งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าไทยกับ พม่า. การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการ ท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าไทยกับ พม่า. การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการ ท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าไทยกับ พม่า

2

3

4 การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการ ท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า

5

6 การค้าระหว่างประเทศไทย - พม่า ปี ( มกราคม - มีนาคม ) มูลค่า ( ล้านบาท ) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ร้อย ละ ) สัดส่วน ( ร้อยละ ) รายการ ( ม. ค.- มี. ค.)2551( ม. ค.- มี. ค.) ( ม. ค.- มี. ค.) การค้าระหว่างประเทศ (1) มูลค่าการค้า 52, ,557113,09529,26233, ส่งออก 13, ,84933,0648,11110, นำเข้า 38, ,70880,03121,15222, ดุลการค้า -24, ,85946,96713,041-12,337 การค้าชายแดน (2) มูลค่าการค้า 84, ,29697,26825,70830, ส่งออก 20, ,89821,9975,6168, นำเข้า 64, ,39875,27120,09221, ดุลการค้า -43, ,50053,27414,476-13,390

7 มูลค่าการค้าชายแดนไทย - พม่า ปี ( มกราคม - มีนาคม ) รายเดือน เดือน ( มกราคม - มีนาคม ) ส่งออก%นำเข้า% ดุลการค้ า ส่งออก%นำเข้า ส่งออกนำเข้าดุลการค้า มกราคม1, ,4641, ,371 2, ,6382, ,597 กุมภาพันธ์2, , ,3231, , ,4852, , ,642 มีนาคม1, , ,6452, , ,3533, ,655 เมษายน1, , ,7091,760136, , พฤษภาคม1, , ,8551, , , มิถุนายน1, , ,2931, , , กรกฎาคม1, , ,0481, , สิงหาคม1, ,275 2, ,9161, , , กันยายน1, , ,8901, , ตุลาคม1, , ,2671, , , พฤศจิกายน1, , ,7932, , , ธันวาคม1, , ,2242, , รวม 18, , ,500 21, , ,274 8, , ,390

8 สี่แยกอิน โดจีน 2 สี่แยกอิน โดจีน 1 สี่แยกอิน โดจีน 3 สี่แยกอิน โดจีน 4

9 Myanm ar Thail and Kawkareik Mawlamyine Thaton Myawaddy Yangon Pa-an Bago Payagyi Theinzayat Eindu การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการ ท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า แม่สอด / เมียวะดี - กอ กะเรก - พะอัน - ท่าตอน ระยะ 200 กม. โดยจาก ชายแดน - เชิงเขาตระนาว ศรี ระยะ 18 กม. เป็นเงิน ให้เปล่าวงเงิน ล้านบาท ( มติ ครม. 20 ม. ค 47) ส่วนที่เหลือ 182 กม. เป็นเงินกู้เงื่อนไข ผ่อนปรน กอกะเรก - ไจ้อิน - มูดอง - เมาะ ละแหม่ง – ท่าตอน ระยะ 189 กม. ให้ความช่วยเหลือใน ระยะต่อไป Mae Sod เส้นทางเก่าระยะทาง 42 กม. เป็นทางบนเขา หินสูงชัน รถไม่ สามารถวิ่งสวนทางกัน ได้ เส้นทางตัดใหม่ ตีน เขาระยะทาง ประมาณ 38 กม. ใช้ งบประมาณ 500 ล้านบาท รถสามารถ วิ่งสวนทางกันได้ ไทยน่าที่จะก่อสร้าง ให้ฟรี เมียวดี - เชิงเขา ตะนาวศรี 18 กม. สร้างให้ฟรี นิคม อุตสาหกรรม เมียวดี

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt การค้าไทยกับ พม่า. การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการ ท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google