งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 3

2 Output Devices คืออุปกรณ์ที่แสดงสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ในรูปแบบที่ ผู้ใช้สามารถเข้าใจ คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยน bits และ bytes ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ

3 Output devices ที่สำคัญ
Monitors Printers Plotters Screen image projectors Voice-response systems

4 Monitors คือจอภาพที่ใช้แสดงสารสนเทศ
สารสนเทศที่แสดงออกมาจะคงอยู่เพียงชั่วคราว (จะหายไปเมื่อมีการปิดเครื่อง หรือมีการแสดงสาร-สนเทศใหม่) ซึ่งเรียกว่า Soft Copy

5 Monitors ในการเลือกใช้ monitor มี 5 ประเด็นที่ต้องพิจารณา Color
Graphics adapters Size Resolution Color Display Quality

6 Graphics Adapters คืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของจอภาพ โดยทำการเปลี่ยนสัญญาณ digital จากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณ analog แล้วส่งไปที่จอภาพ อุปกรณ์ดังกล่าว ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมโดยเสียบเข้าไปที่ช่อง expansion slots บน mother board

7 Graphics Adapters ในปัจจุบันผู้ผลิตมักจะผลิตให้ Graphics Adapter เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง (built in) ของ mother board Graphics Adapter มี memory เป็นของตนเองเรียก Video RAM (VRAM)

8 Graphics Adapters ความจุของ VRAM มีผลต่อ สีที่สามารถแสดงได้
ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution) ความเร็วในการแสดงผล

9 Graphics Adapters ปัจจุบันควรเลือกซื้อ Graphics Adapters ที่มี VRAM ไม่ต่ำกว่า 1 MB

10 Monitor Size หมายถึงขนาดของคอมพิวเตอร์ โดยปกติจะมีหน่วยวัดเป็น นิ้ว โดยวัดตามแนวเส้นทะแยงมุม 14”

11 Monitor Size โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 9” - 17”
การใช้งานโดยทั่วไปควรใช้ไม่ต่ำกว่า 14” จอขนาดใหญ่ๆมักใช้กับงานด้าน Graphics, Computer Aided Design (CAD)

12 Resolution หมายถึงความละเอียดของภาพที่แสดง ภาพที่มีความละเอียดมากก็จะให้ความคมชัดมาก ภาพที่แสดงจะเกิดจาก จุด จำนวนมากประกอบกัน จุดต่างๆ เรียกว่า pixels (Picture Elements)

13 Resolution แต่ละ pixel สามารถแสดงสีต่างๆ ได้
จอโดยทั่วไปจะมี 307,200 pixels (640 x 480) จอคุณภาพสูงอาจมีถึง 16,000,000 pixels ซึ่งใช้กับงาน Computer Aided Design (CAD)

14 Dot Pitch ความละเอียดขอจอภาพนอกจากจำนวนจุดแล้วยังขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่าง pixel โดยวัดได้จากจุดศูนย์กลางของ pixel เรียกว่า dot pitch Dot pitch

15 Resolution Dot pitch ที่มีค่าน้อยกว่า .31 mm จะให้ภาพที่คมชัด
Monitors ที่ซื้อขายทั่วไปในปัจจุบันมีค่า dot pitch อยู่ที่ .28 mm

16 Colors Monitors อาจสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดตามสีที่สามารถแสดงได้
Monochrome Monitors RGB Monitors

17 Monochrome Monitors สามารถแสดงได้เพียงสีเดียว
โดยทั่วไปมีสี ขาว เขียว ฟ้า แดง amber จอชนิดนี้แสดงสีที่ต่างกันโดยการไล่ระดับของสีเพียงสีเดียวซึ่งเรียกว่า gray scales ปัจจุบันจอชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว

18 RGB Monitors สามารถแสดงภาพสีได้โดยการผสมสีระหว่าง แดง (Red) เขียว (Green) และ ฟ้า (Blue)

19 มาตรฐานของ RGB Monitors

20 Display Quality ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของจอภาพคือ Refresh Rate
Interlaced

21 Refresh Rate จอที่ใช้ในปัจจุบันจะต้องมีการยิงแสงซ้ำตลอดเวลา มิเช่นนั้นภาพจะเลือนหายไป ซึ่งเรียกว่าการ Refresh ความเร็วในการยิงแสงซ้ำเรียก Refresh Rate Refresh Rate ควรอยู่ระหว่าง ครั้ง/วินาที (Hz) หาก Refresh Rate ต่ำกว่า 50 ครั้ง/วินาที จะมีอาการภาพกระพริบ (Flicker)

22 Interlaced จอที่มีการยิงแสงบรรทัดเว้นบรรทัด และมีการยิงแสงบรรทัดที่เหลือในเที่ยวที่สองเรียกจอแบบ Interlaced

23 Interlaced การยิงแสงในลักษณะดังกล่าวทำให้ภาพกระพริบได้
จอที่ยิงแสงทุกบรรทัดพร้อมกันทีเดียวเรียกว่า Non-Interlaced ซึ่งจะให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่า และมีราคาแพงกว่า

24 Monitors นอกจากนี้ยังมี Monitors อีกสองชนิดที่สำคัญ
Flat-Panel Monitors หรือจอแบนมักใช้กับเครื่อง Notebook Touch Screen Monitors จอสัมผัส ซึ่งเป็นทั้ง input และ output devices

25 Printers คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้แสดงสารสนเทศ
สารสนเทศที่แสดงออกมาจะคงอยู่ถาวร ซึ่งเรียกว่า Hard Copy

26 ในการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์ มีประเด็นในการตัดสินใจที่สำคัญดังนี้
มีงบประมาณเท่าไหร่? จำเป็นต้องพิมพ์สีได้หรือไม่? จำนวนแผ่นที่ต้องการพิมพ์ (แผ่นต่อชั่วโมง วัน อาทิตย์) คุณภาพของงานพิมพ์ คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ (เช่น พิมพ์ซอง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ)

27 ประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
Dot-Matrix Printers Page Printers Ink-Jet Printers Hydra Printers Mainframe-based Page Printers

28 เปรียบเทียบ ข้อดี ของเครื่องพิมพ์

29 เปรียบเทียบ ข้อเสีย ของเครื่องพิมพ์

30 เปรียบเทียบ การพิมพ์สี ของเครื่องพิมพ์

31 เปรียบเทียบ อนาคต ของเครื่องพิมพ์

32 Plotters คือเครื่องพิมพ์ที่ให้ความเที่ยงตรงและสัดส่วนที่ถูกต้องสูง
สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีขนาดใหญ่ได้

33 Plotters มีสองชนิดด้วยกันคือ Flatbed plotter drum plotter

34 Screen Image Projector
คือเครื่องถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์สู่จอภาพ เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะใช้ LCD panel สามารถแสดงเป็น multimedia จุดเด่น: สีสันสดใส จุดด้อย: ราคาแพงมาก

35 Voice-Response Systems
คือการให้สารสนเทศออกมาเป็นเสียง ซึ่งคงอยู่ชั่วคราว (soft copy) ซึ่งมีสองชนิดใหญ่ๆ คือ Voice Response System Speech Synthesis

36 Voice Response-System
ทำงานโดย การบันทึกคำพูดของคนและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเอาคำพูดนั้นมาตัดต่อ เช่นระบบของกองทัพเรือซึ่งบอกเวลา “สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา สิบเจ็ดนาฬิกา สิบห้านาที ห้าสิบวินาที”

37 Speech Synthesis เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้จริงๆ ปัจจุบันมีการนำไปใช้กับคนตาบอด โดยคอมพิวเตอร์จะทำการอ่านข้อความบนจอให้ฟัง


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google