งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าไทยกับพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าไทยกับพม่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าไทยกับพม่า

2

3

4 การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า

5

6 การค้าระหว่างประเทศไทย-พม่า ปี 2548-2551 (มกราคม-มีนาคม)
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) รายการ 2548 2549 2550 2550(ม.ค.-มี.ค.) 2551(ม.ค.-มี.ค.) 2551 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างประเทศ (1) มูลค่าการค้า 52,858.80 117,557 113,095 29,262 33,490 -3.8 14.4 100 ส่งออก 13,935.30 28,849 33,064 8,111 10,577 14.6 30.4 นำเข้า 38,923.50 88,708 80,031 21,152 22,914 -9.8 8.3 ดุลการค้า -24,988.20 59,859 46,967 13,041 -12,337 การค้าชายแดน (2) 84,272.98 99,296 97,268 25,708 30,447 -2 18.4 86 90.9 20,152.50 18,898 21,997 5,616 8,529 16.4 51.9 66.5 80.6 64,120.48 80,398 75,271 20,092 21,918 -6.4 9.1 94.1 95.7 -43,967.98 61,500 53,274 14,476 -13,390

7 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า ปี 2549-2551(มกราคม-มีนาคม)รายเดือน
2550 2551(มกราคม-มีนาคม) ส่งออก % นำเข้า ดุลการค้า มกราคม 1,729 4.1 265 -94.5 1,464 1,733 0.3 7,371 2,678.2 -5,638 2,960 70.8 363 -95.1 2,597 กุมภาพันธ์ 2,013 10.4 11,337 163.5 -9,323 1,837 -8.7 6,323 -44.2 -4,485 2,526 37.5 21,168 234.8 -18,642 มีนาคม 1,830 -12.9 5,475 19.1 -3,645 2,045 11.8 6,398 16.9 -4,353 3,043 48.8 388 -93.9 2,655 เมษายน 1,558 -11.3 5,267 13.8 -3,709 1,760 13 6,107 15.9 -4,346 - พฤษภาคม 1,471 -21.5 7,326 39.2 -5,855 1,961 33.3 7,385 0.8 -5,424 มิถุนายน 1,290 -25.9 6,583 26.4 -5,293 1,813 40.6 6,251 -5 -4,438 กรกฎาคม 1,306 -8.5 7,354 29.1 -6,048 1,508 15.4 184 -97.5 1,323 สิงหาคม 1,360 -10.3 7,275 2,455 -5,916 1,532 12.6 13,930 91.5 -12,399 กันยายน 1,515 5.2 7,406 -33.4 -5,890 1,605 5.9 321 -95.7 1,284 ตุลาคม 1,443 -8.8 7,710 27.1 -6,267 1,866 29.3 6,866 -10.9 -5,000 พฤศจิกายน 1,554 -0.1 7,347 31 -5,793 2,073 33.4 13,779 87.6 -11,706 ธันวาคม 1,829 9.4 7,053 8.1 -5,224 2,263 23.7 355 -95 1,-08 รวม 18,898 -6.2 80,398 25.4 -61,500 21,997 16.4 75,271 -6.4 -53,274 8,529 51.9 21,918 9.1 -13,390

8 สี่แยกอินโดจีน 1 สี่แยกอินโดจีน 2 สี่แยกอินโดจีน 3 สี่แยกอินโดจีน 4

9 นิคมอุตสาหกรรมเมียวดี
การพัฒนาเส้นทางในเขตพม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเส้นทางในพม่า Thailand Theinzayat แม่สอด/เมียวะดี- กอกะเรก-พะอัน-ท่าตอน ระยะ 200 กม. โดยจากชายแดน-เชิงเขาตระนาวศรี ระยะ 18 กม. เป็นเงินให้เปล่าวงเงิน ล้านบาท (มติ ครม. 20 ม.ค 47) ส่วนที่เหลือ 182 กม. เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน Myanmar Payagyi Bago เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี 18 กม. สร้างให้ฟรี Pa-an Thaton Eindu Myawaddy Yangon Kawkareik Mae Sod Mawlamyine กอกะเรก-ไจ้อิน-มูดอง-เมาะละแหม่ง–ท่าตอน ระยะ 189 กม. ให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป นิคมอุตสาหกรรมเมียวดี เส้นทางเก่าระยะทาง 42 กม. เป็นทางบนเขา หินสูงชัน รถไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ เส้นทางตัดใหม่ ตีนเขาระยะทางประมาณ กม. ใช้ งบประมาณ 500 ล้านบาท รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ ไทยน่าที่จะก่อสร้างให้ฟรี

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt การค้าไทยกับพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google