งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ปี 2552” วันที่ 21 มกราคม 2552 โดย ศ. ดร. ปราณี ทินกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ปี 2552” วันที่ 21 มกราคม 2552 โดย ศ. ดร. ปราณี ทินกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ปี 2552” วันที่ 21 มกราคม 2552 โดย ศ. ดร. ปราณี ทินกร

2 “An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday did not happen today.” Anonymous.

3 เศรษฐกิจไทย RCPRIPRCGRIG RXG S RMG S Net expo rts 2004 54.6 8 16.5 6 8.405.57 66.4 6 53.6 3 12.8 3 2005 54.6 7 17.4 8 8.945.91 66.2 1 55.8 8 10.3 3 2006 53.5 3 17.2 9 8.705.80 68.6 8 54.8 7 13.8 0 2007 51.8 3 16.5 7 9.055.71 70.0 9 54.0 8 16.0 2 2008 /Q1 49.6 3 16.5 7 8.034.81 70.0 3 53.3 8 16.6 5 2008 /Q2 53.1 4 17.4 9 8.605.35 72.0 4 56.9 7 15.0 7 2008 /Q3 51.4 4 15.7 6 10.3 2 6.65 74.9 8 59.2 6 15.7 2 สัดส่วนของความต้องการรวม (Share of Aggregate Demand)

4 Thailand’s Major Trading Partners (Fiscal Policy Office) Countries Export Weight 2008 (%) 2007 % change 2008 % change 2009f % change 14 Countries79.85.33.41 EU11.72.61.1-0.9 USA11.32.11.2 Japan11.32.10.4-0.5 China9.511.49.47 Singapore5.87.02.0-2.2 Malaysia5.86.35.72 Hong Kong5.66.23.60.5 Australia4.93.92.21.5 Indonesia3.66.36.02 Vietnam2.98.06.75 South Korea24.94.11.5 Philippines1.97.34.22 India1.99.27.85 Taiwan1.65.72.0-2

5 ภาวะเศรษฐกิจ โลก (IMF: World Economic Outlook, October 2008) Annual % change Projections 2006200720082009 1. World output 5.153.93 United States United States2.821.60.1 Euro area Euro area2.82.61.30.2 Japan Japan2.42.10.70.5 United Kingdom United Kingdom2.831-0.1 Other advanced economies Other advanced economies4.54.73.12.5 Newly industrialized Asian economies Newly industrialized Asian economies5.65.643.2 China China11.611.99.79.3 India India9.89.37.96.9 ASEAN-5 ASEAN-55.76.35.54.9

6 Annual % change Projections 2006200720082009 2. World trade volume (goods and services) 9.37.24.94.1 3. Oil Prices 20.510.750.8-6.3 4. Consumer prices 4. Consumer prices Advanced economies Advanced economies2.42.23.62 Emerging and developing economies Emerging and developing economies5.514.19.47.8 5. London interbank offered rate (percent) On U.S. dollar deposits On U.S. dollar deposits5.35.33.23.1 On euro doposits On euro doposits3.14.34.84.2 On Japanese yen deposits On Japanese yen deposits0.40.911.2 (IMF: World Economic Outlook, October 2008)

7 การทำนายอนาคต  นักโหราศาสตร์อาศัยการเคลื่อนที่ ของดวงดาวในการทำนายอนาคต  นักเศรษฐศาสตร์อาศัยการเคลื่อนไหว ของข้อมูลเศรษฐกิจในการทำนาย อนาคต

8 Total World GDP US$ World populati on World Market Export World Market Import USA27.14% 4.65 % 9.77 % 15.03 % Canada 2.62 % 0.49 % 3.01 % 2.86 % Europe 34.03 % 11.13 % 44.88 % 43.38 % Economies in transition :Europe (11 ประเทศ ) Economies in transition :Europe (11 ประเทศ ) 2.55 % 3.45 % 3.01 % 2.44 % Developed economies: Europe (35 ประเทศ ) Developed economies: Europe (35 ประเทศ ) 31.48 % 7.68 % 41.87 % 40.95 % Asia 25.85 % 60.41 % 35.45 % 29.80 % Japan Japan 9.05 % 1.94 % 5.14 % 4.75 % China China 5.53 % 19.69 % 7.12 % 5.93 % India India 1.86 % 17.47 % 1.32 % 1.59 % Other Asia Other Asia 9.41 % 21.32 % 21.87 % 17.54 % Rest of the world 10.36 % 23.31 % 6.89 % 8.93 % World 100.00 % ความสำคัญของประเทศต่างๆ ในเศรษฐกิจโลก

9 ความสำคัญของประเทศต่างๆ ตาม ขนาด GDP (2006)

10 U.S. Economy !

11  The coincident index fell in November, driven by a very large contraction in employment and a smaller drop in industrial production.  The coincident index fell in November, driven by a very large contraction in employment and a smaller drop in industrial production. US. Leading Economic Indicators (Released Dec. 18, 2008; next release Jan 26, 2009)  Since May, the coincident index has decreased 1.8 percent (a -3.5 percent annual rate).  Since May, the coincident index has decreased 1.8 percent (a -3.5 percent annual rate).  Real GDP contracted at a 0.5 percent annual rate in the third quarter of 2008.

12  U.S. leading index decreased 0.4 percent, due to large declines in building permits, stock prices, initial unemployment claims, which offset the continued positive contributions from real money supply (M2) and the yield spread.  U.S. leading index decreased 0.4 percent, due to large declines in building permits, stock prices, initial unemployment claims, which offset the continued positive contributions from real money supply (M2) and the yield spread.  The six – month change in the leading index has continued to fall….., the weaknesses among the leading indicators have remained widespread in recent months.  The six – month change in the leading index has continued to fall….., the weaknesses among the leading indicators have remained widespread in recent months.  Continued widespread deterioration in the composite indexes suggests that the recession that began in December 2007 will continue into the new year, and the contraction in economic activity could deepen further in the near term.  Continued widespread deterioration in the composite indexes suggests that the recession that began in December 2007 will continue into the new year, and the contraction in economic activity could deepen further in the near term.

13 U.S. Average weekly initial claims, state unemployment insurance (thousands)

14 U.S. Building permits (thousand)

15 U.S. Stock prices, 500 common stocks (C) (index: 1941-43=10)

16 U.S. LEADING INDEX (2004=100)

17  The coincident economic index declined in November. Industrial production and the real retail, wholesale, and manufacturing sales components both made large negative contributions to the index. The sixth-month growth rate of the coincident index fell to –3.3% (a -6.4 percent annual rate), also its lowest level since 1975. Japan Leading Economic Indicators (Released Jan 8, 2008)  Real GDP continued its downtrend through the third quarter of 2008 – it declined at a 1.9 percent annual rate. This is the first time since the second half of 2001 that real GDP has declined in consecutive quarters.

18  The leading economic index registered another sharp decline in November, following an equally large decline in October.  With November’s large decline, the six – month growth rate for the leading index fell to - 10.4 percent (about a -19.8 percent annual rate) from May to November 2008, the weakest in more than 33 years.  With November’s large decline, the six – month growth rate for the leading index fell to - 10.4 percent (about a -19.8 percent annual rate) from May to November 2008, the weakest in more than 33 years.

19 Japan Stock Price Index (Tokyo stock price index: TOPIX)

20 Japan Business Failures

21 Japan New Orders for Machinery and Construction

22 Japan LEADING INDEX (2004 = 100)

23 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

24 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

25 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

26 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

27 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

28 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

29 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

30 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

31 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

32 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

33 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

34 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

35 Leading indicators OECD News Release, 12 January 2009

36 20042005r 2006 r 200 7 p 2008 / Q 1 (yoy ) 2008 /Q 2 (yoy) 2008 /Q 3 (yoy) Agriculture-2.37-1.844.641.793.108.629.94 Industry7.885.375.685.758.436.915.15 - Construction - Construction7.195.654.311.601.12-3.44-4.46 - Other - Other7.925.355.765.978.797.455.75 Service6.825.214.864.683.912.941.72 - Wholesale and Retail Trade; Repair, etc. - Wholesale and Retail Trade; Repair, etc.4.784.764.424.644.113.363.12 - Hotels and Restaurants - Hotels and Restaurants12.182.13 11.0 9 4.209.235.900.18 - Other - Other7.235.874.264.773.082.301.23 GDP6.344.605.234.935.975.283.96 อัตราการเติบโตของ GDP ตามสาขาการผลิต (Growth of GDP by Sectors)

37 อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม

38 ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ

39 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับ ฤดูกาล

40 เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ( ล้านบาท )

41 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขต เทศบาล ( พันตารางเมตร )

42 การส่งออก ณ ราคาคงที่ ปี 2543 ( ล้านบาท )

43 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ( คน )

44 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

45 ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 ( ล้านบาท )

46 ราคาน้ำมัน (Dubai Fateh )

47 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

48 20082009 ธปท.(14/01/09) <4.3 % (30/1 2/0 8) 0 - 2.5% NESDB(25/11/08) 4.5% 3.0 - 4.0% สศค.(24/12/08) 3.0% 0 – 2.0% WB(10/12/08) 3.9%2.0% ADB(16/09/08) 5.0%5.0% ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (14/01/09) 4.5% (25/1 1/0 8) 1.5 - 2.5% ที่มา : การแถลงข่าวใน website การทำนายการเติบโตของ GDP โดย หน่วยงานต่างๆ

49 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED และ BOT

50 ความเสี่ยงและนโยบาย 1. แรงกระแทกจากภายนอก (External shocks)  credit crisis/financial crisis  credit crisis/financial crisis  การหดตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ (external demand shock)  การหดตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ (external demand shock) 2. ความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด (Deflation) ( ราคา น้ำมัน / สินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ) 3. เสถียรภาพทางการเมือง  ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว  ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว  ผลกระทบต่อประสิทธิผลของนโยบาย (effectiveness of policy)  ผลกระทบต่อประสิทธิผลของนโยบาย (effectiveness of policy) 4. ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆ เช่น จีนกำลังประสบปัญหา real estate downturn อาจกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของจีนที่ตั้งเป้า ไว้ ( ประมาณ 7-8%) ฯลฯ

51  นโยบายควรดำเนินการทันกาล (timely) และ มุ่งสู่เป้าหมาย (targeted)  การกระตุ้นอุปสงค์ควรทำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ เกิดภาระการคลังมากเกินไป  นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง จำเป็นต้องผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายใน

52 ข้อสังเกต  งบขาดดุล (fiscal deficit) ทำให้หนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้น เกิดภาระหนี้ในอนาคต  stimulus package นอกจากจะกระตุ้นอุปสงค์ใน ระยะสั้นแล้ว ควรคำนึงถึงโครงการที่เกิดประโยชน์ ในระยะยาวต่อคนรุ่นหลัง เช่น  ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ แรงงานในอนาคต  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน  การจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ให้ทำงานใน โครงการที่  การจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ให้ทำงานใน โครงการที่ สร้างฐานความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ สร้างฐานความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ  โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการ ขยายตัวของ  โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการ ขยายตัวของ เศรษฐกิจในอนาคต เศรษฐกิจในอนาคต  การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ความโปร่งใสใน การดำเนินงานและการตรวจสอบได้จากสาธารณะ ชน

53 John Maynard Keynes (1883 – 1946) In the depths of the Depression, he suggested that the Treasury could “fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depths in disused coal mines” then sit back and watch a money-mining boom create jobs and prosperity. “It would, indeed, be more sensible to build houses and the like,” he wrote, but “the above would be better than nothing.” (www.time.com, accessed 1/16/2009)


ดาวน์โหลด ppt “ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ปี 2552” วันที่ 21 มกราคม 2552 โดย ศ. ดร. ปราณี ทินกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google