งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M E T U MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT THAMMASAT UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M E T U MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT THAMMASAT UNIVERSITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M E T U MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT THAMMASAT UNIVERSITY
รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Assoc. Prof. Dr. Dulyachot Cholaseuk ห้อง 410 โทร 3149 ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ Asst. Prof. Dr. Chainarong Chaktranond ห้อง 413 โทร 3144 ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ Asst. Prof. Dr. Banyong Roongruengduayboon ห้อง โทร 3159 ผศ. ดร. วาทิตภักดี Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee ห้อง 425 โทร 3143 ศ. ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ Professor Dr. Somchart Chantasiriwan ห้อง โทร 3145 หัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ ผอ. โครงการบัณฑิตศึกษา Thermoscience Boundary Element Method Inverse Problems Optimum Design of Mechanical Parts and Machines, Engineering Piping System Design Electrohydrodynamics, Microfluidics Computational Fluid Dynamics Energy Conservation Numerical Dynamic Simulation and Control System, Design for Life Heat Transfer, Combustion Computational Fluid Dynamics ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช Professor Dr. Phadungsak Rattanadecho ห้อง 421 โทร 3153 รศ. ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย Assoc. Prof. Dr. Chaosuan Kanchanomai ห้อง 419 โทร 3150 รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ Assoc. Prof. Pinai Thongswaswong ห้อง 413 โทร 3146 รศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ Assoc. Prof. Dr. Wiroj Limtrakarn ห้อง 410 โทร 3214 ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน Asst. Prof. Kiatkhajorn Suwetvetin ห้อง 413 โทร 3141 Heat and Mass Transfer in Porous Media Lattice Boltzmann Model Microwave Heating Processes Fatigue, Wear and Fracture Mechanics Failure of Engineering Material Finite Element Method Computational Fluid Dynamics Thermal Stress Fluid Mechanics, Thermodynamics Wind Energy Agricultural Machinery ผศ. ดร. ฉัตรชัย มานะดี Asst. Prof. Dr. Chatchai Marnadeeห้อง 413 โทร 3142 ผศ. ดร. วิทวัส ศตสุข Asst. Prof. Dr. Witawats Satasook ห้อง 425 โทร 3152 ผศ. ดร. ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ Asst. Prof. Dr. Charnnarong Assavatesanupap ห้อง 412 โทร 3211 ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงษ์กุล Asst. Prof. Dr. Thira Jiasiripongkul ห้อง 210 โทร 3026 อ. ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ Dr. Monchai Pruekwilailert ห้อง 410 โทร 3215 Vibrations, Modal Analysis Multi-Body System Dynamics and Complex System Agricultural Machinery Fluid Mechanics Heat Transfer, Fluid dynamics Energy Conservation Material Science Boundary Element Method Dynamics and Control อ. ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา Dr. Isares Duchallaya ห้อง โทร อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพน Dr. Sappinandana Akamphon ห้อง 421 โทร 3154, 3196 อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147 อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) คุณ เนาวรัตน์ บุญธนะสาร เลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3151 Manufacturing System Design and Optimization, Process-Based Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis Thermoscience Combustion Simulation Agricultural Machinery Heat Transfer Process and Degradation Kinetics of CFRP คุณ ยุวดี เบ็ญมาศ ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3041 คุณ อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน วิศวกรเครื่องกล อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ คคนันต์ ธรรมทันตา ช่างเทคนิค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ ไพโรจน์ ทับพุ่ม ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 ธุรการภาคฯ ห้อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี โทร ถึง 9 ต่อ 3041, แฟกซ์ ต่อ 3049


ดาวน์โหลด ppt M E T U MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT THAMMASAT UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google