งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดสรรทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดสรรทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดสรรทรัพยากร

2 ลักษณะปัญหาที่ต้องคิดเชิงกล ยุทธ์ Mission Customer mix Product/service mix Goals & objectives Competitive advantage

3 ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ มองอนาคต (Long Term) คิดในแง่ Concept เน้นประเด็นสำคัญ (Key Issues) คิดใหม่ (Break Through) คิดเป้าหมาย (Effectiveness) มองภาพรวม (Helicopter Perspective)

4 “ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เริ่มจาก การคิดเชิงกลยุทธ์ ”

5 ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ Reforming Six thinking Hats การตั้งคำถาม

6 Concept ในการคิดเชิงกล ยุทธ์ Holistic Context + Content RAVBA : Result, Actions, Values, Beliefs, Assumption

7 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ Content - either / or - More / Less - Both / And Process - outward - up ward - forward

8 สไตล์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ Realize สิ่งใหม่ : วิสัยทัศน์, นวัตกรรม Describe : รับรู้ข้อมูล, ข้อเท็จจริง Judge : ให้เหตุผลถูกหรือไม่

9 รูปแบบนักคิดเชิงกลยุทธ์ Synthesist Idealist Pragmatist Analyst Realist


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดสรรทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google