งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision Under Risk. Definition Certainty and Uncertainty Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability Certainty and Uncertainty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision Under Risk. Definition Certainty and Uncertainty Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability Certainty and Uncertainty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Decision Under Risk

2 Definition Certainty and Uncertainty Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability Certainty and Uncertainty Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability

3 Example 1 เกษตรกรคาดการณ์ว่าโอกาสที่ฝนจะตกและ ทำให้พืชผลเจริญเติบโตคือ 0.40 ในขณะที่ หากพืชเจริญเติบโตจะขายได้ 10000 บาท แต่ หากฝนแล้งเขาจะขายพืชผลขาดทุน 2000 บาท ฝนตก 0.4 ฝนแล้ง 0.6 + 10000 - 2000

4 Example 2 ทอยเหรียญ 1 อัน 2 ครั้ง หากครั้งแรกออกหัว และครั้งหลังออกหัว จะได้เงิน 10 บาท ในขณะที่ออกก้อยจะเสีย 4 บาท และหากครั้ง แรกออกก้อยและครั้งหลังออกหัวจะได้เงิน 8 บาท ในขณะที่ออกก้อยจะเสียเงิน 20 บาท คำนวณหาค่าที่คาดจากการเล่นครั้งนี้ รวมถึง ค่าความแปรปรวน 1 2 2 หัว ก้อย + 10 - 4 + 8 - 20

5 Example 2 ( ต่อ )

6

7 Example 3 งาน 1 งาน 2 9,00011,000 3,000 12.2510,000816.5 10,000 คนที่ 2 คนที่ 1 5715.510,00017,000 E(x) คนที่ 3 1.75 CV

8 Example 4 A B 10010 20015 10 SDE(x) 14.2 CV

9 Risk Aversion U( Income ) Income Utility E D F A O 102030 18 16 14 10

10

11 Risk Aversion

12 Risk Neutral U( Income ) Income Utility E F A O 10 20 30 18 14 10

13 Risk Neutral

14 Risk Lover U( Income ) Income Utility E D F A O 1020 30 22 16 14 10

15 Risk Loving

16 Risk Premium Maximum amount of money that a risk averse person will pay to avoid taking a risk The Greater the variability, the more a person is willing to pay to avoid a risky situation Maximum amount of money that a risk averse person will pay to avoid taking a risk The Greater the variability, the more a person is willing to pay to avoid a risky situation

17 Risk Premium U( Income ) Income Utility E D A O 1030 18 16 14 10 F 20 16 H

18 Risk Premium U( Income ) Income Utility E O 10 40 20 10 F 2020 H

19

20 Risk Averse and Indifferent Curve Expected Income ------ Good Risk -------- Bad High Risk Averse ------ Want Higher Return at Given Risk Expected Income ------ Good Risk -------- Bad High Risk Averse ------ Want Higher Return at Given Risk

21 U( Risk, Return ) Risk Return EF IC 1 O IC 2 IC 3 R1R1 SD 2 SD 1 R2R2 G

22 IC 3 SD 2 SD 1 U( Risk, Return ) Risk Return EF IC 1 O IC 2 R1R1 R2R2 G

23 Risk Reduction Just Say No Insurance Diversification Seeking Information ------ Value of Information Just Say No Insurance Diversification Seeking Information ------ Value of Information

24 Application : Insurance บ้านราคา 50000 บาท ถ้าเกิดไฟไหม้จะ สูญเสีย 10000 บาท แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพียง 10% ไม่ทำ ทำ 40,00049,000 3000 49,000 50,000 ไม่ไหม้ 049,000 SDE(x)

25 Application : Insurance มองในแง่ของบริษัทประกันภัย ( Fair Price ) ไม่ทำ - 9,00001,000 ไม่ไหม้ E(x)

26 Application : Diversification Return RMRM 1-b 0 bWeight RfRf Risk Free Asset Risky Asset Risk

27

28 Price Line Risk Return E F O RMRM SD 2 SD M RfRf M R2R2

29 Price Line Risk Return E F O RMRM SD 2 SD M RfRf M R2R2 Borrowing

30 Equilibrium Risk Return F O RMRM SD 2 SD M RfRf M R2R2 IC 2 IC 1

31 Equilibrium Risk Return F O RMRM SD 2 SD M RfRf M R2R2 IC 2 IC 1 G SD 1 R1R1

32 Application : Information สั่งสินค้า 100 ชิ้น จะได้ชิ้นละ 180 บาท แต่ หากสั่งเพียง 50 ชิ้น จะได้ชิ้นละ 200 บาท มี ความน่าจะเป็นที่ขายได้ 100 ชิ้นและ 50 ชิ้น เท่าๆกัน และสินค้าที่ขายจะขายได้ในราคา 300 บาท มีกำไรหากทราบข้อมูลที่แน่นอน 8,500 บาท ซื้อ 50 ชิ้น ซื้อ 100 ชิ้น 5,000 1,50012,000 5,000 ขาย 100 ชิ้นขาย 50 ชิ้น 6,750 E(x)

33 Application : Information Complete Information Uncertainty Value of Information 6,750 8,500 1,750

34 Application : Diversification ( Hard ) Return RMRM 1-b 0 bWeight RfRf Risk Free Asset Risky Asset Risk

35 Application : Diversification ( Hard ) สมมติให้ผู้ลงทุนกลัวความเสี่ยง แสดงได้โดย Utility Function มี เงื่อนไ ข

36 Application : Diversification ( Hard ) หน้าที่ คือ เลือก b ที่ทำ ให้ Utility สูงสุด

37 Application : Diversification ( Hard )

38 Application : Insurance ( Hard ) สมมติ บ้านราคา 35000 บาท ถ้าเกิดเหตุร้าย ราคาจะลดลง 10000 บาท เหลือ 25000 สามารถที่จะทำประกันได้ K บาทหากเกิด เหตุร้าย โดยค่าเบี้ยประกันเป็นสัดส่วนของ K นั่นคือ r% ( ค่าเบี้ยประกันคือ rK ) ความน่าจะ เป็นที่เกิดเหตุร้ายมีค่า และความน่าจะเป็น ที่ไม่เกิดเหตุร้ายเป็น 1 -

39 Application : Insurance ( Hard ) Endowment Choice CBCB CGCG 35,000 35,000 - rK 25,00025,000 + K - rK

40 Application : Insurance ( Hard )

41 สำหรับบริษัท ประกันภัย มี เงื่อนไ ข

42 Application : Insurance ( Hard )

43


ดาวน์โหลด ppt Decision Under Risk. Definition Certainty and Uncertainty Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability Certainty and Uncertainty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google