบงการการจัดแบ่งประเภทสิ่งของต่างๆ ในโลก […] หาใช่เพียงการสื่อสารอย่างที่ใครๆ มักพูดกัน หากยังเป็นการมุ่งบังคับให้จำยอม ภาษามีความเป็นฟาสซิสต์อยู่ในตัวมันเอง” โรล็องด์ บาร์ตส์ “ปฐมบทบรรยายวันเข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านสัญวิทยาวรรณกรรมประจำวิทยาลัยแห่งฝรั่งเศส” แปลโดย นพพร ประชากุล

5 ภาษา กับ ความจริง ภาษา ถ่ายทอด ความจริง ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร ความจริงดำรงอยู่นอกเหนือภาษา ภาษาสร้างความจริง ภาษาเป็นคุกขังความคิดมนุษย์ prison-house of language

6 การเรียกสมาชิกในครอบครัว X Y พี่ น้อง Brother Sister

7 ภาษากับอำนาจ. 1. นามนั้นสำคัญไฉน. (what’s in the name). 2
ภาษากับอำนาจ 1. นามนั้นสำคัญไฉน (what’s in the name) 2. โวหารกับชีวิต (metaphors we live by) 3. เรื่องเล่า และเรื่องเล่าแม่บท (narrative and metanarrative)

8 นามนั้นสำคัญไฉน “นามนั้นสำคัญไฉน
นามนั้นสำคัญไฉน “นามนั้นสำคัญไฉน? ที่เราเรียกกุหลาบนั้น แม้เรียกว่าอย่างอื่นก็หอมรื่นอยู่เหมือนกัน” โรเมโอจูเลียต “One man's terrorist, another man’s freedom fighter.”

9 White Noise (1984) ของ Don DeLillo A featherly plume A black billowing cloud Airborne Toxic Event Cloud of Deadly Chemicals Nyodene D (Derivative)

10 2546 โรคไข้หวัดนรก ไข้หวัดนก H5N1 ไข้หวัดมรณะ โรคSARS โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2552 โรคไข้หวัดเม็กซิโก โรคไข้หวัดหมู ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

11 การเมืองของการบัญญัติศัพท์ economics “ทรัพยศาสตร์” พระยาสุริยานุวัตร (2454) ถูกแบนในสมัยร. 6 “คหนิติศาสตร์” พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ถอดคำแปลมาจากราก ศัพท์เดิม oikos (house) nomos (custom, law) “เศรษฐี” (capitalist) “เศรษฐวิทยา” (political economy) บัญญัติโดยร. 6 เป็นที่มาของ “เศรษฐการ” และ “เศรษฐกิจ” เพราะพากันใช้ตามพระราชนิยม “โภคศาสตร์” “โภคกิจ” ท่านวรรณไวทยากร

12 “Metaphors we live and die by” Illness as a metaphor Fitness as a metaphor สามัคคีคือพลัง

13 เรื่องเล่า และเรื่องเล่าแม่บท เรื่องเล่า ในฐานะเรื่องจริง ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ รายงานข่าว เรื่องเล่า ในฐานะเรื่องแต่ง นิทาน ตำนานพื้นบ้าน นวนิยาย

14 หยุด ทำร้าย ประเทศไทย

15 หนังสือพิมพ์ลงข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการอับปางของเรือเดินสมุทรลำนั้นว่า “
หนังสือพิมพ์ลงข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการอับปางของเรือเดินสมุทรลำนั้นว่า           “...ต่อมาในวันที่ห้า มีเรือบดลำเล็กลอยเข้ามาใกล้ฝั่ง ชาวประมงช่วยกันออกไปรับเข้ามา และได้พบว่ามีบุคคลสิ้นชีวิตแล้วสองศพอยู่ในเรือนั้น สันนิษฐานว่า คนหนึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่ที่โดยสารไปในเรือเที่ยวนั้น เพราะมีนาฬิกา แหวน กระเป๋าธนบัตรใบใหญ่ มีนามบัตรและเอกสารต่างๆ อีกคนหนึ่งมีเพียงเสื้อยืดกับกางเกงติดกาย เข้าใจว่าคงเป็นคนรับใช้หรือกุ๊กประจำเรือ”

16 “อำนาจมืดที่น่ากลัวอย่างแท้จริงนั้นอยู่รอบๆ และในตัวเราๆ ท่านๆ นี่ต่างหาก มันซึมซ่านอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเงียบเชียบ ไม่กระโตกกระตาก ไม่มีหัวไม่มีหาง และมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้กระทำ ใครเป็นผู้ถูกกระทำ มันคืออำนาจของมายาคติทั้งหลายซึ่งประกอบกันเข้าเป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ มนุษยทัศน์อันคุ้นชินของเรา โดยเราไม่เคยระแวงสงสัยเลยว่าการประทุษกรรมต่อชีวิต อาชญากรรมทางการเมือง ทางสติปัญญา ทางสุนทรียะจำนวนเท่าใดแล้วบ้างที่ได้ถูกกระทำขึ้นในนามของมัน” นพพร ประชากุล คำนำเสนอใน เชิงอรรถวัฒนธรรม

17 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก อำนาจของภาษา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 25 พ. ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google