งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์
เพื่อกำหนดทิศทาง เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดสรรทรัพยากร

2 ลักษณะปัญหาที่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์
Mission Customer mix Product/service mix Goals & objectives Competitive advantage

3 ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์
มองอนาคต (Long Term) คิดในแง่ Concept เน้นประเด็นสำคัญ (Key Issues) คิดใหม่ (Break Through) คิดเป้าหมาย (Effectiveness) มองภาพรวม (Helicopter Perspective)

4 “การบริหารเชิงกลยุทธ์
เริ่มจาก การคิดเชิงกลยุทธ์”

5 ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์
Reforming Six thinking Hats การตั้งคำถาม

6 Concept ในการคิดเชิงกลยุทธ์
Holistic Context + Content RAVBA : Result , Actions, Values, Beliefs, Assumption

7 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
Content - either / or - More / Less - Both / And Process - outward - up ward - forward

8 สไตล์ในการคิดเชิงกลยุทธ์
Realize สิ่งใหม่ : วิสัยทัศน์ , นวัตกรรม Describe : รับรู้ข้อมูล , ข้อเท็จจริง Judge : ให้เหตุผลถูกหรือไม่

9 รูปแบบนักคิดเชิงกลยุทธ์
Synthesist Idealist Pragmatist Analyst Realist


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google